Helt i bund:
DANMARKS DYBESTE SØER NÅR NED UNDER HAVET

Tystrup Sø mellem Sorø og Næstved er en af Sjællands dybeste søer. Og da den samtidig ligger lavt i terrænet, befinder dens bund sig et godt stykke under havets overflade. Her ses søen fra bakketoppen Bavnen. (Foto: Danskebjerge.dk)

Som Oehlenschläger skrev, bugter Danmark sig i bakke og dal. Men hvad man ofte glemmer, er, at terrænet i virkeligheden når endnu dybere ned, end vi umiddelbart ser.

Det er i søerne. Her nås bunden først, hvis man dykker adskillige meter ned i dem. Faktisk findes der en del danske søer, der er så dybe, at deres bund befinder sig under havniveau.

Danskebjerge.dk har ud fra indsamlede data sammenstykket en liste over landets dybeste søer. De allerdybeste søer er med på den, men listen er næppe fuldstændig. Alle søerne har det til fælles, at deres bund ligger lavere end havets overflade. Derfor optræder der på listen også søer, der ikke er specielt dybe, men som altså har den egenskab, at deres dybde målt i meter er større end deres vandoverflades højde målt i meter over havet.

Top 15: DYBESTE DANSKE SØER (med søbund beliggende under havniveau)
Overflade Bund Dybde Info
Furesø (nær København) +20,5 m -17,5 m 38 m KORT
Ravnsø (nær Skanderborg) +22 m -12 m 34 m KORT
Hald Sø (nær Viborg) +9 m -22 m 31 m KORT
Glenstrup Sø (nær Hobro) +14 m -17 m 31 m KORT
Fussing Sø (nær Randers) +17 m -12 m 29 m KORT
Knudsø (nær Skanderborg) +21 m -8 m 29 m KORT
Tystrup Sø (nær Næstved) +7 m -15 m 22 m* KORT
Esrum Sø (nær Helsingør) +9 m -13 m 22 m* KORT
Vandet Sø (nær Klitmøller) +12,5 m -8 m 20,5 m KORT
Nors Sø (nær Klitmøller) +14 m -6 m 20 m KORT
Tjele Langsø (nær Viborg) +10 m -7 m 17 m KORT
Tissø (nær Kalundborg) +1,5 m -12 m 13,5 m KORT
Vedsø (nær Viborg) +7 m -6 m 13 m KORT
Hammersøen (nær Allinge) +8 m -5 m 13 m KORT
Stubbesø (nær Ebeltoft) +1 m -5 m 6 m KORT
Søerne på listen er rangeret efter maksimal dybde, men også den vertikale beliggenhed af bunden på det dybeste sted er anført (i meter under havet). Se hele kortet her.

*) Søtorup Sø ved Haslev er dybere (23 meter), men dens overflade ligger i 56 meters højde over havet - derfor er den modsat Tystrup Sø og Esrum Sø ikke med på listen. Det samme gælder Ulse Sø ved Bregentved (20,5 meter dyb) og Aborresø på Møn (18,5 meter dyb).

Som det fremgår, er Furesø dybest af alle, mens Hald Sø er den sø, hvis bund ligger lavest. De fem dybeste søer er alle dybere end f.eks. Limfjorden, som er maksimalt 24 meter dyb. Limfjordens bund ligger dog lidt lavere end de dybeste søers, idet ingen danske søers overflade ligger lavere end havets overflade.

Alle søerne på listen er naturligt skabte søer, dvs. opstået under istiden. De fleste er skabt i forbindelse med tunneldale, men Tissø er et dødishul, og Hammersøen ligger i en sprækkedal (Bornholms bredeste sprækkedal). Læs mere om istidens landskabsformer i denne temaserie.

Ravnsø i Søhøjlandet er Danmarks næstdybeste sø - med en dybde på 34 meter og et laveste punkt på 12 meter under havets overflade. Som man kan se på kortudsnittet, er søen samtidig omgivet af store bakker. Dette terræn når helt op i 117 moh., så den samlede højdeforskel fra søens bund til omgivelsernes højeste punkt er altså 129 moh.Se også:     Galleri: Dybeste søer     Havets bjerge    Danmarks laveste punkt    Jagten på Susåens udspring    Danske terrænrekorder