LINDENBORG Å-DAL - FAKTA

På begge sider af Lindenborg Å i Himmerland rejser der sig imponerende bakker. De mest iøjnefaldende er Rebild Bakker, som med rette er kendt for sit stærkt kuperede skov- og hedelandskab. Et væld af små og store stier gør området til et eldorado for motionister.


     
Højeste punkt: Bakken (Rold), 116 moh.   |  Største peak-factor: Sønderkol, 94 m.   |  Områdets størrelse: Ca. 155 km².

Geografi:
Lindenborg Å har sit udspring ved den lille by Ravnkilde. Herfra bevæger den sig ned igennem Rold Skov og forbi Rebild Bakker, inden den ved Støvring knækker mod øst og fortsætter til herregården Lindenborg. Langs hele denne strækning er der en del bakker på begge sider af å-dalen. Faktisk fortsætter Lindenborg Å videre nordpå til Limfjorden, men landskabet i den del af å-dalen er ikke så kuperet. Se kortet.

Køerne hygger sig i dalen ved Lindenborg Å (ca. 7 moh.). Bagved ses Rebild Bakker, hvis højeste punkt måler 102 moh. Flere steder i Rold Skov og syd herfor findes dog punkter, der er endnu højere.

Baggrund:
Højdedraget omkring Lindenborg Å-dal har en kompliceret, men interessant skabelseshistorie.

Helt tilbage i Kridttiden var Danmark dækket af hav, og ligesom det er tilfældet på Høje Møn, blev der i Himmerland aflejret tykke lag af kalk. Kalk har det med at sprække, og man mener, at der i Lindeborg Å-dal er opstået en stor sprække i kalkundergrunden på et tidspunkt.

Langt senere kom istidens gletsjere til. De medbragte en masse materiale, især sand, og landskabets højde voksede til mere end 100 moh. Da gletsjerne smeltede, dannedes kæmpemæssige vandmasser. De pressede sig væk gennem en tunneldal, som opstod "oven i" den gamle sprække i undergrunden. Vandmassernes store kraft gjorde, at sandlagene blev transporteret bort, og snart var den ældgamle kalk næsten blotlagt påny. Det betød bl.a., at grundvand kunne trænge op gennem nogle af kalkens mange små sprækker, og i dag er der store, meget vandholdige kilder ved foden af Rebild Bakker. Kalken har desuden været et eftertragtet råstof, og et stykke op i det 20. århundrede drev man regulær minedrift (bl.a. i Thingbæk Kalkminer, der nu er kunstmuseum).

Tilbage til tunneldalen. For smeltevandet fra gletsjerisen strømmede ikke kun igennem tunneldalen fra den ene ende til den anden. Der kom også meget vand ned fra siderne. Derved opstod der nye kløfter i morænelagene. Ikke helt så brede og dybe som tunneldalen, men i stort antal, således at tunneldalens sider med tiden kom til at bestå af mange bakker adskilt af skarpe furer. I geologien betegnes sådanne bakker som "falske bakker": De er ikke resultatet af en ophobning af materiale, men derimod af borterodering af materiale. Samtidig snyder bakkerne øjet, fordi de - set fra dalsiden - ligner forhøjninger i landskabet, mens de i virkeligheden udgør en lang skråning, hvis overflade er gennemfuret på kryds og tværs. Når man bevæger sig fra Lindenborg Å-dal til byen Rebild oplever man det tydeligt. Man tilbagelægger ca. 80 højdemeter op igennem de stærkt kuperede Rebild Bakker, men fremme i Rebild By ser man, at man blot er kommet op på et plateau, der ligger nogenlunde på højde med Rebild Bakkers højeste toppe.

Mountainbike-ryttere har virkelig gode forhold ved Lindenborg Å. I Rebild Bakker er der bl.a. lavet en særdeles kuperet mountainbike-rute. Også i Rold Skov er der masser af godt MTB-terræn. Rebildvej set fra Brune Bakke (ca. 75 moh.). Vejen stiger 5,2% i snit over 1410 meter. Øverst i billedet anes taget af Rebildhus, som ligger ved stigningens top i kanten af byen Rebild.
Terræn: Højdeforskellene er størst fra det sted, hvor Lindeborg Å skærer ind i Rold Skov fra syd, og til skoven ophører ved den nordlige udkant af byen Støvring. Det er klart skråningerne ned mod å-dalen, der har de største stigninger. Fra det højeste punkt i Thorstedlund Skov, som ligger i Rold Skovs vestlige ende, er der ca. 80 højdemeter ned til åens overflade. Det er dog på østsiden af Lindenborg Å, at skråningerne er stejlest, og i Rebild Bakker og lidt sydvest herfor kulminerer bakketerrænet i form af mange stigninger med høje peak-factors. Det øvrige Rold Skov er også forholdsvis kuperet, og i kraft at de mange stier og grusveje er området særdeles velegnet til løb og mountainbike.

For motionister på racercykel er der lidt længere mellem stigningerne. Der findes en god håndfuld bakker på mellem 25 og 50 højdemeter. Den største udfordring er dog vejen fra å-dalen og op til Rebild. Den indgik bl.a. i opløbet til 1. etape af Post Danmark Rundt 2009 og er rigtig god, hvis man vil have fut under pulsen.

Hjertet af Rebild Bakker. Fotoet er taget på den skråning, der fører op til områdets højeste punkt, Sønderkol (102 moh.). Flagstængerne til venstre i billedet er beregnet til den årlige fejring af den amerikanske nationaldag 4. juli. Så hænger Dannebrog og Stars & Stripes side om side, og bakkerne fyldes af tilskuere, der bl.a. lytter til taler af ofte prominente personligheder.
(Alle fotos: Danskebjerge.dk)