DE HØJESTE DANSKE TINDER

Kender du de højeste punkter i det danske landskab? Ellers finder du dem her.

Danskebjerge.dk giver et omfattende og systematisk overblik over toppunkterne. Nedenfor er først en top 20 over de højest beliggende steder i Danmark, og derunder finder du et kort med alle stederne. Vha. drop-down-menuen kan du vælge en stribe andre hitlister fordelt på geografi og kategori.

De enkelte punkter er udvalgt efter et sæt kriterier udviklet af Danskebjerge.dk:

 • Primærfaktor: For at komme i betragtning skal et punkt i landskabet kunne defineres som en top. Dvs. fra det pågældende punkt skal der være faldende terræn til alle sider. Punktets højde udgøres så af den lodrette afstand fra punktet til havets overflade (0 moh. som middelværdi).
 • Sekundærfaktor: Ved rangordning af punkterne frasorteres de punkter, der ligger under 2 km (2000 længdemeter) fra et højere beliggende punkt, som allerede indgår i rangordningen.
 • Officielle mål: Den angivne højde stammer fra de officielle topografiske onlinekort udarbejdet af Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (indtil 2013: Kort- og Matrikelstyrelsen).
 • Naturlighed: Rangordningen sker så vidt muligt ud fra stedernes naturlige jordpunkter. Hvis et steds højde er øget ved menneskehånd, trækkes den kunstige højdeforøgelse fra, i det omfang der er lavet opmålinger/kvalificerede vurderinger af forøgelsen.

 • Der er ikke desto mindre tale om en kompliceret mængde data fra diverse kort og opgørelser. Derfor kan der være enkelte angivelser, som skal revideres. Det vil ske løbende.


  TOP 20 (HELE DANMARK):
  1.  Møllehøj - Ejer, Jylland : 170,86 moh.*
  2.  Yding Skovhøj - Yding, Jylland : 170,77*
  3.  Rye Sønderskov - Gl. Rye, Jylland : 162,5**
  4.  Rytterknægten - Vestermarie, Bornholm : 162
  5.  Himmelbjerget - Gl. Rye, Jylland : 157***
  6.  Them Bavnehøj - Them, Jylland : 153
  7.  Sorring Loddenhøj - Sorring, Jylland : 148
  8.  Aborrebjerg - Møns Klint, Møn : 143
  9.  Ravnebakke - Vestermarie, Bornholm : 142
  10. Brande Krat - Them, Jylland : 141
  11. Ottehøje - Bryrup : 140,5****
  12. Tranebjerg - Kollemorten, Jylland : 138
  12. Bavnen - Kollemorten, Jylland : 138
  14. Agri Bavnehøj - Agri, Jylland : 137
  15. Møgelbjerg - Addit, Jylland : 137
  15. Møllebjerg - Lindeballe, Jylland : 137
  17. Knøsen - Dronninglund, Jylland : 136
  18. Kongsbjerg - Møns Klint, Møn : 135
  19. Lindeballe Skov - Lindeballe, Jylland : 133
  19. Bavnehøj - Brædstrup, Jylland : 133


  * = Opmålt i 2005 ud fra stedernes naturlige (dvs. ikke-menneskeskabte) punkter. Download rapport her.

  ** = Ny placering pr. 2019 (læs mere her).

  *** = Ny placering pr. 2020. Himmelbjerget (157 moh.) er her defineret som hele bakken, hvor Kollen med Himmelbjergtårnet (147 moh.) blot er et fremspring ned mod Julsø. Der er lige over 2 kilometer mellem Himmelbjergets "nye" top og Rye Sønderskovs sydligste top (162,5 moh.).

  **** = På punktet ligger en gravhøj, hvis højde er målt til 4,5 meter. Hvis man medregner gravhøjen, ligger Ottehøjes højeste punkt 145 moh. (opmålt af Kort- og Matrikelstyrelsen).

  En uddybende diskussion af kriterierne for rangering af høje punkter finder du her.

  Kort over hele Danmark med landets højeste punkter:


  Vis stort kort

  Du kan finde flere kort ved at kigge under Søgning.