De lyder kuperede:
BJERGBYER - MERE AF NAVN END AF GAVN?

Byen Bjergby på det nordlige Mors ligger i et flot varieret landskab.
I Danmark findes der en eksklusiv klub af små byer, der er bjergbyer. De hedder det simpelthen. Og de fleste af dem har heddet det i århundreder. Men er der så også tale om meget bjergrige byer? Det har Danskebjerge.dk søgt svar på.

Se gennemgangen af hver enkelt bjergby herunder. De er placeret i rækkefølge ud fra deres absolutte højde i kombination med en vurdering af stedets mere generelle kuperethed.

Kriteriet for, at en by kommer med på listen, er, at den hedder Bjergby, eller at der er et ord foran Bjergby (som i eksempelvis Stigs Bjergby). Til gengæld ses der bort fra lokaliteter, hvor navnet Bjergby ikke er knyttet klart til en sammenhængende bebyggelse. Mindre steder, der ligger i nærheden af bjergbyerne, og hvis navne synes afledt heraf, er heller ikke taget med (eksempelvis Ny-Bjergby, der ligger nær Stigs Bjergby).Kort fra perioden 1953-1976
SLOTS BJERGBY, VESTSJÆLLAND.
· Indbyggertal i byen: ca. 860.
· Beliggenhed: Godt 1 km syd for Slagelse.
· Ældste registrerede benævnelse: Bierbii (1170'erne)/Slotsbierreby (år 1767).
· Landskabstype: Randmoræne.
· Maks. højde indenfor bebygget område: 84 moh.
· Laveste punkt indenfor 1 km af bebygget område: Ca. 32 moh.
· Værd at bemærke: Byen ligger på en bakkekam med fald både mod vest og øst. Flot udsigt ud mod Storebælt hen over Vårby Ådal. Egnens toppunkt er Hashøj (93 moh.), som befinder sig et par hundrede meter nord for Slots Bjergby.Kort fra perioden 1842-1899
BJERGBY, NORDMORS.
· Indbyggertal i byen: Ca. 200.
· Beliggenhed: Omtrent midt mellem Øster Jølby og Flade.
· Ældste registrerede benævnelse: Biærby (år 1408).
· Landskabstype: Randmoræne.
· Maks. højde indenfor bebygget område: 66 moh.
· Laveste punkt indenfor 1 km af bebygget område: Ca. 15 moh.
· Værd at bemærke: Bjergby er en af de sydligste bebyggelser i det dramatiske nordmorske bakkelandskab. Blot 500 meter mod sydøst er landskabet noget fladere.Kort fra perioden 1901-1971
BJERGBY, VESTLIGE VENDSYSSEL.
· Indbyggertal i byen: ca. 880.
· Beliggenhed: Ca. 3 km nordøst for Hjørring.
· Ældste registrerede benævnelse: Byærby (år 1343).
· Landskabstype: Randmoræne.
· Maks. højde indenfor bebygget område: 59 moh.
· Laveste punkt indenfor 1 km af bebygget område: Ca. 17 moh.
· Værd at bemærke: Bjergby er ikke i sig selv så bakkepræget, men er omgivet af et stærkt kuperet landskab.Aktuelt kort
MUNKE BJERGBY, MIDTSJÆLLAND.
· Indbyggertal i byen: ca. 300.
· Beliggenhed: Ca. 2 km sydøst for Dianalund.
· Ældste registrerede benævnelse: Biarbii (år 1186?)/Munkæbiærby (år 1304).
· Landskabstype: Dødis langs tunneldal.
· Maks. højde indenfor bebygget område: 50 moh.
· Laveste punkt indenfor 1 km af bebygget område: Ca. 28 moh.
· Værd at bemærke: Byen består af to dele, der er adskilt af en hovedvej. Den gamle del med kirken ligger på en ca. 15 meter høj bakkeknold.Kort fra perioden 1842-1899
BJERGBY HUSE, LANGELAND.
· Indbyggertal i sognet: ca. 1000.
· Beliggenhed: Den vestlige udkant af Tullebølle, Midtlangeland.
· Ældste registrerede benævnelse: Bierbo (år 1484)
· Landskabstype: Randmoræne med hatbakker.
· Maks. højde indenfor bebygget område: 34 moh.
· Laveste punkt indenfor 1 km af bebygget område: Ca. 10 moh.
