RØNDE - DANMARKS SKÆVESTE BY

Indbyggerne i Rønde på Djursland har mindst én ting til fælles: De bor på den samme bakkeknold. Og så er mange af dem sikkert også i god form, for du kan stort set ikke bevæge dig rundt i den lille by, uden at det går enten op eller ned.

Rønde set fra vest. Inden for bygrænsen er højdeforskellen på ca. 95 meter.
Allerede fra afstand er Rønde et imponerende syn. Man ser bakkebyen hæve sig som en kuppel i landskabet, og kommer man ad landevejen fra vest, kan man overskue størstedelen af den skrånende hovedgade, der skærer sig op mellem huse og butikker. Godt 70 meter er højdeforskellen på vejstrækningen.

Bakkeknoldens højeste sted er forsynet med en gravhøj. Dens top befinder sig 101 meter over havets overflade...
... mens Knubbro Bæk risler ud mod Kalø Vig ca. 95 meter længere nede af skråningen. Bækken og gravhøjen markerer hhv. den vestlige og østlige afgrænsning af Rønde by.
På toppen af det hele er der også smukt. Med fødderne plantet øverst på Store Bavnehøj - en gravhøj fra bronzealderen - har man 101 meter ned til Kalø Vig, og der er udsigt over landskabet til alle sider. Mols Bjerges profil rejser sig i horisonten mod syd og i nogenlunde samme retning ses Kalø Slot, der i lige linje ligger ca. tre kilometer fra Rønde.

Skabt af gletsjere fra syd
Hvordan er Rønde-bakken opstået? Det er der ikke nogen enkel forklaring på. Men Røndes terræn skal forstås i sammenhæng med Mols Bjerge.

Mols Bjerge er et af de helt store randmorænelandskaber i Danmark, og selvom hjertet af det landskab ligger nede på halvøen Mols, så har de gletsjere, der har skubbet jorden sammen og skabt toppe som Agri Bavnehøj (138 moh.), også haft indflydelse længere mod nord. Rønde ligger således ved to nord/vest-gående israndslinjer. Inde bag disse finder man dale og hedesletter, og dermed har vi opskriften på et stærkt varieret landskab - høje og puklede områder kombineret med lave og jævne.

Danmarks bedste cykelryttere i Rønde
I 2015 lægger Rønde asfalt til DM i landevejscykling. I linjeløbet bevæger rytterne sig rundt i og tæt ved Rønde by, mens de på enkeltstarten slår en længere sløjfe mod syd til Mols Bjerge. Det bliver en af de mest kuperede DM-ruter nogensinde. Opløbet er på Hovedgaden. Læs alt om ruten her.
Udsigt mod syd fra Store Bavnehøj.
Bjergby siden 1338
Stednavnet Rønde kendes tilbage fra 1338 ("Rinde") og stammer antageligt fra et gammel dansk ord for højderyg. Så bakken og byen har altid hørt sammen.

Endnu i begyndelsen af 1900-tallet var der dog kun tale om en landsby, og byens centrum lå et par hundrede meter fra Store Bavnehøj. Men så blev Røndes størrelse mangedoblet - først og fremmest ved, at der blev bygget "nedad". I dag går bygrænsen helt nede ved Knubbro Bæk (ca. 5 moh.), mens indbyggertallet er vokset til ca. 2800.

Nogen turistmagnet kan Rønde ikke siges at være - Ebeltoft, Aarhus og andre nabobyer trækker nok mere -, men der er ofte den fordel ved byer, der ikke er turistbyer, at de er de bedste at være turist i.

Og hvis du alligevel skulle kede dig, så tag en slentretur op ad hovedgaden. Den giver god motion, selv ved moderat hastighed.

Nummer tre blandt Danmarks bjergbyer
I 2011 fik Rønde en tredjeplads, da Danskebjerge.dk offentliggjorde en liste over Danmarks bjergbyer. Rønde overgås kun af Vejle og Aarhus, som i parentes bemærket jo er byer af en noget anden størrelse. Blandt småbyer er Rønde den med størst højdeforskel. Se hele listen her.
Særligt topografisk kort med farver, der viser det højdedrag, som Rønde ligger på. Byens udstrækning er illustreret med feltet med det sort/hvide omrids. Den røde plet er højdedragets højeste jordpunkt (Store Bavnehøj, 101 moh.).


Fotos på denne side: Danskebjerge.dk. Grafik: Danskebjerge.dk/ Wikipedia/ Geodatastyrelsen.Se også:     Danmarks bjergbyer    Top 50-listen    Folk hader bakker    Bakkelandskabet på Mols