STEJLESTE DANSKE VEJE - TOP 20

Danskebjerge.dk har opmålt gader og veje over alt i Danmark. Dette er listen med de 20 stejleste.

Stigningerne er rangeret efter maksimal stejlhed. Hvis flere stigninger har samme maksimale stigningsprocent, deler de den givne placering. Det bevirker bl.a., at listens "sidsteplads" er 16.-pladsen, som deles af adskillige veje. Når en placering deles, er rækkefølgen bestemt af ratingen.

Denne rating, som er en angivelse af en stignings samlede sværhedsgrad, er udregnet ud fra stigningernes samlede længde, højde og gennemsnitlige stigningsprocent. Disse data er også nævnt i listen.

De anførte veje skal - ud over at være grusomt stejle - opfylde visse basale kriterier for at optræde på listen. Læs om kriterier, definitioner og metode her. 1.
Christian Winthersvej
Lokalitet: Nordlige del af Vejle by
Højdedrag: Vejle Fjord
MAKSIMAL STIGNING
Total
højde
Total
længde
Stigning
i snit
Rating
SE BAKKEN
PÅ KORT

25,5% 77,5 m 730 m 10,6% 214,6
Beskrivelse af stigningen:
Christian Winthersvej er en smal sidevej til Jellingvej. Den stiger ekstremt, så snart man er drejet ind på den, og det er næppe muligt at bestige vejen på en almindelig cykel. Klogeligt har man da også bygget trapper i siden. Stejlheden bliver lidt mere menneskelig - men kun lidt - efter et kryds, hvor Christian Winthersvej møder Gl. Kongevej. Det er forbudt at cykle ned ad Christian Winthersvej, hvilket da også ville være særdeles halsbrækkende.
Bemærkninger til opmålingen:
Det er på det nederste stykke, hvor Christian Winthersvej er étsporet, at terrænet stiger mest. Stigningsprocenten ligger her konstant over 19. De 25,5% finder man kort før krydset ved Gl. Kongevej. Enkelte af de mange foretagne målinger viste 26%, men dem må vi se bort fra, jf. kriterierne. Efter det nævnte kryds topper hældningen ved de 16%. Der er visse uregelmæssigheder i vejoverfladen, især på den nederste del.
Der er flere billeder af Christian Winthersvej og en længere beskrivelse af den her.


 2.
Skelbakken
Lokalitet: Sommerhusområde i Veddinge
Højdedrag: Vejrhøj-buen
MAKSIMAL STIGNING
Total
højde
Total
længde
Stigning
i snit
Rating
SE BAKKEN
PÅ KORT

23,5% 41,5 m 550 m 7,5% 93,7
Beskrivelse af stigningen:
Skelbakken ligger i et sommerhuskvarter med asfalterede veje. Vejen har faktisk to meget stejle partier, adskilt af et mere fladt stykke, men det er på den sidste del, lige ved et 90 graders sving, at den maksimale stejlhed findes. På grund af svinget er strækningen ekstra drilsk for cyklister - og biler i glat føre! -, da de rammer stigningen ved lav fart. Skelbakken er privat vej.
Bemærkninger til opmålingen:
Skelbakken første stejle parti har en maksimal stejlhed på lige over 20 procent. De 23,5 procent på anden del finder man nær en tværgående ujævnhed i vejen (fra nedgravning af kabel, dræn el.lign.). Når man måler på puklen, får man et resultat på godt 24%, hvilket dog ikke kan godtages som officielt resultat, jf. kriterierne.


 3.
Bokulvej
Lokalitet: Vestlige del af Gudhjem
Højdedrag: Nordbornholm
MAKSIMAL STIGNING
Total
højde
Total
længde
Stigning
i snit
Rating
SE BAKKEN
PÅ KORT

23% 47 m 470 m 10% 125,3
Beskrivelse af stigningen:
Bokulvej er en udløber af Brøddegade, Gudhjems idylliske hovedgade. I sin helhed starter stigningen nede ved havnen, og toppen nås ved Helligdomsvej lidt uden for Gudhjem. På Bokulvej tager stigningen for alvor fat ud for restauranten Bokulhus. Her bliver vejen også snævrere, og asfalten dårligere, hvilket blot gør den sidste del af opstigningen endnu mere krævende.
Bemærkninger til opmålingen:
Målingerne viste, at stigningsprocenterne ligger på under 10 frem til Bokulhus. Her vokser procenten til 15, og nogle meter derefter - ud for en lille sidevej - nås den maksimale stejlhed på de 23%. Det næste stykke er også særdeles stejlt, og først 10 meter før Helligdomsvej bliver procenterne påny étcifrede.


