DE HØJESTE HØJE

Nedenfor er en liste over nogle af de gravhøje, der har den højeste beliggenhed i det danske naturlandskab.

De er rangeret efter, hvor mange meter over havet deres toppe befinder sig. Gravhøje, der ikke længere er synlige i landskabet, er udeladt. Listen udbygges løbende.


YDING SKOVHØJ
Højdedrag: Søhøjlandet
Beliggenhed: 172,54 moh.
Peak-factor: 83 m
Højens højde: 1,77 m
Oprindelse: Bronzealder
Status nu: Den beskedne gravhøj ligger som den mellemste af tre høje i tæt skov med næsten ingen udsigt. Den øverste del af højen er beskadiget ved nyere gravning. Alligevel udgør højen det højeste terrænpunkt i Danmark.
Flere data:  
 • Fund og fortidsminder
 •  
 • Wikipedia
 •  
 • Google Maps


 • OTTEHØJE
  Højdedrag: Søhøjlandet
  Beliggenhed: 145 moh.
  Peak-factor: 40 m
  Højens højde: 4,5 m
  Oprindelse: Bronzealder
  Status nu: På stedet er bevaret 6 gravhøje, som ses tydeligt i det åbne landskab. Ingen af højene er undersøgt arkæologisk. Der er skader fra afgravning og pløjning.
  Flere data:  
 • Fund og fortidsminder
   
 • Fortidsmindeguide
   
 • Google Maps

 • KNØSEN
  Højdedrag: Søhøjlandet
  Beliggenhed: 136 moh.
  Peak-factor: 85 m
  Højens højde: 1,5-4 m
  Oprindelse: Bronzealder
  Status nu: Højen er omgivet af skov til alle sider. Indtil et stykke ind i 1900-tallet var der et spinkelt udsigtstårn på højen, men det blev fjernet, og udsigten forsvandt. Gravhøjen er kraftigt afgravet på tværs.
  Flere data:  
 • Fund og fortidsminder
   
 • Google Maps

 • STABELHØJE
  Højdedrag: Mols Bjerge
  Beliggenhed: 135 moh.
  Peak-factor: 90 m
  Højens højde: min. 2,5 m
  Oprindelse: Bronzealder
  Status nu: Dette er den højest beliggende af to "Stabelhøje". Gravhøjen er bygget på en begyndende skråning og fremstår derfor højere på den nedre side. Den er meget velbevaret. Populært udsigtspunkt.
  Flere data:  
 • Fund og fortidsminder
   
 • Fortidsmindeguide
   
 • Google Maps

 • ST. HØRBYHØJ
  Højdedrag: Søhøjlandet
  Beliggenhed: 131 moh.
  Peak-factor: 61 m
  Højens højde: 2,25 m
  Oprindelse: Yngre stenalder/
  bronzealder
  Status nu: Store Hørbyhøj ligger inde i et skovområde i den vestlige udkant af Søhøjlandet. Gravhøjen har været anvendt til militære formål, hvilket har sat visse præg på højen. Den er stærkt afgravet og noget tilgroet.
  Flere data:  
 • Fund og fortidsminder
   
 • Google Maps

 • HAVREHØJ
  Højdedrag: Høje Møn
  Beliggenhed: 129 moh.
  Peak-factor: 129 m
  Højens højde: 1,5 m
  Oprindelse: Bronzealder
  Status nu: Havrehøj ligger i Store Klinteskov, lidt syd for Danmarks største bjerg, Aborrebjerg. I sig selv er det en beskeden, tilvokset høj, der tilmed har været udsat for nogen afgravning.
  Flere data:  
 • Fund og fortidsminder
   
 • Google Maps
   
 • Fortidsmindeguide

 • JELSHØJ
  Højdedrag: Søhøjlandet
  Beliggenhed: 128 moh.
  Peak-factor: 60 m
  Højens højde: 5,5 m
  Oprindelse: Bronzealder
  Status nu: Jelshøj udgør toppen af det lille bakkeområde Holme Bjerge og er et af de bedste udsigtspunkter på Århus-egnen. Gravhøjen er velbevaret og ganske markant i landskabet. Udstyret med trappe.
  Flere data:  
 • Fund og fortidsminder
   
 • Wikipedia
   
 • Google Maps

 • TREHØJE
  Højdedrag: Mols Bjerge
  Beliggenhed: 127 moh.
  Peak-factor: 102 m
  Højens højde: 4-4,5 m
  Oprindelse: Bronzealder
  Status nu: Som navnet siger, ligger der tre høje, hvoraf den midterste er højest. Placeringen på en bakketop giver højene et særligt markant præg. Pga. afgravning afviger højen lidt fra sin oprindelige form.
  Flere data:  
 • Fund og fortidsminder
   
 • Fortidsmindeguide
   
 • Google Maps

 • TUDEHØJ
  Højdedrag: Nordbornholm
  Beliggenhed: 125 moh.
  Peak-factor: 45 m
  Højens højde: 1,75 m
  Oprindelse: Bronze-/Jernalder
  Status nu: Tudehøj er en såkaldt stenrøse. Dvs. højen er ikke bygget af ren græstørv, men af løse sten og jord - et fænomen, der også kendes fra Norge og Sverige. Tudehøj ligger i Rutsker Plantage. En stor del af toppen er gravet bort.
  Flere data:  
 • Fund og fortidsminder
   
 • NaturBornholm
   
 • Google Maps

 • VEJRHØJ
  Højdedrag: Vejrhøj-buen
  Beliggenhed: 121 moh.
  Peak-factor: 121 m
  Højens højde: 7-8 m
  Oprindelse: Bronzealder
  Status nu: Vejrhøj er en af Danmarks største og mest kendte gravhøje, primært pga. dens markante beliggenhed og den fine udsigt. Højen har aldrig været udgravet. Den er i øvrigt forholdsvis ubeskadiget.
  Flere data:  
 • Fund og fortidsminder
   
 • Google Maps

 • PURHØJ
  Højdedrag: Bjerrelide
  Beliggenhed: 121 moh.
  Peak-factor: 71 m
  Højens højde: max. 2,5 m
  Oprindelse: Yngre stenalder
  Status nu: Purhøj ligger på toppen af en meget stejl skrænt. Selve gravhøjen fremstår i dag noget mindre end oprindeligt, idet hele dens indre faktisk er bortgravet, og kun siderne står tilbage. Ved en udgravning fandt man nogle spydspidser af flint.
  Flere data:  
 • Fund og fortidsminder
   
 • Bestig Bjerge
   
 • Google Maps

 • THYRAS HØJ
  Højdedrag: Vejle Fjord
  Beliggenhed: 119 moh.
  Peak-factor: 29 m
  Højens højde: 8,5 m
  Oprindelse: Vikingetid
  Status nu: Thyras Høj er den nordlige af to meget store gravhøje ved kirken i Jelling. Højens runde form er velbevaret. Antagelig lå Gorm den Gamle begravet her, men nogen har flyttet liget til kirken. De to gravhøje i Jelling er de yngste, man kender i Danmark.
  Flere data:  
 • Fund og fortidsminder
   
 • Fortidens Jelling
   
 • Google Maps


 • Fotos:  
 • Ottehøje: Poul Erik Thystrup, Silkeborg Kommune  
 • Tudehøj: NaturBornholm  
 • Knøsen: Fra SDFE's kort  
 • Alle øvrige: Danskebjerge.dk