TYSTRUP SØ - FAKTA

Hvis man følger Suså-dalen, ender man tid efter anden ved Tystrup Sø. Søen hænger sammen med den noget mindre Bavelse Sø. Disse to aflange, sammenhængende søer er omgivet af bakker, der giver skønne udsigter. Og afvekslende udfordringer for specielt de to-hjulede.


     
Højeste punkt: Næsbyholm Allé mv., 68 moh.   |  Største peak-factor: Punkt SØ f. Montblanc, 61 m.   |  Områdets størrelse: Ca. 70 km².

Geografi:
Tystrup Sø ligger mellem de sjællandske byer Næstved og Sorø. Højdedraget inkluderer her ikke blot de bakker, der omkranser Tystrup Sø og Bavelse Sø, men også de første kilometer af Susåens til- og fraløb. Det vil sige å-dalene omkring Næsby Bro i nord og Skelby i syd. Se kort over området.

Sommer over Tystrup Sø, set fra områdets mest markante bakketop, Bavnen. Der er 47 højdemeter ned til søens overflade. I baggrunden - bag ved en smal tange - anes den noget mindre Bavelse Sø.
Sådan ser Bavnen ud nedefra. Frem til først i 90'erne blev der om vinteren opsat en skilift på den imponerende bakke.

Baggrund:
Ved afsmeltningen af de store gletschere på Sjælland dannede der sig en kæmpe smeltevandsflod, der løb fra Præstø i sydøst til Åmosen i nordvest. Tystrup Sø ligger omtrent midtvejs på strækningen og har udgjort den nordligste dybe del af en markant tunneldal, der startede ved Næstved i syd. I den sene istid løb vandet altså mod nord. Det ændrede sig - i dag løber det sydover, nemlig via Susåen, der bruger Tystrup-Bavelse-søerne som mellemstation inden sin videre færd mod Karrebæksminde Bugt.

I virkeligheden er Susåen og søerne en del af samme geologiske fænomen - det er derfor, vi lader højdedraget ved Tystrup Sø inkludere Susåens tilstødende løb og bakkerne langs disse.

For friluftsfolket er området i dag lidt af et eldorado. En badestrand med blåt flag, ægte naturskov, gravhøje og langdysser, ynglende havørne, kanosejlads - det er bare noget af det, man kan opleve ved søerne.

På gode sommerdage er der en del trafik på Susåen. Fra kano eller kajak kan man nyde de omkringliggende bakker. Her er vi nær Næsby Bro, hvor højdedifferencen fra åen og op til Vejrmølle Høj er 38 meter.

Terræn: Landskabet ligger ikke specielt højt - det når kun op på 68 m.o.h. -, men da søerne ligger tæt på havniveau, er der godt med højdeforskelle at fornøje sig med.

Mest markante er de mod vest og nord. Her når peak-factor'en flere steder op over 40 meter. De største fald er ned mod sø og å, men der findes også bakker andre steder. Syd og øst for søerne jævner landskabet sig til gengæld ud, uden dog at blive fladt.

Et særligt fænomen, der hænger nært sammen med tunneldalens skrånende terræn, er de såkaldte kildevæld. Kildevæld opstår groft sagt ved, at landskabet falder hurtigere end grundvandsspejlet, sådan at grundvandet presses ud af jordlagene. Tystrup Sø er kendt for sine kildevæld, der faktisk kan være småfarlige - dels fordi de er svære at skelne fra almindelig mudret skovbund, og dels fordi de er meget bløde at træde ned i, lidt ligesom kviksand! Kildevæld har desuden den lumske egenskab, at de kan strømme ud i en sø og danne våger i isen, hvis søen er tilfrosset. Læs evt. mere her.

Alle fotos: Danskebjerge.dk