Danskebjerge.dk kræver noget for noget:
MERE ÅS, TAK - IKKE MINDRE !

Munkebakken er en rest af et langt stykke ås, der har gået tværs igennem Næstved. Nu står Munkebakken til at forsvinde fra gadebilledet, da der skal gøres plads til en række nye bygninger. Danskebjerge.dk mener, at det er problematisk og har taget kampen op i form af bl.a. et læserbrev.

Danskebjerge.dk's læserbrev brev bragt i avisen Sjællandske den 22. februar 2016.
Jeg har selvfølgelig intet imod, at byens uddannelsesinstitutioner får nogle moderne bygninger, og jeg kan forstå, at den centrale beliggenhed tilskrives stor betydning. Men Munkebakken, der er op til 25 meter høj, er det eneste reelle grønne område i byens centrum. Og samtidig er åsen et naturskabt vartegn for Næstved. Det vil blive gemt næsten helt væk, når først Campus Næstved, som det samlede byggeprojekt kaldes, skyder op.

Plantegning for det kommende Campus Næstved. Jeg har indtegnet det område, der skal bebygges. Som det fremgår, vil selve Munkebakken gå stort set fri, men den vil blive hegnet godt og grundigt ind af de ganske høje bygninger.
I forvejen er Mogenstrup Ås, som Munkebakken er en del af, ganske medtaget efter at være udsat for grusgravning og vejbyggerier igennem et århundrede. Faktisk er Munkebakken allerede i dag en slags landskabsruin. Den indgik oprindeligt i en større åsbakke, som der ad flere omgange er blevet skåret store lunser af. Men selvom gennemgravningerne har ændret åsens form, så har skråningerne trods alt fortsat været synlige. Campus Næstved er til gengæld et tiltag, der vil dække for skråningerne. I klar modstrid med Danskebjerge.dk's topolitiske manifest.

Nå, men beslutningstagerne har stadig mulighed for at gøre noget godt for naturen og åsen. Læs om mit forslag i læserbrevet herunder.

PROJEKT "GENOPBYG MOGENSTRUP ÅS"

Om kort tid vil en række bygninger skyde op centralt i Næstved. Nærmere betegnet i Teatergade, men på sigt også langs Farimagsvej. Området skal være et stort uddannelsessted, beliggende tæt på stationen.

Det er der fordele ved - den er jeg med på. Men hvad med de negative konsekvenser?

Munkebakken, det eneste grønne område i Næstved centrum, vil blive hegnet helt ind af den nye bebyggelse. Bakken vil ikke længere fremstå som en bakke, men som en bunke jord i Campus Næstveds baghave. En bagatel i bybilledet.

Og det er ikke noget almindeligt stykke natur, der på den måde lemlæstes.

Munkebakken udgør den nordvestlige del af Mogenstrup Ås - den vel nok mest markante ås i hele Danmark. En ås er en form for aftryk af en flod, som i istiden førte sandholdigt smeltevand væk fra en gigantisk sjællandsk gletsjer.

Åsene er nogle af landets mest iøjnefaldende landskabsformer. Eller var. For de fleste er blevet godt og grundigt amputeret. Typisk af grusgravning, men i Næstved er det lige så meget vejbyggeri, der har skåret store lunser af åsen.

Faktisk er Munkebakken allerede en slags landskabsruin. Man gravede et stykke af den for at få plads til Teatergade. Det kommende byggeri langs bakken er på en måde blot en fortsættelse af de ødelæggelser, som tog fart for ca. 100 år siden.

Nu er jeg faktisk ret pragmatisk anlagt. Så jeg vil godt slå en handel af med de byggeglade:

Når man med Campus Næstved reducerer en del af åsen til et urtebed, kunne man passende genopbygge noget af den et andet sted. Prøv med stykket ved Østre Ringvej. Her gjorde man i sin tid et gevaldigt indhug i åsen for at etablere ringvejen. Hvad med at genskabe landskabet her og lade vejen gå gennem en tunnel i stedet for?

Det vil skabe et næsten 1 kilometer langt sammenhængende naturområde helt uden generende vejtrafik (se skitse nedenfor). Og samtidig kan det kompensere for noget af den hårdhændede behandling, man har udsat det lokale istidslandskab for i løbet af de sidste par generationer.

I Næstved har man gjort meget ud af at gøre Susåen synlig igen. Hvornår får Mogenstrup Ås samme omsorg?

Jacob T. Johansen
Danskebjerge.dkLæs mere om udnyttelsen af Mogenstrup Ås her:
· Man gjorde en ås fortræd

Og om åse generelt:
· Bjergkæder af sand og grus

Eller diskutér:
· Danskebjerge.dk's Facebookside


Ideen om en genskabelse af åsen ved Østre Ringvej var i udgangspunktet en utopi, men Campus Næstved-projektet har øget idéens berettigelse. Avisen efterspurgte en skitse i forbindelse med læserbrevet, og resultatet ses herover. Den stiplede linje er Østre Ringvejs vejforløb, som altså skal tænkes ført ind gennem en tunnel.

Det er (heldigvis!) ganske sjældent, at man i vore dage "går til angreb" på markante istidsskabte landskabsformer. Hvis du kender til eksempler - eller i det hele taget har en holdning til det, der står på denne side -, hører jeg meget gerne om det. Send en mail, eller brug nedenstående tekstfelt.           
Opdatering!
Et par dage efter at ovenstående læserbrev blev trykt, bragte Sjællandske et andet indlæg med forslag til nye stiforbindelser i Næstved. Forslaget går kort fortalt ud på at lave en officiel sti fra kasernen og hen over åsen ud til Rønnebæksholm. Undervejs i beskrivelsen henvises til min idé med tunnelen over Østre Ringvej.
Flere indspark fra Danskebjerge.dk:   Danskebjerge.dk mener   |   Manifest   |   De tre B'er   |   Kritik af Giro'en   |   Gode eksempler   |   Værd at bevare   |   Ny cykellov   |   Er løb bedre end cykling?   |   Anmeldelse: Nyt kort   |   Mere ås, tak!   |   Anmeldelse: Forbedret kort   |   Endnu en ås ødelagt