 4.
Mølgårdsvej
Lokalitet: Nordøst for Vejle by
Højdedrag: Vejle Fjord
MAKSIMAL STIGNING
Total
højde
Total
længde
Stigning
i snit
Rating
SE BAKKEN
PÅ KORT

22,5% 52,5 m 510 m 10,3% 142,6
Beskrivelse af stigningen:
Mølgårdsvej er den stejleste af en række veje i Bredballe, der fører op ad skråningen nede fra fjorden. Mølgårdsvej-stigningen er karakteriseret ved at starte som næsten flad vej for at slutte med ekstremt stejlt. Desuden udmærker vejen sig ved at være helt lige på det første stykke. Med andre ord kan man se, hvad der venter, fra lang afstand.
Bemærkninger til opmålingen:
Fordi Mølgårdsvej er så nem at overskue, kan man også let identificere den del, der har de højeste stigningsprocenter. Det, der måske kan snyde lidt, er, at vejens "rampelignende" udformning kan antyde, at den er stejlest allerøverst, hvor det imidlertid er tidligt på det stejle stykke, at de 22,5 procent kan registreres. Ingen særlige problemer med opmålingen.


 5.
Dornsvej
Lokalitet: Syd for Vejle centrum
Højdedrag: Vejle Fjord
MAKSIMAL STIGNING
Total
højde
Total
længde
Stigning
i snit
Rating
SE BAKKEN
PÅ KORT

22% 48 m 540 m 8,9% 119,1
Beskrivelse af stigningen:
Dornsvej er en lille vej, der ligger tæt på jernbanen ved sydsiden af indre Vejle Fjord. Vejen kan være lidt svær at finde, da den slynger sig op imellem flere andre småveje i et beboelseskvarter. Det karakteristiske ved stigningen er, at den slår nogle knæk undervejs, og at den som nævnt har et temmeligt snævert forløb. Vejen er næppe egnet til større cykelløb.
Bemærkninger til opmålingen:
Dornsvej har et lidt kryptisk vejforløb, og det kræver noget arbejde at bestemme dens maksimale stejlhed. Flere steder kan man måle 22 procent. Men lige efter et højresving er der på et enkelt sted 23,5 procent - uden at det kan tilskrives egentlige ujævnheder. Dette sted har dog så isoleret, at målingen må frasorteres, jf. metode.


 5.
Melsted Langgade
Lokalitet: Centrale del af Gudhjem
Højdedrag: Nordbornholm
MAKSIMAL STIGNING
Total
højde
Total
længde
Stigning
i snit
Rating
SE BAKKEN
PÅ KORT

22% 40,5 m 875 m 4,6% 71,7
Beskrivelse af stigningen:
Melsted Langgade fører fra den lille "forstad" Melsted ind i Gudhjem. Som stigning er vejen meget varieret - fladt terræn blandet med ekstremt stejlt. Af samme grund kan man godt opfatte det stejleste parti som en isoleret "knold", men terrænet stiger faktisk både før og efter. Bemærk, at der er visse begrænsninger af trafikken.
Bemærkninger til opmålingen:
Det er relativt nemt at identificere vejens stejleste sted, fordi det så markant skiller sig ud fra de andre partier. Hvis man kommer nede fra kysten, møder man det godt halvvejs gennem et s-sving. Mere præcist: Ud for øverste lygtepæl lige under en indkørsel på venstre hånd.


 7.
Purhøjvej
Lokalitet: Purhøj syd for Horsens
Højdedrag: Bjerrelide
MAKSIMAL STIGNING
Total
højde
Total
længde
Stigning
i snit
Rating
SE BAKKEN
PÅ KORT

21,5% 52 m 600 m 8,7% 127,1
Beskrivelse af stigningen:
Blandt især cykelentusiaster har stigningen ved Purhøj været kendt i en årrække. Det skyldes først og fremmest Purhøjvejs ekstreme hældning. På hele to partier skråner vejen med over 20%. En anden fin egenskab ved vejen er, at man på toppen kan nyde en af områdets bedste udsigter. Det vil til gengæld være et minus for nogle, at asfaltvejen afløses af grusvej på nedkørslen.
Bemærkninger til opmålingen:
I det første højresving øges stigningsprocenten markant. Opmålingen viste 21%. Vejbelægningen i svinget er dog meget dårlig, og især i det indvendige spor er det svært at foretage en reel måling. Nemmere går det på det næste stejle stykke. Her finder man de 21,5% et par meter før indkørslen til det stråtækte hus på højre hånd.