· Værd at bemærke: Byen var frem til 1900-tallet en selvstændigt beliggende lille landsby, inden Tullebølle voksede ud til den. Bebyggelsens højeste punkt, hvorpå der ligger en vindmølle, er øjensynligt en hatbakke.Aktuelt kort
BJERGBY, NORDØSTJYLLAND.
· Indbyggertal i sognet: Ca. 400.
· Beliggenhed: Godt 3 km nord for Randers, nær byen Spentrup.
· Ældste registrerede benævnelse: Bierbye (1458).
· Landskabstype: Morænelandskab med ler- og sandbund.
· Maks. højde indenfor bebygget område: 55 moh.
· Laveste punkt indenfor 1 km af bebygget område: Ca. 30 moh.
· Værd at bemærke: Bjergby ligger tilnærmelsesvis oppe på en bakketop, men højdeforskellene i området er temmelig beskedne.Kort fra perioden 1953-1976
BJERGBY, SALLING.
· Indbyggertal i sognet: ca. 330.
· Beliggenhed: Ca. 2 km øst for Durup.
· Ældste registrerede benævnelse: År 1943.
· Landskabstype: Morænelandskab, overvejende lerbund.
· Maks. højde indenfor bebygget område: 27 moh.
· Laveste punkt indenfor 1 km af bebygget område: Ca. 3 moh.
· Værd at bemærke: Bjergby ligger nær Nissum Bjerge, og sprogforskerne mener, at bynavnet kommer deraf.Kort fra perioden 1980-2001
BJERGBY, NORDLIGE JYLLAND.
· Indbyggertal i sognet: ca. 580.
· Beliggenhed: Nær Herrup mellem Holstebro og Viborg.
· Ældste registrerede benævnelse: Bjergby (år 1961, kommunal beslutning).
· Landskabstype: Hedeslette med indslag af dødis.
· Maks. højde indenfor bebygget område: 35 moh.
· Laveste punkt indenfor 1 km af bebygget område: Ca. 10 moh.
· Værd at bemærke: Egnens største skråninger er på beskedne 10-12 meter. Men vest for byen ligger nogle gravhøje, hvis toppe når op i 54-56 moh. Måske har disse givet anledning til bebyggelsens navn, eller det er en reference til den råstofudvinding, der har fundet sted her.Kort fra perioden 1980-2001
STIGS BJERGBY, NORDVESTSJÆLLAND.
· Indbyggertal i byen: ca. 300.
· Beliggenhed: Godt 3 km nordøst for Jyderup.
· Ældste registrerede benævnelse: Biarby (år 1198)/Stigsburh (år 1231).
· Landskabstype: Morænelandskab med ler- og sandbund.
· Maks. højde indenfor bebygget område: 22 moh.
· Laveste punkt indenfor 1 km af bebygget område: Ca. 10 moh.
· Værd at bemærke: Der er ret så fladt i selve Stigs Bjergby, men bevæger man sig i retning af Ny-Bjergby, der ligger godt 1 km derfra, kommer man forbi to markante bakkeknolde, Kirkebjerg og Toftebjerg.Konklusion: Ingen af de byer, der hedder Bjergby, når op i over 100 moh., og ingen af dem er i sig selv meget kuperede. Tendensen er, at byerne snarere er opkaldt efter det omkringliggende bakkelandskab. I et par af tilfældene er der dog ingen særlige terrænegenskaber, der kan forklare valget af det ublu bynavn.

Navnemæssigt kan der iagttages et lidt spøjst fænomen: Alle de tre sjællandske byer, der bærer navnet Bjergby i sig, har et foranstillet ord - Munke, Stigs og Slots. Noget sådant forekommer ikke vest for Storebælt, hvor listens øvrige seks byer ligger.

Bemærk, at oversigten kun viser byer med det specifikke navn Bjergby. Utallige andre danske stednavne rummer ordet "bjerg", som i gamle dage var mere udbredt end det i dag gængse "bakke".


Kilder: Stednavnedatabasen, SDFE Kortviser, Wikipedia, Per Smed's landskabskort over DanmarkMere om bjergbyer:     Danmarks mest kuperede byer     Bjergbyernes top 33    Danmarks mest skrånende by    Der står "Bjergvej" på skiltet, men ...    Danmarks højest beliggende veje