Haraldsted Ås på Midtsjælland. Åsbakkerne ligger tæt og i næsten lige linje. Mod vest er store dele dog bortgravet.
DANMARKS MINDRE ÅSE

Herunder er en liste med de mindre danske åse. Ud for hver er angivet data om samlet længde, antallet af åsbakker (såvel ødelagte som eksisterende) samt om åsens status, dvs. hvor velbevaret den er.

Listen er ikke nødvendigvis fuldstændig.

Nogle åse og åsbakker er meget små og kan være svære at identificere i landskabet og på kort. Desuden er de ofte kun sparsomt beskrevet rent geologisk, hvis overhovedet. Det beror i nogle tilfælde på skøn, om sådanne beskedne bakker er taget med i denne opgørelsen eller ej. Det gælder eksempelvis også for åsenes endepunkter, hvis placering i nogle tilfælde må bero på skøn.

Åse har geologisk en del til fælles med dødisbakker, og jo mindre åsene er, desto sværere er det at skelne dem fra dødisbakkerne. Det medfører usikkerhed om nogle landskabsformers oprindelse (somme tider betegnes disse som "åslignende") og kan igen betyde, at disse ikke er med på Danskebjerge.dk's liste.

Som det er tilfældet med Danmarks større åse, er også denne liste domineret af fynske og sjællandske åse, med undtagelse af en enkelt på Falster.


SJÆLLAND:
Åsens navn Beliggenhed Længde Åsbakker Status
Langebjerg Uvelse nordøst for Slangerup 1,3 km 1 Næsten helt bortgravet
Haraldsted Ås Nord for Ringsted 2 km 5 Ca. halvdelen bortgravet
Horneby Ås Syd for Hornbæk 2,3 km 4 Næsten intakt
Mulstrup Ås Sydøst for Ringsted 2,3 km 5 En mindre del bortgravet
Vielsted Ås Øst for Stenlille 1,1 km 3 Ca. halvdelen bortgravet
Vordingborg Ås Nordøst for Vordingborg 3,8 km 8 Hovedparten bortgravet
Kongskilde Ås Syd for Sorø 0,6 km 2 Ca. halvdelen bortgravet
Tåstrup Ås (Se note nederst) - - -
Ejby Ås Nordøst for Bjæverskov 1,8 km 4 En mindre del bortgravet
Havreholm Ås Nordøst for Esrum 1,4 km 2 Hovedparten bortgravet
Bårse Ås Vest for Præstø 6,5 km Ca. 13 Hovedparten bortgravet
Skibby Ås Sydøst for Skibby 1,0 km 1 Ca. halvdelen bortgravet
FYN:
Åsens navn Beliggenhed Længde Åsbakker Status
Vantinge Ås Sydvest for Ringe 3,9 km Ca. 7 Næsten helt bortgravet
Herringe Ås Sydvest for Ringe 2,6 km 6 Hovedparten bortgravet
Grindløse Ås Nordvest for Odense 8,4 km Ca. 13 Hovedparten bortgravet
Køllebanker Sydøst for Vester Skerninge 1,2 km 1 Næsten helt bortgravet
Egense Ås Vest for Svendborg 3 km 6 Næsten intakt
Millinge Ås Nordvest for Fåborg 0,5 km 2 Hovedparten bortgravet
Helnæs Ås Nordkysten af Helnæs 0,8 km 3 En mindre del bortgravet
Højby Ås Syd for Odense 20,5 km Ca. 22 Hovedparten bortgravet
FALSTER:
Åsens navn Beliggenhed Længde Åsbakker Status
Åstrup Ås Sydøst for Stubbekøbing 10,4 km Ca. 10 En mindre del bortgravet

BEMÆRKNINGER:
· Betegnelsen "Havreholm Ås" er usikker, men er anvendt her, fordi åsen ligger lige op ad lokaliteten Havreholm, og der er ikke større byer el.lign. i nærheden.
· Navnet Køllebanker er navnet på den pågældende åsbakke, men det er muligt, at lokaliteten også bærer et andet navn.
· Hvad Kongskilde Ås og Herringe Ås præcist omfatter, er svært at fastslå. Dels pga. deres diffuse form, dels pga. bortgravning.
· Tåstrup Ås kan indtil videre ikke identificeres af Danskebjerge.dk. Den nævnes kort i en skriftlig kilde, der er nogle årtier gammel. Muligvis refererer navnet til en af de andre åse på listen.
· Bårse Ås betegnes ikke altid som en egentlig ås.

  MERE INFORMATION OM DE ENKELTE ÅSE:
  >> De største åse     >> Åsene på kort     >> Åsenes død     >> Intro
Se også:     Skabelsen: Tunneldale og åse    Højdedraget Mogenstrup Ås    Trusler mod danske bakker