Bøgeskoven og fjorden er den appetitvækkende indgang til Munkebjergs barske stigningsprocenter.
MUNKEBJERG ER MOTIONISTERNES MEKKA

Kig på navnet: Munkebjerg. Den sidste stavelse siger det jo faktisk - det er et bjerg, vi har med at gøre her. Og ellers så tag en tur op. Der venter både høje stigningsprocenter og vaskeægte hårnålesving. Noget, som mange ellers mest forbinder med Alperne og lignende bjergkæder.

Men det er i Danmark, vi er. Nærmere betegnet ved Vejle Fjord. Det er man ikke det mindste i tvivl om, når man nærmer sig Munkebjerg-stigningen. Vejen løber nemlig klos op ad fjorden helt inde fra Vejle by - en strækning på fire kilometer. En storslået oplevelse i sig selv: Man kører bl.a. under Vejle Fjord-broen og har et prægtigt kig over mod den modsatte sydvendte fjordskråning, med nogle af Jyllands allerdyreste huse.

Men idyllen varer ikke ved. Den pandekageflade kystvej afbrydes pludseligt af et skarpt højresving. Og så er vi i gang. Forude venter godt 1200 meters dansk bjergvej. Smuk - og grusom.

Se Danskebjerge.dk's film, der guider dig op til toppen:
Video: Vejles bakkekender nr. 1 vejleder om nøglepunkterne på Munkebjerg-stigningen.
Produceret af Danskebjerge.dk. Flere bakkefilm på Danskebjerge.dk's YouTube-kanal.Munkebjergs mange styrker
Det er flere ting, der gør, at Munkebjerg har opnået nærmest ikonisk status blandt Danmarks motionister.

For det første er den lang. Hvor de fleste danske bakker kun er nogle hundrede meter lange, så er Munkebjerg noget mere end én kilometer lang, og den stiger hele vejen.

Bøgetræerne rækker ind over Munkebjergvej i det højresving, hvor hældningen når op på 16%.
For det andet er den stejl. Stigningsprocenten er 7,4 i gennemsnit. Men det er nok den maksimale stigningsprocent, der volder motionister flest kvaler. 16 procent er meget - selv for den øvede og selv efter international målestok.

For det tredje er stigningsprocenten varierende. Tre gange undervejs øges stigningsprocenten markant. Det gør, at stigningen er svær at holde en fast rytme på.

For det fjerde er omgivelserne skønne. Først fjorden med bølgen blå, den moderne bro og Vejles ”skyline”. Og så den smukke bøgeskov. En betagende kombination.

For det femte - og det er måske den mest særprægede faktor af dem alle: Der er hårnålesving. Vejen til toppen af Munkebjerg slår krøller på sig selv, ikke bare én, men to gange. Det er ren Alpe d'Huez (om end antallet af hårnålesving er lidt lavere i Vejle).

Det er i samspillet mellem de ovennævnte forhold, at Munkebjergbakken skiller sig tydeligt ud fra mængden. Den er udansk, på en fed måde.

MUNKEBJERG
Højdedrag: Vejle Fjord
Start
(moh.)
Slut
(moh.)
Højde-
meter
Længde
(m)
Stigning
(i snit)
Stigning
(max.)
Rating
3,00 92,00 89,00 1210 7,4% 16% 170,8
Danskebjerge.dk's
Vurdering
Hårdhed Stejlhed Oplevelse Farbarhed Overall Sammenlign med
9 andre skrappe
danske stigninger
!
180 graders panoramabillede fra Ibæk Strandvej ved Vejle Fjord.

Bjergvejen skulle lokke gæster til
Munkebjergvej er en relativt ny vej. Den blev projekteret i begyndelsen af 1960'erne. Det skete som led i Vejle Kommunes forsøg på at puste nyt liv i Hotel Munkebjerg. Med andre ord var man fra starten bevidst om, at vejen ikke blot skulle være et stykke infrastruktur. Den skulle også give den rejsende en oplevelse.

En spidsfindighed var, at vejstrækningen faktisk ikke lå i Vejle Kommune, men akkurat udenfor. Så Vejle Kommune forærede Gauerslund Kommune vejen. En gave, der ikke blev modtaget med udelt begejstring, da det bl.a. indebar, at Gauerslunds skatteborgere skulle finansiere vedligeholdelsen af den nye Munkebjergvej. (Kilde: Børkop Lokalhistoriske Arkiv)

Events som Munkebjerg har indgået i:

· Munkebjerg Hill Climb (motorløb)
· Tour de Munkebjerg (løb)
· Århus-København (cykelløb)
· Grejsdalsløbet (cykelløb)
· Munkebjerg Classic (cykelløb)
· m.fl.

