DET SØRGELIGE BEVIS PÅ AT DANMARK ER ET BAKKELAND

Når terrænet stiger, falder cyklismen, viser rapport fra 2014.
Omfattende undersøgelse af transportmønstre i danske byer dokumenterer, at der er en klar sammenhæng mellem terrænforskelle og cyklisme.

Tænk, hvis de havde ret - dem, der påstår, at det danske land er fladt som en pandekage. Hvor ville det være nemt at komme rundt allevegne på cykel. Ingen stigninger, der krævede ekstra anstrengelse at forcere. Motorkøretøjernes dage ville være talte!

At det forholder sig anderledes, fastslår en undersøgelse fra Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning ved Københavns Universitet. Forskerne har undersøgt, hvilke sammenhænge der er mellem de danske byers strukturer og omfanget af cyklisme i dem. De har bl.a. støttet sig til interview med over 9.000 borgere i en lang række byer.

I undersøgelsen opstilles tre parametre, der har afgørende betydning. Terrænforhold er det ene. Og det konstateres, at en af de vigtigste forudsætninger for udbredt cyklisme er "en flad by uden store bakker".

Højdemeter bekræfter
Men kan det nu også passe? Er noget så grundlæggende som transport fra A til B virkelig så afhængigt af asfaltens hældning?

Ja, åbenbart. Tag et kig på denne tabel, som Danskebjerge.dk har tilladt sig at lave nogle få tilføjelser til:


Tabellen fra rapporten viser først og fremmest, hvor ofte cyklen vælges som transportmiddel, når man skal fra det ene sted til det andet. Topscoreren er Skagen på den jyske nordspids (ca. 36%), mens Jyllinge lidt uden for København er bundskraber (ca. 8%).

Men det er interessant at se, hvordan de kuperede byer klumper sig sammen i den lave ende. Vejle indtager eksempelvis tredjesidstepladsen. Og det kan ikke overraske, når nu den almindelige opfattelse er, at en god cykelby er "en flad by uden store bakker". Vejle er jo netop en af Danmarks allermest bakkede byer.

Hvis man spørger den menige cyklist, så er drømmeterrænet en flad vej, hvor man nemt og hurtigt kan suse fra A til B.
Klar tendens
For at granske årsagssammenhængen yderligere har Danskebjerge.dk sammenholdt tabellen med ranglisten over danske "bjergbyer", dvs. byer med betragtelig højdeforskel inden for bygrænsen. Og tendensen er klar. Af de byer, der både optræder på forskningsrapportens tabel og Danskebjerge.dk's liste, befinder de fleste sig i den ende, hvor cyklismen er mindst udbredt.

Fem bjergbyer ligger dog i den bedre halvdel. Her er tale om udprægede uddannelsesbyer (i særdeleshed Roskilde, Aalborg og Aarhus) med en ung befolkning, der typisk vælger billige transportformer til og vel i øvrigt har bedre fysiske forudsætninger for at kunne bestige de drilske stigninger. En anden tendens, der modvirker den negative effekt af bakkerne, er ifølge rapporten, at det generelt er de største og "stærkeste" byer i Danmark, der har fremgang i cyklismen.

Den omtalte rapport er skrevet af Thomas Sick Nielsen, DTU-Transport, og Hans Skov-Petersen, Københavns Universitet.
Men tilbage står, at der alt andet lige er længere mellem cyklisterne, hvis en by har mange skråninger, end hvis den ikke har. Hvilket igen må ses som et sikkert bevis for, at danske bakker ikke bare er en pudsighed. De gør en reel forskel.

Nogle elsker dem
For motionscyklisten, der er på jagt efter udfordringer, skal konklusionen læses bagfra. Forstået på den måde, at det netop er i byer som Hobro, Vejle, Frederiksværk og Aabenraa (nr. 2, 3, 4 og 5 på listen over mest "cykelfjendske" byer), at man finder det mest spændende terræn at bevæge sig rundt i, hvis pulsen skal i vejret.

Faktisk er man i bl.a. Vejle i gang med at opruste i forsøget på at tiltrække flere motionscyklister. Og i markedsføringen fremhæves netop de bakker, der ellers afholder så mange af byens egne borgere fra at hoppe på cyklen.

På denne lidt paradoksale måde kan vejlenserne med nogen ret hævde, at de bor i en "cykelby", selvom rapporten fra Københavns Universitet umiddelbart peger på det modsatte.

Udsigten i Hobro. Stejl vej og ingen cyklister i sigte. Hobro ligger højt på listen over bjergbyer, men lavt, når det gælder cyklisme.
Gl. Kongevej i Vejle er så stejl, at de fleste med cykel må af og trække. I det hele taget cykles der ikke ret meget i den kuperede østjyske by.

Alle fotos: Danskebjerge.dk

Se også:     |   Danmarks hårdeste stigninger   |   De svedigste bjergbyer   |   Historien om Kiddesvej