 7.
Ringbakken
Lokalitet: Sommerhusområde i Veddinge
Højdedrag: Vejrhøj-buen
MAKSIMAL STIGNING
Total
højde
Total
længde
Stigning
i snit
Rating
SE BAKKEN
PÅ KORT

21,5% 47,5 m 780 m 6,1% 95,7
Beskrivelse af stigningen:
Her er tale om en meget spektakulær vej. Den del af Ringbakken, som stigningen ligger på, er helt lige, og derfor kan man stå i bunden af den og beskue hele dens forløb. Det stejleste punkt befinder sig cirka en tredjedel oppe ad bakken. Afslutningen er grum, idet vejen først flader helt ud for øjeblikket efter at stige vildt og voldsomt.
Bemærkninger til opmålingen:
For så vidt går Ringbakke-stigningen ligeud, men mht. stejlhed er der en del udsving. Det kunne ved opmålingen konstateres, at den maksimale stigningsprocent er 21,5. Det sidste stykke stigende terræn, der er adskilt fra resten af en kort flad strækning, opmåltes til 19%.


 7.
Lillevang
Lokalitet: Centrale del af Gudhjem
Højdedrag: Nordbornholm
MAKSIMAL STIGNING
Total
højde
Total
længde
Stigning
i snit
Rating
SE BAKKEN
PÅ KORT

21,5% 42 m 575 m 7,3% 93,1
Beskrivelse af stigningen:
Lillevang udspringer ligesom Bokulvej af Gudhjems centrale gade Brøddegade, men Lillevang vender mod øst og ligger længere oppe. Hvis man kommer nede fra havnen, har man allerede en del stejle højdemeter i benene, så Lillevang vil være en grum kulmination på stigningen. Det meget stejle parti er dog kun få meter langt.
Bemærkninger til opmålingen:
Inden man når Lillevang, hælder asfalten med 12-13%, men derefter bliver der lagt et par procenter på. Alligevel er det på et forholdsvis isoleret sted - ud for en cementtrappe, der rager ud i højre side af vejen -, at stigningsprocenten når over 20. Ret hurtigt efter flader vejen helt ud.


 10.
Tjørnebakken
Lokalitet: Vestlige del af Kalundborg
Højdedrag: Røsnæs
MAKSIMAL STIGNING
Total
højde
Total
længde
Stigning
i snit
Rating
SE BAKKEN
PÅ KORT

21% 36 m 340 m 10,6% 99,5
Beskrivelse af stigningen:
Tjørnebakken er en sidevej til Røsnæsvej. Med sit snævre forløb og det særdeles stejle indledende stykke minder vejen lidt om Christian Winthersvej i Vejle. Nær toppen af stigningen drejes ind på Syrenbakken, hvor et postament markerer områdets højeste punkt. Tjørnebakken ligger i et villakvarter med børnefamilier, så selvom det ikke er forbudt at cykle ned ad vejen, er det nok lidt farligt at prøve.
Bemærkninger til opmålingen:
Tjørnebakken har flere meget stejle partier, men den er stejlest allernederst. Her er asfalten til gengæld meget ujævn pga. nogle uforklarlige "riller", og samtidig er der en brønd, der fylder en stor del af den smalle vejbane. Det er med andre ord lidt vanskeligt at lave reelle målinger lige her.


 11.
Helligpedervej
Lokalitet: Teglkås nord for Hasle
Højdedrag: Nord-Bornholm
MAKSIMAL STIGNING
Total
højde
Total
længde
Stigning
i snit
Rating
SE BAKKEN
PÅ KORT

20% 81,5 m 1525 m 5,3% 154,1
Beskrivelse af stigningen:
Især den første del er meget drabelig. Hvis man kommer til bakken fra syd, mister man lynhurtigt fart pga. en ultrastejl kant og et skarp højresving. Derefter er det bogstaveligt talt op ad bakke. Først når man har overstået det sving, der følger efter, er man på nogenlunde sikker grund igen, men stigningen fortsætter et godt stykke endnu.
Bemærkninger til opmålingen:
Ved bunden af stigningen har vejbyggerne nok følt, at svinget var for skarpt, og derfor har man udvidet vejen indadtil med et par kvadratmeter asfalt, som skråner helt enormt. Efter nogen overvejelse har Danskebjerge.dk valgt ikke at lade dette område tælle med (se også kriterierne). Vejens maxprocent bliver så de 20, som man finder såvel lige i starten (midt på vejen) som lidt længere oppe.