I 1999 var Munkebjerg desuden mål for Kongeetapen i Post Danmark Rundt. Bakken skulle bestiges fem gange. Fra 2004 har en anden Vejle-stigning, nemlig Kiddesvej, været del af en afsluttende rundstrækning i løbet.
Men vejen kom, og den 1. juli 1967 tvistede de første biler sig op ad serpentinersvingene. Og hvis man kan måle en vejs værdi ud fra dens trafiktæthed, så må man sige, at vejen har vist sin berettigelse. Trods den relativt afsides beliggenhed er der i hvert fald ganske mange firehjulede køretøjer på den og i stigende grad også tohjulede. Faktisk er Munkebjergbakken også en del af den officielle Østkystrute for cyklister, hvilket nok kan ærgre én og anden sveddryppende cykelturist med fuld oppakning.

I øvrigt blev vejens maksimale hældning angivet til 140 promille, dengang den blev etableret. Altså 14 procent. Når Danskebjerge.dk's målinger siger 16 procent, så hænger det sammen med, at vejen skråner mere i indersiden af det pågældende sving, og det er netop i indersiden, at man typisk befinder sig, når man løber eller cykler op ad stigningen. I modsatte side af vejen ligger stigningsprocenten på 14. Sjovt nok har der i årevis stået skilte i vejsiden ved bunden og toppen, hvor hældningen på bakken angives til 12 procent. Hvor det tal stammer fra, må stå hen i det uvisse.

Se kortet herunder med resultater fra Danskebjerge.dk's opmåling af stigningsprocenter på Munkebjergbakken.Stigningsprocenter i overblik
Indgangen til Munkebjerg består i en håndfuld kilometer på den helt og aldeles flade Ibæk Strandvej. I vestenvind vil man tilmed have vinden i ryggen her.

I det skarpe højresving op mod jernbanebroen vokser hældningen lynhurtigt fra 0 til 13%. Den daler igen, idet man kører under broen, uden dog at nå under 3%.

Frem mod og ind igennem det første hårnålesving stiger vejen med godt 8%. Dernæst kan det opleves, som om vejen flader helt ud, men der er stadig et par procents stigning hen til hårnålesving nummer to.

Herfra tiltager sværhedsgraden påny. Efter ca. 1000 meter accelererer stigningsprocenten og når de maksimale 16 omtrent midt i højresvinget. De næste knap 100 meter forbliver stigningsprocenten på 14 til 15 for så igen at dale i det sidste venstresving. På det sidste lige stykke frem til p-pladsen ud for Hotel Munkebjerg kan man nyde, hvordan procenten gradvist daler fra 6 til 0.

Se også denne film, der viser turen op!

Munkebjerg i sammenligning
Munkebjergbakken er ikke den eneste danske stigning, der har to hårnålesving. Det har Nørresand ved Gudhjem også. Ud fra en generel æstetisk betragtning er de ligeledes ret jævnbyrdige. Munkebjerg er dog længere og har en højere maksimal stigningsprocent.

Alligevel kan denne stigningsprocent ikke hamle op med de højeste "max'er" i Danmark. Faktisk rækker de 16 procent end ikke til en plads i Top 20 over de stejleste danske veje.

Antallet af højdemeter (selv størrelsen af bakken) er absolut i den høje ende, men stigninger som Vang på Nordbornholm, Skovhøjvej ved Yding i Søhøjlandet og Jellingvej i Vejle har flere.

Munkebjerg er altså langt fra topscorer over hele linjen. Men det er heller ikke nødvendigt. Som sagt er det kombinationen af flere parametre, der gør Munkebjerg til en af de bedste større stigninger i Danmark. Efter Danskebjerge.dk's mening er det den bedste af alle.

På ét punkt scorer Munkebjerg dog decideret lavt: Bakken fungerer ikke ret godt på fotos. Jo, omgivelserne er der gode billeder i, men det er meget svært at tage et billede på Munkebjerg, hvor man kan se, at wow, her er stejlt. En svaghed, som Munkebjerg deler med bl.a. Pøt Mølle-stigningen ved Hammel og Højen Skovhøj andetsted i Vejleområdet. Årsagen er primært, at vejen er omgivet af tæt skov, hvilket slører hældninger og højdeforskelle.
Munkebjerg og strandvejen er en del af Østkystruten, en officiel cykelrute i østlige Jylland.
Det nederste af de to hårnålesving.
Udsigt fra nær toppen over mod Bredballe.

Al foto og video: Danskebjerge.dk. Ved gengivelse af data bedes du kreditere Danskebjerge.dk.Andre bakkeportrætter:   Pøt Mølle    Slangebakken    Odsherreds bakker    Chr. Winthersvej    Kiddesvej