Munkebjergbakken ved Vejle Fjord snor sig op gennem skovfyldt terræn. Om få år kan der meget vel blive anlagt en ny markant skovstigning i Vejle-området.
NY MONSTERSTIGNING PÅ VEJ I VEJLE

Vejles status som Danmarks bakkeby nummer 1 kan snart blive yderligere befæstet. En længe planlagt vejforbindelse i byens nordvestlige udkant er nemlig rykket højere op på dagsordenen i byrådet, og det er godt nyt for folk, der elsker stigninger.

Se Danskebjerge.dk's kort over stigningen længere nede på siden!

Vejen skal starte helt nede i Vejle Ådal, få meter over havets overflade, og så skal den føres i en vestlig bue op over den sydvendte skråning, som bydelen Uhre ligger ud til. Vejen stiger således uafbrudt, indtil den passerer boligkvarteret Planetbyen i knap 100 meters højde over havet. Det giver samlet en længde på 1700 meter og en gennemsnitlig stigning på 5,4%.

NB! SIDEN DENNE ARTIKEL UDKOM, ER VEJPROJEKTET BLEVET VEDTAGET, OG ANLÆGSARBEJDET IGANGSAT. LÆS OM DETTE I ARTIKLEN FRA NOVEMBER 2020.

En højdespringer:
På Danskebjerge.dk's liste over hårdeste danske stigninger vil den kommende stigning i Vejle lige akkurat klemme sig ind i Top 5. Den vil bl.a. overhale Yding Skovhøj-stigningen. Se hele den nuværende liste her!
Dermed vil den nye stigning være blandt de absolut hårdeste stigninger i Danmark. Den overgås dog af bl.a. Jellingvej-bakken, som ligger få hundrede meter derfra. Jellingvej og forlængelsen ad Petersmindevej har lidt flere højdemeter og er lige så stejl.

Jævnt stigende asfalt
En særlig fordel ved den nye vej er, at den ifølge planerne er uden større vejkryds og andre forstyrrende elementer. Det er noget, som motionscyklister og ‑løbere vil elske, ligesom man kan forudse, at vejen i kraft af sin gode farbarhed kommer på rutekortet ved mange store cykelløb. For de lokale cykelpendlere bliver vejen en drøj omgang - i den ene retning -, men den vil være ganske tryg at færdes på, idet den ifølge planerne suppleres med en dobbeltrettet cykelsti.

Danskebjerge.dk's foto viser det område, som vil blive berørt af det formentlig kommende vejbyggeri. I forgrunden Vejle Ådal. Vejen vil gå tæt forbi det sted i venstre side af billedet, hvor man ser en gul gravemaskine. Da vejen når frem til skråningen vil den tage en drejning mod venstre rundt om og om bagved toppen i midten af billedet. Den vil passere Planetbyen på den vestlige side. Et lille parti af Planetbyen er synlig oppe i højre hjørne.

Den valgte linjeføring indebærer, at stigningsprocenten er meget konstant. I modsætning til eksempelvis den berømte Munkebjerg-bakke når hældningen ved Uhre aldrig op på over 10 procent. Den nye vej vil heller ikke have hårnålesving som Munkebjerg. Et lidt østligere linjeforslag fra 2008 bød faktisk på et hårnålelignende sving og en stejlere indledende strækning, men dette forslag blev ikke vedtaget.

Trafikal aflastning
Baggrunden for det kommende vejprojekt er, at Vejle er i vækst, og at det eksisterende vejnet ikke kan klare en øget befolkning og erhvervsudvikling. Samtidig er det blevet påpeget, at Vejle er en af de få større danske byer, der ikke har et sammenhængende ringvejssystem.

Det er især socialdemokraterne, der for tiden presser på for at sætte gang i vejbyggeriet, mens borgmester Arne Sigtenbjerggaard fra Venstre er forbeholden.

Ønsket om at iværksætte byggeriet har fået ny næring af, at Jellingvej for nylig blev ramt af et jordskred. Vejen måtte lukkes af, og trafikanter måtte ud på en op til flere kilometer lang omvej.

Danskebjerge.dk's kort viser, hvor den kommende vej skal ligge. I syd krydser vejen ådalen og Vardevej, og da den rammer Uhre Skov og skråningen, bøjer den mod vest rundt om en bakketop (87 moh.). Efter at have rundet bakketoppen nærmer vejen sig Uhre, men fortsætter så i nordlig retning i et knap så kuperet terræn. Højden over havet på forskellige punkter er vist på kortet, ligesom længden målt fra det laveste punkt ude i ådalen er angivet. De to grønne markeringer angiver hhv. stigningens bund og top, hvis stigningens top defineres som det sted, hvor terrænet første gang begynder at falde. På langt størstedelen af stigningen vil man være omgivet af skov (Uhre Skov).Se også:     Status på den nye stigning i 2020     Mægtige Munkebjerg    Kiddesvejs 19 procent    Jellingvej har Tour-format    Rekordstejl gade