Vedvarende vind kan få træer og buske til at ændre form - og en cykelrytter til at blive træt i benene.
NÅR VINDEN ER HÅRD SOM ET BJERG

Noget af det skønne ved udendørs træning er, at den ikke kun afhænger af, hvor mange kræfter vi selv investerer. Vi skal også forholde os til naturens luner. Sol, regn, temperatur og måske vigtigst af alt: vind og bakker.

Men hvilket af de to fænomener - vinden og bakkerne - er hårdest at være oppe imod?

Det er der faktisk en formel, der kan hjælpe med at svare på. Formlen er udviklet af nogle talbegavelser, der har inddraget en række parametre fra cykling. Ved at indsætte konkrete talværdier er det muligt at sammenligne modstanden fra hhv. modvind og vejens hældning.

Jeg har her brugt nogle data, som nogenlunde svarer til dem, der karakteriserer mig selv (kropsvægt, geografi samt ydeevne ved mellemhård belastning). Eksempler på resultater ses i nedenstående tabel.

(Artiklen fortsætter under tabellen.)

*) 1 m/s svarer til 3,6 km/t; 15 m/s svarer til 54 km/t = stiv kuling. Den gennemsnitlige vindhastighed på landsplan er ifølge DMI 5,8 m/s (jævn vind).

Ud over de anførte værdier tager tabellen udgangspunkt i følgende parametre:

· Rytterens ydelse er sat til 250 watt
· Terrænhøjden er sat til 31 meter over havet, som er gennemsnitsværdien for Danmark
· Temperaturen er sat til 20 grader
· Cyklens vægt er sat til 9 kg
· Der bruges almindeligt greb og almindelige hjul
· Omgivelser, der kan give læ, er ikke indberegnet

Lad os i første omgang holde os til venstre side af tabellen, hvor rytterens kropsvægt er 80 kilo. Hvad ser vi?

Lille hældning trumfer lille modvind
Ja, vi ser først og fremmest, at stigninger generelt betyder mere end vind. Selv en beskeden terrænstigning på 3% får farten til at dykke med en tredjedel (fra 33,99 til 21,85 km/t). En modvind på 3 meter i sekundet - dvs. svag vind - har kun halvt så stor effekt.

Det skal blæse en hel del - som her -, før modstanden fra modvinden kan sammenlignes med en stejl bakke.
Og med en stiv kuling lige i ansigtet kan den 80 kilo tunge rytter stadig køre med små 11 km/t uden at gå helt død, mens hans fart falder til under 10 km/t, så snart hældningsprocenten bliver tocifret.

Lidt populært sagt: Kiddesvej slår kuling.

Når vinden alligevel kan konkurrere med stigningerne om at være cykelrytterens hårdeste modstander, så hænger det sammen med vindens påholdenhed. Den er næsten altid til stede i et eller andet omfang og repræsenterer en vedvarende påvirkning. Hvis man fx kører en længere tur mellem punkt A og punkt B med medvind ud og modvind hjem, så er der modvind i halvdelen af tiden.
Mere viden her:
· Betydningen af alder og vægt
· Bike Calculator - indtast selv
· Om Danmark som cykelland
Derimod vil der uundgåeligt være passager med ingen eller kun meget lille vejhældning. I det perspektiv spiller bakkerne en relativt mindre rolle.

Lav vægt hjælper - lidt
Men hvad så med rytterens kropsvægt? Ja, kropsvægten har større betydning på bakken end i vinden, viser beregningen (sammenlign venstre og højre side af tabellen). Omkring 0,5 km/t hurtigere kører en rytter på 75 kilo end én på 80 kilo, når det går opad.

Det er en større forskel, end når det blæser.

Flere vindanalyser på bloggen:
· Et uvejr og Danmarks stejleste gade
· Test: Mod- og medvind i sammenligning
Alligevel svarer differencen ikke helt til min egen oplevelse. Jeg oplever, at kiloene betyder rigtig meget i kuperet terræn. Ved motionsløb kan jeg ofte trille forbi andre deltagere ned ad bakke uden at træde ret meget i pedalerne, mens jeg skal kæmpe for at følge med de samme folk opad. Så på dette punkt er jeg lidt skeptisk over for beregningsmodellen - især når man tænker på, at modellen jo ikke inddrager den større mængde watt, som den tungere rytter alt andet lige har at skyde med i forhold til den lette.

På den anden side skulle jeg måske bare glæde mig over, at vægten tilskrives mindre betydning, end jeg havde ventet. Det gør det nemlig en smule nemmere for mig at acceptere de kærlighedshåndtag, jeg slæber rundt på. Men lad det nu ligge. :)

Det danske landskab kan byde på både bakker og vind. Men nok mest det sidste.
Vindstyrker der matcher stigninger
Lad os i stedet se nærmere på, hvilke vindstyrker og stigningsprocenter der bedst kan sammenlignes.

Her fremgår det af tabellen, at farten ved modvind på 6 m/s cirka svarer til farten på en stigning med 3 procents hældning (hhv. 22,09 og 21,85 km/t). Og når modvinden er på 12 m/s, har det omtrent samme fartsænkende effekt som en stigningsprocent på 6 (hhv. 13,67 og 14,18 km/t).

Eksempler på stigninger:
· Pøt Mølle-stigningen (650 m, 8,8% i snit) svarer til en modvind på ca. 16 m/s.
· Jellingvej-bakken (1920 m, 5,4% i snit) svarer til en modvind på ca. 10 m/s.
· Chr. Winthersvejs stejleste stykke (25,5%) svarer til en modvind på ca. 29 m/s (stærk storm).
12 m/s svarer til hård vind, og det forekommer da i Danmark. Det gør 6 procentsstigninger også, men igen kan man sige, at de danske stigninger alt andet lige har en begrænset længde (man kører sjældent på dem i over fem minutter ad gangen), mens vinden som nævnt er en mere konstant faktor. Og i modsætning til stigningerne, der i visse egne af landet er fåtallige, så er vinden allestedsnærværende. Nogle hævder, at det kan være lige så hårdt at cykle i blæsende Danmark som i mere bjergrige egne af verden. En svær diskussion, men man kan godt argumentere for, at de nævnte tal bekræfter antagelsen.

Den svære sammenligning
Hvad så med "følelsen" - måden, som kroppen belastes på? Er det ikke en ganske anden disciplin at trodse tyngdekraften på et bjerg end at mase sig gennem en kraftig vind? Det er et godt spørgsmål.

Deltagere i Grejsdalsløbet, der har opgivet at træde i pedalerne på den næsten 20% stejle Gl. Kongevej. Der skal formentlig noget nær orkan til for at tvinge samme ryttere af cyklen på flad vej.
Mange motionister vil jo nok mene, at det er mere festligt at bestige en top i Alperne end at cykle rundt på halvflade danske landeveje i kuling. Der er heller ingen tvivl om, at tyngdekraften spiller en anden rolle på et bjerg end i blæst.

Men dette er der jo sådan set taget højde for i beregningsmodellen. Modstand er vel modstand?

Jeg har ikke noget endegyldigt svar her, men måske handler det bare om, at der er en særlig ubehag forbundet med cykling i vind. Vinden river og rusker og støjer og køler kroppen ned. Anderledes ubehageligt end på Alpe d'Huez, hvor det i øvrigt også er varmere i cykelsæsonen.

Grafik og fotos: Danskebjerge.dk

Se også:     |   Vægttab kan opveje aldring   |   Er den stejleste vej den hurtigste?   |   Vær klog på bakken   |   Medvindsløb nedad!