ANDRE STEJLE DANSKE STIGNINGER

Stigningprocenter på 15, 16, 17 og 18 er meget, men ikke helt nok til at komme i Top 20. På denne side ser du nogle af de bakker, som er lige i hælene på de allerstejleste.

Der er flere kendte danske stigninger iblandt, herunder Østengård- og Munkebjerg-stigningerne ved Vejle.

Procentangivelserne er omfattet af en usikkerhed på ca. et halvt procentpoint.

  MAKSIMALE STIGNINGSPROCENTER PÅ UDVALGTE STIGNINGER I DANMARK:

MALKESTIEN, GUDHJEM
Stigningsprocent: 18,5

Malkestien er en sidevej til hovedgaden i Gudhjem. Den har stejl "kant" i starten, som ikke tæller med. De 18,5% finder man lidt længere oppe.
MOSEBAKKEN, VEJLE
Stigningsprocent: 18

Mosebakken er en lille étsporet vej, som man nemt kan overse. Fra bunden stiger den konstant med 16-18%, indtil den flader lidt ud ved et blødt højresving.
BREGNEDALSVEJ, SVENDBORG
Stigningsprocent: 18

Bregnedalsvej er Fyns grummeste stigning og har sin højeste stigningsprocent ved krydset, der ligger tidligt på stigningen.
ØSTENGÅRDSVEJ, VEJLE
Stigningsprocent: 18

Stigningen ved Østengård er en af de mest barske i Vejle-området. Den stiger med 18% lige efter 2. sving. En enkelt måling viste 19%.
FRYDENDALSVEJ, AALBORG
Stigningsprocent: 17

Frydendalsvej har en gradvist tiltagende stigningsgrad, og vejen er stejlest nær toppen. Ved højresvinget til sidevejen Vibevej viste en måling 19%, men den er ikke helt reel.
FINNEDALSVEJ, VANG
Stigningsprocent: 17

Finnedalsvej er stejlest på det nederste stykke. Det er en lille vej i den bornholmske havneby Vang, som ellers er mest kendt for sin skrånende hovedgade.
SKOVBAKKEVEJ, AALBORG
Stigningsprocent: 17

Skovbakkevej er Aalborgs mest kendte stigning. Stigningsprocenten tiltager gradvist og kulminerer kort før skoven. Den er 17% to steder.
JULIUS JEPSENS VEJ, VEJLE
Stigningsprocent: 16,5

Vejen har ret varierende stigningsprocenter. Stejlest er den lige efter første sving. Ved toppen går vejen over i grusvej.
KOHAVEVEJ, VEJLE
Stigningsprocent: 16,5

Stigningen har det noget specielle tilnavn Hundsrøv. Den stiger stejlt fra bunden, men man skal lidt længere op, før man når den højeste stigningsprocent.
MUNKEBJERGVEJ, VEJLE
Stigningsprocent: 16

Denne berømte stigning byder bl.a. på to hårnålesving, men det er i et sving længere oppe på bakken, at man finder den maksimale stigningsprocent.
BJERRELIDE, HORSENS
Stigningsprocent: 16

Denne stigning står lidt i skyggen af Purhøj-stigningen, der ligger i nærheden. Men en hældning på 16%, efter første sving mod højre, er da noget!
TRØJELØKKEVEJ, KALUNDBORG
Stigningsprocent: 16

Trøjeløkkevej er ikke den stejleste stigning i Kalundborg, men er til gengæld stejl over en ganske lang strækning.
KÅRUPVEJ, FÅREVEJLE
Stigningsprocent: 15

Kårupvej begynder næsten nede ved Nekselø Bugt og bevæger sig op over Vejrhøj-højderyggen. Bakken er stejlest på det nederste stykke.
SKOVVEJ, HORSENS
Stigningsprocent: 15

En smal, snørklet og lidt dyster vej, der ligger på en skrænt ved en å. Stigningsprocenten er flere steder tocifret. Stejlest nær toppen.
BRØDDEGADE, GUDHJEM
Stigningsprocent: 15

En af Danmarks smukkeste gader. Og ganske stejl: Omtrent halvvejs rammer stigningsprocenten de maksimale 15.
PØT MØLLEVEJ, HAMMEL
Stigningsprocent: 15

Lige under et skarpt 90 graders sving hælder vejen med 15%. Der er ikke tale om den alment kendte Pøt Mølle-stigning, men om bakken på den modsatte side af dalen.
Flere stigninger med maksimale stigningsprocenter på op til 18,5 vil blive føjet til ovenstående liste ved lejlighed.


Hvis du vil se stigninger, der hælder med 19% og derover, skal du kigge på denne side. I begge tilfælde inkluderer listerne kun veje, der har mere end 20 højdemeter, og som ikke er blinde. (Derfor er eksempelvis den blinde Fyrvej på Bornholm ikke med.) Mere om kriterier her.

Alle fotos: Danskebjerge.dk. Ved brug af data bedes du kreditere Danskebjerge.dk.
Danmarks stejleste asfalt er fundet   |   Top 20-listen   |   Andre stejle   |   Sådan blev det gjort   |   Chr. Winthersvej   |   Kiddesvejs 19%