De tre B'er, der truer de danske bakker:

- Bortgravning
- Byggeri
- Bevoksning

Læs mere!

SYNSPUNKTER OG HØJDEPUNKTER

De danske højdedrag er en del af vores natur og kultur. Men hvordan skal vi forholde os til dem?

Det er vel ikke helt forkert at sammenligne det danske bakkelandskab med en truet dyreart.

Ligesom det er tilfældet med mange dyr, var det bakkerne, der var her før menneskene. Men mennesket gjorde sig til hersker over de danske højdedrag. Bosatte sig på og omkring dem og brugte dem til alskens formål. Til at begrave høvdinge i for eksempel. Og senere: til at udvinde råstoffer fra. Og hvis de bare var i vejen, kunne man fjerne dem.

Det er på tide at sætte fokus på, hvordan vi behandler vores bakker. Tager vi nok hensyn til dem? Og er vi gode nok til at udbytte de gode rekreative muligheder, de giver? Det er en vigtig diskussion. En "topolitisk" diskussion.

Danskebjerge.dk's topolitiske hovedkrav lyder:


Offentligheden skal kunne nyde godt af de danske højdedrags synlighed og tilgængelighed.

Det indebærer bl.a. følgende:

 • Myndighederne skal sikre, at højdedragene får den nødvendige pleje - selv hvis de ligger på privat grund.

  Det skal således være muligt
 • at se dem tydeligt på afstand
 • at færdes der uhindret
 • og at have udsigt derfra ud over det omkringliggende landskab.

 • Desuden skal højdedragene beskyttes mod bortgravning, nybyggeri, indhegning og lignende. Tiltag, der forbedrer offentlighedens adgang til stederne (f.eks. vejanlæg), må dog tillades og evt. støttes.

 • Endelig skal myndighederne medvirke til fremme af kendskabet til de danske højdedrag, f.eks. i form af skiltning og informationsmateriale.
 • Et udbredt problem: En god udsigt er spoleret af beplantning.

  Heldigvis er der nogle, der har sat ord på, hvorfor de enkelte bakkelandskaber skal bevares. Og der er steder, hvor man allerede nu griber det rigtigt an.

  Læs mere om baggrunden for topolitikken her.
  Flere indspark fra Danskebjerge.dk:   Danskebjerge.dk mener   |   Manifest   |   De tre B'er   |   Kritik af Giro'en   |   Gode eksempler   |   Værd at bevare   |   Ny cykellov   |   Er løb bedre end cykling?   |   Anmeldelse: Nyt kort   |   Mere ås, tak!   |   Anmeldelse: Forbedret kort   |   Endnu en ås ødelagt