 11.
Udmarksvej
Lokalitet: Teglkås nord for Hasle
Højdedrag: Nord-Bornholm
MAKSIMAL STIGNING
Total
højde
Total
længde
Stigning
i snit
Rating
SE BAKKEN
PÅ KORT

20% 41 m 340 m 12,1% 124,1
Beskrivelse af stigningen:
Stigningen på Udmarksvej starter få meter fra kysten, og det bliver rigtig stejlt med det samme. Hvis man klarer sig forbi det første sving, får man lige en kortvarig puster, før stejlheden igen går amok. Først næsten helt ved toppen, da man har passeret et hårnålesving, slipper bakken sit benhårde tag, og man kan måske tillade sig et kig ud over Østersøens bølger.
Bemærkninger til opmålingen:
Allerede et skridt fra bunden er vi oppe på 15%. Procenten stiger til de maksimale 20% i svinget, og derefter ligger den på mellem 16 og 18%. Ud for en lille holdeplads falder procenten til mellem 10 og 13, før den igen vokser frem mod hårnålesvinget: 14-16%. Først efter svinget bliver procenterne étcifrede.


 11.
Strandgaardsvej
Lokalitet: Nordøst for Vejle by
Højdedrag: Vejle Fjord
MAKSIMAL STIGNING
Total
højde
Total
længde
Stigning
i snit
Rating
SE BAKKEN
PÅ KORT

20% 28,5 m 380 m 7,5% 64,1
Beskrivelse af stigningen:
Strandgaardsvej finder man i et parcelhuskvarter i Bredballe. Vejen går parallelt med Mølgårdsvej og ligger altså på samme skråning. Af samme grund udvikler stigningen på Strandgaardsvej sig også på næsten samme måde som Mølgaardsvej, dvs. med det stejleste stykke til sidst.
Bemærkninger til opmålingen:
Strandgaardsvej ender i et T-kryds ved Plantagevej. Det er på de sidste 3 meter inden krydset, at stigningen når de 20%. På det første lange stykke er procenten markant lavere. Asfalten er i udmærket stand, og målingen forholdsvis lige til.


 14.
Gl. Kongevej
Lokalitet: Nordlige del af Vejle by
Højdedrag: Vejle Fjord
MAKSIMAL STIGNING
Total
højde
Total
længde
Stigning
i snit
Rating
SE BAKKEN
PÅ KORT

19,5% 75 m 700 m 10,7% 208,9
Beskrivelse af stigningen:
Gl. Kongevej er ligesom Christian Winthersvej en sidevej til Jellingvej. De to stejle veje mødes i et kryds længere oppe ad skråningen. De har samtidig det til fælles, at man ikke må cykle ned ad dem. En forskel: Selvom Christian Winthersvej har de stejleste punkter, så er den gennemsnitlige stigning større på Gl. Kongevej, hvis man tager hele stigningen med i regnskabet. Gl. Kongevej er desuden noget bredere.
Bemærkninger til opmålingen:
Gl. Kongevej stiger mellem 15 og knap 20 procent det meste af vejen. Det stejleste punkt møder man i andet sving, der ligger ca. halvvejs. Vejen er forholdsvis nem at lave målinger på. Dog kan målinger allerinderst i svingene give urimeligt høje resultater, så man skal huske at holde afstand fra vejkanten, jf. kriterierne.


 14.
Bakkedalsvej
Lokalitet: Vestlige del af Kalundborg
Højdedrag: Røsnæs
MAKSIMAL STIGNING
Total
højde
Total
længde
Stigning
i snit
Rating
SE BAKKEN
PÅ KORT

19,5% 21 m 210 m 10,0% 56,0
Beskrivelse af stigningen:
Dette er en ret beskeden vej, som man nemt kan overse, når man kommer kørende ad Kystvejen. Højdeforskellen for den samlede stigning når kun lige op over 20 højdemeter. Vejen er til gengæld stejl lige fra bunden og kulminerer lidt før krydset ved Fjorddalsvej. Hvis man undlader at dreje til venstre ad Fjorddalsvej, ender man i en blindgyde.
Bemærkninger til opmålingen:
Punktet med Bakkedalsvejs maksimale stigningsprocent befinder sig omtrent halvvejs oppe af stigningen. Her begynder asfalten at revne lidt, men overfladen, hvor maxprocenten måltes, er reel nok. En enkelt måling viste tæt på 20%, men den ses der bort fra, jf. kriterierne.


