FURESØEN - FAKTA

Nordvest for København ligger dette højdedrag, der især er kendetegnet ved sine mange søer. Der er kun få af de rigtig skrappe stigninger. Men i denne del af landet må man tage, hvad man kan få. Og området scorer i hvert fald højt på det kunstneriske indtryk.     
Højeste punkt: Maglebjerg, 91 moh.   |  Største peak-factor: Høje Sandbjerg, 65 m.   |  Områdets størrelse: Ca. 100 km².

Geografi:
Bakkelandskabet begynder at tage form godt 10 km nordvest for centrum af København. Her møder vi søerne Bagsværd Sø og Lyngby Sø. Længere i nordvestlig retning ligger først Furesø og så Farum Sø. Furesøens nordøstlige tunge rækker op mod Rude Skov, som gemmer på områdets største bakker. Højdedragets østlige grænse går omtrent langs Helsingør-motorvejen, hvorfra landskabet udjævner sig ud mod Øresund. Se kort over området.

Vinterlig udsigt fra Jægerhuset på halvøen Næsset. Man ser mod nordøst, hen over bugten Storekalv. Kirken i baggrunden er Holte Kirke, der ligger 53 moh., dvs. 33 meter over Furesøens overflade. Og skrænten fortsætter under søens is: På det dybeste sted er der næsten 38 meter ned til bunden af søen, og der er fald, som nogle steder går 20 meter lodret ned i dybet.

Baggrund:
Furesø-landskabet er skabt af to klassiske istidsdannelser: Dødis og tunneldale. Lad os tage det sidste først.

Furesøen er hjertet af et tunneldalsforløb, der starter et godt stykke mod vest, nemlig ved Buresø ved Slangerup. Tunneldalen løber via Bastrup Sø, Mølleåen og Farum Sø ud i Furesø, hvorfra den fortsætter ad to spor: et nordligt via Søllerød Sø ud til Skodsborg samt et sydligt, der går ad Lyngby Sø til omtrent Klampenborg. Topologisk er tunneldalen mere markant, end hvad øjet umiddelbart registrerer i landskabet. Den udgøres nemlig for en stor dels vedkommende af søer, som - hvis de blev tømt - ville åbenbare store niveauforskelle. Eksempelvis er der hele 77 højdemeter fra bunden af Furesø til det højeste punkt i Nørreskoven, der ligger ved søens bred. Regnet fra søens overflade er forskellen kun 39 højdemeter. Værd at bemærke om Furesø er desuden, at den ikke bare er Danmarks dybeste sø - med en dybde på op til 38 meter. Den rækker også et godt stykke ned under havets overflade (altså 0 moh.), hvilket er usædvanligt for en dansk sø.

Og så til dødisen. Den geologiske forbindelse til tunneldalsystemet er ikke helt klar, men faktum er, at der umiddelbart ved Furesøens nordøstlige ende - i og omkring Rude Skov - rejser sig et dødispræget bakkelandskab med småsøer og stejle, kegleformede bakker. Maglebjerg er den største af disse bakker, men også Høje Sandbjerg rager godt op.Rude Skov er meget kuperet og derfor et populært sted for mountainbike-ryttere. Her er vi på det sidste stejle stykke op til toppen af Maglebjerg. Maglebjergs spids er med sine 91 moh. hovedstadsområdets højeste naturlige punkt. Udsigten er beskeden.


Ved Høje Sandbjerg (85 moh.) gør man noget for den gode udsigt: Dels holdes bevoksningen nede, og dels har man opstillet en kikkert, der forlænger synet ud over Øresund. Her indfanges f.eks. en fin sejlbåd samt kysten på den svenske ø Ven, 15 km borte.

Terræn: Skrænterne ned til Furesø og dens forlængelse, Mølleåen, er visse steder meget stejle - dog sjældent højere end 20 højdemeter. Længere inde på land er der kuperet, men også her er bakkerne små. Den nok så kendte Geels Bakke er f.eks. kun et par og tyve højdemeter fra bund til top.

Landskabet i Rude Skov har lidt større højdeforskelle. Det laveste punkt i skoven ligger 36 moh., det højeste - toppen af Maglebjerg - ligger 91 moh. Netop Maglebjerg skyder meget pludseligt op af jorden. På en strækning af ca. 125 meter stiger bjerget 31 højdemeter, svarende til en stigning på 24,8% i snit. Ikke så langt derfra finder man områdets største asfalterede stigning. Den begynder helt nede i den lille bebyggelse Ravnsnæsset og har i alt 46,5 højdemeter (læs mere
her).

Egnens højeste peak-factor indehaves af Høje Sandbjerg, der ligger et par kilometer fra Maglebjerg. Høje Sandbjergs stejleste side har en højdeforskel på 65 meter inden for en afstand af 1 kilometer fra toppen. Det er også fra denne top, at man finder Furesø-højdedragets bedste udsigt. Synet rækker ud til Øresundskysten 5 km borte og videre til øen Ven og sågar Landskrona på det svenske fastland. (For de knap så langsynede er der hjælp at hente, nemlig i form af den kikkert, som toppen fornuftigt nok er forsynet med.)

Bakkerne i Rude Skov er tilgængelige via et udmærket stisystem. Også skrænterne ned mod søerne kan nås forholdsvis nemt, hvilket hænger sammen med, at søerne er populære udflugtsmål for mangen en københavner, der vil ud og nyde naturen.

Alle fotos: Danskebjerge.dk