MOGENSTRUP ÅS - FAKTA

Mogenstrup Ås er Sjællands højeste ås og en af de mest sælsomme landskabsformer i Danmark. Den er ca. 10 km lang, og selvom menneskeheden har gjort sit indhug i den, udgør åsen et suverænt godt terræn for især løbere og mountainbikere.


     
Højeste punkt: Fruens Plantage/Stenskoven, 55 moh.   |  Største peak-factor: Åsen, 42 m.   |  Områdets størrelse: Ca. 12 km².

Geografi: Åsen starter i den sydsjællandske landsby Mogenstrup og slutter i centrum af Næstved. Den følger hovedsageligt Ny Præstøvej og Præstøvej. I den østlige del af Næstved er åsen gennemskåret af den sydgående Østre Ringvej. Se også kort over området.

Parti fra Fladså Banker. Til venstre ses toppen af "skibakken", som med sine 44 meter over havet er det højeste punkt på denne del af Mogenstrup Ås. Fladså Banker ligger i dag som overdrev, hvor græssende kvæg hjælper med at holde bevoksningen nede. Den øvrige ås er præget af moderne skovbrug og boligbyggeri.

Baggrund: Mogenstrup Ås er det, man kan kalde en "rigtig" ås. Dvs. en markant, langstrakt bakke af sand og grus aflejret under istiden som en slags afstøbning af et stort smeltevandsafløb. Læs mere om åse her. Mogenstrup Ås er blevet til i en tunnel, hvor vandet har løbet i vestlig og nordvestlig retning. Et særkende ved Mogenstrup Ås er dog, at den flere steder er flad på toppen. Forklaringen er formentlig, at smeltevandstunnelen i en periode under afsmeltningen har ligget åben, i lighed med en issø.

I dag fremstår åsen noget fragmenteret. Det skyldes dels, at dannelsen af åsen var uregelmæssig og blev efterfulgt af kraftig erosion. Og dels skyldes det, at man frem til 1980'erne i stor stil brugte åsen som grusgrav - bl.a. er den del af åsen, der hed Løjedsbakker, næsten jævnet med jorden. Læs mere om ødelæggelserne her.

Resultatet er, at "pølsen" nu i det væsentlige består af fem adskilte dele: Stenskoven i Mogenstrup, Fladså Banker, Fruens Plantage, "Åsen" (også kaldet Sandbjerget) og Munkebakken. De to sidstnævnte ligger i Næstved by - og er derfor noget præget af nyere vej- og boligbyggeri. De fineste udsigter på åsen finder man ved Fladså Banker samt på de nordvestligste ås-partier, hvor der er et nydeligt vue ud over Næstved.

Fordi Mogenstrup Ås har form som en vold, har den en anden kulturel karakter end de fleste andre bakkeformationer, man møder. Den lader sig tydeligere identificere og afgrænse, og især i tidligere tider, hvor terrænet var mindre bebygget og beplantet, har åsbakkerne været et kendt pejlepunkt. På Videnskabernes Selskabs kort fra 1772 (som ellers kun sjældent viser bakker) træder Mogenstrup Ås således markant frem - med Fladså Banker, Fruens Plantage (dengang fri for skov) og "Åsen" i tæt rækkefølge.

Der er forskel på aflejringerne i de forskellige partier af åsen. I den sydligste, Stenskoven, er der - som navnet antyder - grove sten i underlaget... ... mens åsen længere nordpå, som f.eks. her i Fruens Plantage, består af fint sand. Sand, der konstant er genstand for erosion, jf. billedet ovenfor. Ved Fladså Banker er der ved p-pladsen et stykke af åsen, der er gennemskåret fra top til bund. Her kan man studere de forskellige lag inde i åsen.


Terræn: Det højeste punkt på Mogenstrup Ås er i dag 55 m.o.h. Dermed er åsen et af de lavere beliggende højdedrag i Danmark. Til gengæld er stigningerne bratte. Selvom åsen kun er få hundrede meter bred, er der flere steder over 30 højdemeter fra bund til top. Og terrænet er rigtig fint for bakke-entusiaster. Alle ås-partier er nemlig fredede og offentligt tilgængelige. Og de er i vid udstrækning indrettet som rekreative områder - med veludbyggede stisystemer. Specielt på Munkebakken og "Åsen" i Næstved er der gode stier til løbere og de gående. Begge steder er forsynet med et tårn på toppen, hvorfra man kan nyde udsigten ud over byen. I Fruens Plantage har man for nylig udbygget nettet af stier, sådan at specielt mountainbikere tilgodeses. Der er endda installeret ramper af forskellig art til hop og downhill.
Kort over Mogenstrup Ås. Som det fremgår, er det især den sydøstlige ende af åsen,
der er medtaget af grusgravning. Stenskoven var tidligere det største af ås-partierne
og lagde højderyg til åsens nu bortgravede toppunkt: 59 moh.


Danskebjerge.dk er glad for Mogenstrup Ås, men også kritisk over for den måde, den er blevet behandlet på i de sidste 100 år. Læs mere om synspunkterne her:

·
Man gjorde en ås fortræd - sådan er Mogenstrup Ås blevet ødelagt
· Projekt Genskab Mogenstrup Ås - Danskebjerge.dk vil sætte gang i debatten om åsen