 16.
Kiddesvej
Lokalitet: Syd for Vejle centrum
Højdedrag: Vejle Fjord
MAKSIMAL STIGNING
Total
højde
Total
længde
Stigning
i snit
Rating
SE BAKKEN
PÅ KORT

19% 50,5 m 440 m 11,5% 147,1
Beskrivelse af stigningen:
Vel nok Danmarks mest kendte stejle gade. Ud over sin hældning er Kiddesvej karakteriseret af en central beliggenhed i Vejle og af tætliggende, farverige huse, der smukt understreger vejens skrånende forløb. Stigningsgraden tiltager gradvist og kulminerer efter et par hundrede meter. I cykelløb drejes ofte af ud for Vejle Mølle, men faktisk fortsætter Kiddesvejs-stigningen et stykke videre, omend knap så stejlt. Bemærk, at cykling nedad er forbudt.
Bemærkninger til opmålingen:
Kiddesvej siges ofte at stige med op til 21%. Dette tal kan trods talrige målinger ikke bekræftes. En enkelt måling nåede op i nærheden af 19,5%, men den reelle maksimale stigningsprocent er 19. Denne procent findes ud for adressen Kiddesvej 30. Ud for Teglgårdsvej er stigningen på 15%, og ud for Sdr. Villavej er den 14.
  Du kan læse meget mere om Kiddesvej i denne artikel.


 16.
Uhrskovvej
Lokalitet: Nordlige del af Vejle by
Højdedrag: Vejle Fjord
MAKSIMAL STIGNING
Total
højde
Total
længde
Stigning
i snit
Rating
SE BAKKEN
PÅ KORT

19% 73 m 1230 m 5,8% 145,2
Beskrivelse af stigningen:
Uhrskovvej er en sidevej til to af Vejles mest kendte stigninger: Christian Winthersvej og Jellingvej. Den er dog knap så kendt, og set over hele strækningen er den heller ikke så stejl som førstnævnte, og den er kortere end sidstnævnte. Men den har til gengæld et hårnålesving, og i det sving hælder asfalten markant.
Bemærkninger til opmålingen:
Det er ikke helt nemt at bestemme den maksimale stigning her, for midt i det hårnålesving, hvor det stejleste sted befinder sig, er der lavet en reparation af vejen. Derfor er overfladen uregelmæssig, men lige oven over det lappede hul - altså halvvejs ude af svinget - kan hældningen måles til 19%.


 16.
Granbakken
Lokalitet: Vestlige del af Kalundborg
Højdedrag: Røsnæs
MAKSIMAL STIGNING
Total
højde
Total
længde
Stigning
i snit
Rating
SE BAKKEN
PÅ KORT

19% 41,5 m 420 m 9,9% 109,8
Beskrivelse af stigningen:
Man kan nemt overse Granbakken, fordi den går på tværs af tre andre meget stejle veje: Tjørnebakken, Bøgebakken og Trøjeløkkevej. Vejens stejleste stykke vender ned mod Trøjeløkkevej. Det vil sige, at hvis man vil opleve hele stigningen, skal man begynde i bunden af Trøjeløkkevej og dreje til venstre ad Granbakken, hvor toppen nås kort efter det stejleste punkt.
Bemærkninger til opmålingen:
Det er takket være en pukkel midt imellem Bøgebakken og Trøjeløkkevej, at Granbakken finder vej til den absolutte top, hvad angår stejlhed. Trøjeløkkevej stiger med godt 16% over adskillige meter, men bliver altså aldrig helt så stejlt som Granbakken. Granbakken har visse uregelmæssigheder i overfladen omkring sit stejleste punkt.


