MOLS BJERGE - FAKTA

På undersiden af Jyllands østvendte næse stikker der noget ud. Bussemænd? Næ. Det er store bakker i tæt formation. Tilsammen udgør bakkerne det landskab, man kalder Mols Bjerge. Og der er rige muligheder for at udforske bjergene til fods eller på hjul.


     
Højeste punkt: Agri Bavnehøj, 137 moh.   |  Største peak-factor: Trehøje, 102 (98) m.   |  Områdets størrelse: Ca. 275 km².

Geografi:
Hjertet af Mols Bjerge ligger omkring den lille by Agri på det sydlige Djursland. Men lad os her bruge betegnelsen Mols Bjerge om hele det bakkelandskab, der ligger omkring Ebeltoft Vig og Begtrup Vig, og som når op til byen Mørke i nordvest og Dråby i øst.

Stabelhøjene set fra øst. Af de to bronzealderhøje måler den til venstre 133 moh.
og den til højre 135 moh. I baggrunden anes Kalø Vig og det jyske hovedland.

Baggrund:
Disse Mols Bjerge er på mange måder et klassisk istidslandskab. Bakkerne er dannet af is, der har maset sig nordpå for siden at trække sig tilbage. Restproduktet er en randmoræne, som i dag udgør den højeste del af Mols Bjerge. Men højdedraget er også meget præget af dødis, og for at gøre det hele endnu mere speget, så tror geologer, at en del af bakkerne er skabt allerede i Saale-istiden, dvs. før den seneste istid, Weichsel-istiden.

Da isen forsvandt, blev Mols Bjerge dækket af egeskov. Træerne fik nogle årtusinders flittig skovhugst dog gjort kål på. I dag er landskabet en varieret blanding af overdrev, plantage, hede og lidt opdyrket landbrugsjord. Og det er for så vidt en fin udvikling. Den begrænsede bevoksning gør nemlig bakkelandskabet mere dramatisk at se på og udsigterne endnu mere storslåede. En oplevelse, som mange danske bilister får glæde af, når de triller hen over Djursland på vej til eller fra færgelejet i Ebeltoft. Men bakker er nu en gang bedre at opleve, når man bevæger sin krop ud i dem, og med de mange stier og grusveje, man finder i Mols Bjerge, er der ingen undskyldning for at blive siddende i bilsædet.Kulminationen på Mols Bjerge: Agri Bavnehøj, 137 moh.

Terræn: Mols Bjerge når flere steder op over 100 moh. Det er primært i området omkring Knebel, Agri og Femmøller. Men der er her ikke tale om et jævnt stigende terræn - tværtimod er det meget puklet og varieret.

Lige så varieret, men knapt så højt beliggende er terrænet rundt om Begtrup Vig, hvor det højeste punkt er Ellemandsbjerg på halvøen Helgenæs, 99 moh. I øst er landskabsforskellene moderate - med Skelhøj i Ebeltoft som toppunktet, 61 moh.

Og skal vi så ikke lige minde hinanden om, at hvis man skal vurdere bakketoppe på den ægte topografiske måde, så skal vi trække de højdemeter fra, som er skabt af mennesker. Det gør, at flere toppunkter i Mols Bjerge - bl.a. Trehøje og Stabelhøjene - får barberet et par meter af højden over havet. Dog kun på papiret, for de er stadig lige anstrengende at løbe op ad.

Generelt er der god tilgængelighed på Mols Bjerge. Se vandre-/MTB-ruter her.