Danskebjerge.dk opmåler asfalt:
HER ER DANMARKS HØJESTE BJERGPAS

Ingen vej i Danmark kan føre dig op i flere hundrede meters højde. Men mindre kan også gøre det, og flere steder i landet kan man betræde asfalt, der ligger mere end 100 meter over havet. Den højeste vej af alle finder man i det midtjyske.

Col de l'Iseran i Frankrig er navnet på det højeste bjergpas i Europa. På turen hen over passet når man op i 2770 meter over havet. Det er 2600 meter højere end det højeste naturlige punkt i Danmark.

Men selv hernede hos os, i det knap så klippefyldte terræn, er der forskel på veje. Nogle veje følger kysterne tæt og er kun hævet ganske lidt over vandoverfladen. Mens andre snor sig op i - efter danske forhold - betragtelige højder.

Tag nu den ganske befærdede landevej mellem Næstved og Rønnede. Det er nok de færreste brugere af den, der tænker på, hvor højt op i terrænet den faktisk når. Men ud for parkeringspladsen i Boserup Plantage ligger asfalten hele 110 meter over havet. Det gør landevejen til en af de højest beliggende veje i Danmark. Og det er ikke den eneste sydsjællandske vej, der når helt derop. Blot få kilometer længere mod sydøst suser bilerne på Sydmotorvejen hen over et punkt, som er tilsvarende højt. Det mærkes. Kommer man kørende fra syd, kan man nemlig få "propper i ørerne" på turen ned ad bakken (ca. 60 meters højdeforskel).

Det sidste stigende stykke op mod det højeste punkt på landevejen mellem Næstved og Rønnede (110 moh.). Vejen går hen over et højdedrag, der somme tider kaldes Sparresholm-plateauet. Det er også i dette område, man finder Kobanke - Sjællands højeste naturlige punkt (122,9 moh.).

Men hvor mange andre veje rager lige så meget i vejret som de to på Sydsjælland?

Da der i tidens løb er hældt tusinder af kilometer asfalt ud over Danmark, vil det føre for vidt at granske alle veje. Men Danskebjerge.dk har kigget på statsvejene, altså dem, der hører under Vejdirektoratet, og som omfatter større veje og motorveje.

På Fyn skal vi ned i nærheden af Faaborg for at finde øens højeste veje. Her bringes trafikanter mod Odense og Nyborg op i hhv. 92 og 94 meter over havet.

Men som så ofte før, når det gælder terrænhøjder i Danmark, er det i det centrale Jylland, vi skal finde de øverst placerede på ranglisten. Fem statsveje kommer her op over de magiske 100 meter. Førstepladsen går akkurat til hovedvejen ved Nr. Snede. På den er der et højeste punkt beliggende 115 meter over havet. Lige efter - slået med få centimeter - kommer motorvejen ved Ejer/Ris, hvor bilisterne suser hen over asfalt anbragt i en højde af 114 meter over havet.

Kort over danske statsveje. De blå linjer er motorveje, de grå er hovedveje/større landeveje. Med rødt er angivet maksimale højder af veje samt den geografiske placering af disse.

Den samlede Top 10 over statslige "bjergpas" i Danmark ser sådan her ud:

 1.  Hovedvej, ved Nr. Snede: 115 moh.
 2.  Motorvej, ved Ejer (Ris): 114 moh.
 3.  Hovedvej, Næstved-Rønnede: 110 moh.
 -.  Motorvej, syd for Rønnede: 110 moh.
 5.  Motorvej, ved Give: 103 moh.
 6.  Motorvej, vest for Silkeborg (Pårup): 102 moh.
 -.  Motorvej, nord for Vejle (Lindved): 102 moh.
 8.  Hovedvej, Vejle-Billund: 95 moh.
 9.  Hovedvej, Nyborg-Faaborg: 94 moh.
10.  Hovedvej, Odense-Faaborg: 92 moh.

Listen skal tages med et lille forbehold, da den er udarbejdet "manuelt" ud fra topografiske kort. Især når det gælder de veje, hvis maksimale højde ligger i intervallet 80-100 moh., kan der være usikkerhed om placeringerne, idet der findes flere af dem.

Hvis vi inddrager alle veje i kongeriget - og altså ikke blot statsvejene -, bliver det hele som sagt noget mere kompliceret. Men man kan i hvert fald uden problemer identificere det område, hvor de allerhøjeste veje befinder sig.

Det er i Ejer Bjerge, som ligger vest for det førnævnte punkt på motorvejen ved Ejer/Ris.