 16.
Bøgebakken
Lokalitet: Vestlige del af Kalundborg
Højdedrag: Røsnæs
MAKSIMAL STIGNING
Total
højde
Total
længde
Stigning
i snit
Rating
SE BAKKEN
PÅ KORT

19% 54,5 m 900 m 6,1% 109,5
Beskrivelse af stigningen:
Bøgebakken er en sidevej til Røsnæsvej og går gennem et parcelhuskvarter. I bunden starter den med to højresving og et venstresving, hvorefter vejen bliver lige, og stigningen tager for alvor fat. Toppunktet for hele stigningen nås på Syrenbakken (ligesom det gælder for Tjørnebakken, blot fra modsat side).
Bemærkninger til opmålingen:
Stejlest er Bøgebakken ud for adressen Bøgebakken 11. Et enkelt sted kan man her måle 19,5%, hvilket imidlertid er på et ganske isoleret punkt. Nogle meter længere fremme falder procenten til det halve, men derefter - på den anden side af den tværgående Granbakken - øges hældningen igen (15%).


 16.
Kollens Møllevej
Lokalitet: Nær Hørning
Højdedrag: Søhøjlandet
MAKSIMAL STIGNING
Total
højde
Total
længde
Stigning
i snit
Rating
SE BAKKEN
PÅ KORT

19% 52 m 900 m 5,8% 102,1
Beskrivelse af stigningen:
Kollens Møllevej går gennem den smukke skovklædte Jeksendal, og det er på dalens vestlige skråning, at denne krogede stigning ligger. Dens klart stejleste parti møder man i det markante hårnålesving på næsten 180 grader. Når man kommer ud af skoven, resterer endnu nogle højdemeter, der kan være nok så barske, hvis vinden er i vest.
Bemærkninger til opmålingen:
Stigningen er generelt ikke så stejl, men stigningsprocenten tiltager voldsomt i hårnålesvinget. Nærmere bestemt er det, når man er to tredjedele igennem svinget, at man støder på de 19%. Dette er dog målt i indersporet. I ydersporet er procenten noget lavere.


 16.
Skovbakken
Lokalitet: Omtrent midt i Glyngøre
Højdedrag: Skibhøje Bakker
MAKSIMAL STIGNING
Total
højde
Total
længde
Stigning
i snit
Rating
SE BAKKEN
PÅ KORT

19% 28 m 260 m 10,8% 78,3
Beskrivelse af stigningen:
Skovbakken ligger omtrent midt i Glyngøre. Nær bunden af bakken ligger Glyngøre Skole. Stigningen er stejlest omtrent halvvejs oppe. Vejen er forholdsvis smal, især nær toppen. Skovbakken var i mange år en grusvej, men kort efter årtusindskiftet blev den asfalteret.
Bemærkninger til opmålingen:
Der er et brønddæksel og en større asfaltreparation ved vejens stejleste område, og asfalten er i det hele taget noget "grovkornet". Alligevel var det ikke specielt vanskeligt at lave reelle opmålinger. Enkelte måltagninger viste over 19%, men ikke nok til, at der skulle rundes op.


 16.
Ømkulevej
Lokalitet: Lidt syd for Vejle centrum
Højdedrag: Vejle Fjord
MAKSIMAL STIGNING
Total
højde
Total
længde
Stigning
i snit
Rating
SE BAKKEN
PÅ KORT

19% 23 m 180 m 12,8% 72,0
Beskrivelse af stigningen:
Ømkulevej er forbundet med Gl. Ribevej i øst og Ribe Landevej i vest. Det er ved krydset ved Ribe Landevej, at stigningen begynder. Ømkulevej er her ganske smal. Først da man når op til et venstresving, bliver vejen tosporet, men da har man passeret det stejleste stykke. Grundet sit snævre forløb er vejen næppe egnet til større cykelløb.
Bemærkninger til opmålingen:
Ømkulevej stiger også fra østsiden, men slet ikke så meget som fra vest. Stigningensprocenten har nogen variation, og der er to forskellige steder, hvor vejen har en hældning på 19%, hvilket altså er vejens maksimale stigningsgrad. En nordvendt sidegade har procenter på over 20, men den er både kort og blind og regnes derfor ikke med, jf. kriterierne.


Bemærk: Der findes tusindvis af veje i Danmark, og det kan ikke helt udelukkes, at en enkelt kan være overset. Hvis du mener, at der mangler én, må du meget gerne kontakte Danskebjerge.dk. Men inden da anbefales du at læse siden, der beskriver hvordan listen er lavet.

Alle fotos: Danskebjerge.dkDanmarks stejleste asfalt er fundet   |   Top 20-listen   |   Andre stejle   |   Sådan blev det gjort   |   Chr. Winthersvej   |   Kiddesvejs 19%