Ejer Bavnehøjvej er navnet på den vej, der fører op til udsigtstårnet på Ejer Bavnehøj. Vejen ender dog blindt, så det vil måske ikke være helt rimeligt at kalde den for Danmarks højest beliggende vej. Slutpunktet befinder sig i en højde af 169,5 meter over havet (asfalteret parkeringsplads).

Ved Ejer Bavnehøj finder man den højest beliggende parkeringsplads i Danmark. Dens asfalterede overflade når op i en højde af 169,5 meter over havet. Vejen dertil, den korte og blinde Ejer Bavnehøjvej, er så i princippet den højeste danske vej. Men måske er det mere fair at give førstepladsen til den vej, som Ejer Bavnehøjvej er en sidevej til. Denne vejstrækning er nemlig ikke blind, men går derimod hen over hele Ejer Bjerges "bjergryg" og forbinder således byer som Yding, Ejer, Ris og Tebstrup. Dens højeste punkt ligger 169 meter over havet. Punktet finder man på toppen af den lange, seje bakke, som begynder lidt øst for Yding og går ad Skovhøjvej op forbi Yding Skovhøj.

Denne vejstrækning, som skifter navn fire gange undervejs, er samtidig den vejstrækning, som har den største højdeforskel i landet. Når man kommer kørende ad Lyngdalvej i sydøstlig retning og via Yding kommer op til strækningens førnævnte højeste punkt, tilbagelægger man hele 125 højdemeter. Den stejleste sektion er placeret kort før toppen - op til 13% hælder vejen her (målt af Danskebjerge.dk).

Stykket derfra og hen forbi Ejer Bavnehøj ligger på et slags plateau og er derfor relativt fladt. Men de følgende ca. 1½ kilometer ned mod Tebstrup har et efter dansk målestok betragteligt fald på 83 meter.

To kort i ét, der viser den ca. 9 kilometer lange vejstrækning Lyngdalvej-Ydinggade-Skovhøjvej-Risvej. Øverst til højre er vejens højdeprofil indsat. Man ser tydeligt, hvordan terrænet stiger op mod de 169 meter over havet - strækningens højeste punkt og det højeste punkt på nogen dansk ikke-blind vej. Fra dette toppunkt er der mod sydøst ca. 1½ kilometer med forholdsvis ukuperet terræn. Til sidst følger et fald ned mod Tebstrup.

Lad os til sidst lige vende en enkelt forskel mellem det franske bjergpas Col de l'Iseran, som blev nævnt i indledningen, og så de tilsvarende danske. Det er nemlig sådan, at ingen af de danske veje, der indgår i denne artikel, er forsynet med hårnålesving. Det er ellers et fælles kendetegn ved de mest berømte europæiske bjergpas.

For de danske statsvejes vedkommende er forklaringen, at det er store veje, hvor man ville grave sig igennem de mest genstridige skråninger, hvis de ikke kunne undgås på anden vis. Faktisk er det et ganske hyppigt forekommende fænomen på danske veje. Det er blot de færreste danskere, der bemærker, hvor ofte de færdes på de såkaldte hulveje.

I Ejer Bjerge har de lokale veje mere beskedne dimensioner, og deres hældning er derfor mere uregelmæssig end på statsvejene. Alligevel er der altså ingen serpentinersving her, hvilket nok til dels hænger sammen med, at stigningsprocenterne ligger på et trods alt moderat niveau. De nævnte 13% på Skovhøjvej er ikke generelle for området. Asfaltens hældning når kun få steder over 10%. Med andre ord kan de fleste køretøjer uden problemer komme op og ned ad bakkerne.

Vejen Nørresand ved Gudhjem ligger ikke ret højt i terrænet, men til gengæld har den noget, som de højeste danske bjergpas ikke har, nemlig hårnålesving. Formålet med hårnålesving er at udjævne en vejs hældning. Der findes en del veje med hårnålesving i Danmark. Læs om dem her.

Og så er der de veje, der bærer navnet Bjergvej. De må da være kuperede - eller hvad? Læs artiklen om det emne her.

Fotos: Danskebjerge.dk. Grafikken er lavet med udgangspunkt i kortdata fra Vejdirektoratet, Miljøministeriet og GPSies.com. Citér venligst Danskebjerge.dk ved gengivelse af informationer fra artiklen.Læs mere:   Danmarks mindste bjerge   |   Danske serpentinerveje   |   Stejleste stigninger   |   Mest kuperede egne