På denne bjergtop, Gunnbjørns Fjeld, lå i lang tid Danmarks højeste punkt. På en måde er bjerget stadig dansk. (Foto: Wikipedia)
DANMARKS TABTE BJERGE

Når Danmarks landskab kaldes fladt, så har det ikke bare en geologisk forklaring, men også en historisk. I takt med, at Danmark har vinket farvel til store dele af kongeriget gennem de sidste århundreder, er der nemlig også en stor portion højdedrag, som er gledet danskerne af hænde.

Nedenfor er en liste med de mest markante af de toppe, der ikke længere er danske - eller kun er det delvist. Læs mere i afsnittet under listen.

Bjerge under forandring
Landskabselementer som bakker og bjerge er så store, at der skal meget til, før de forgår af sig selv. Der er ganske vist også i vores del af verden eksempler på, at kraftig erosion kan nedbryde løse terrænstrukturer, bl.a. på Høje Møn. Men hvis man ser på Danmark over en 1000-årig periode, vil disse ændringer have mindre betydning.

Charlotte Amalie, hovedbyen på Skt. Thomas. Som det fremgår, er øen bjergrig. I 1917 blev den solgt til USA sammen med det øvrige Dansk Vestindien. (Foto: Wikipedia)
Nej, de store ændringer er af politisk art. Landegrænser flytter sig over tid, og forbund styrkes og svækkes. På den måde kan bjerge skifte ejermænd. Fordi Danmark i vore dage er relativt lille sammenlignet med tidligere tider, har vi mistet flere bjerge, end vi har vundet.

Uklar top
Hvis man betragter Grønland som en del af Danmark - i kraft af, at Grønland indgår i det danske rigsfællesskab -, så har der dog i de sidste knap 300 år været en vis kontinuitet: Gunnbjørns Fjeld i Østgrønland er ca. 3.700 meter højt, og intet sted i det danske riges landskab har der nogensinde været et højere beliggende punkt.

Siden 1950'erne har Grønland imidlertid fået stadig større selvstændighed, og hvis udviklingen fortsætter - og hvis Færøerne går i samme retning -, vil det danske kongerige tabe højde: Så vil Møllehøj med sine knap 171 moh. være det højeste naturlige punkt, uanset hvordan man definerer Danmark.

Samtidig vil fremtidige indtægter fra udvinding af mineraler i grønlandske bjerge havne hos andre lande. Læs om Grønlands mest værdifulde - og omdiskuterede - bjerg HER!


OVERSIGT OVER BJERGE SOM DANMARK HAR TABT SIDEN MIDDELALDEREN:
Bjergets navn  Beliggenhed  Højeste punkt Del af
riget til
Baggrund
Magleröd Skåne   212 moh.   1658 Afstået til Sverige ved freden i Roskilde
Högalteknall Halland   226 moh.   1658 Afstået til Sverige ved freden i Roskilde
Rävabacken Blekinge   189 moh.   1658 Afstået til Sverige ved freden i Roskilde
Galdhøpiggen Norge 2.469 moh.   1814 Norge knyttet til Sverige ved freden i Kiel
Piekberg Rügen   161 moh.   1815 Afstået til Preussen ved Wienerkongressen
Akwapim-bjergene Guldkysten   Ca. 900 moh.   1850 Danske besiddelser solgt til briterne
Bungsberg Slesvig‑Holsten    168 moh.   1864 Afstået ved freden i Wien
Crown Mountain  Skt. Thomas   474 moh.   1917 Dansk Vestindien solgt til USA
Hvannadalshnúkur Island 2.110 moh.   1944 Erklæret republik under USA's besættelse
Slættaratindur Færøerne   880 moh.   1948/nu Indførelse af delvis selvstændighed
Gunnbjørns Fjeld  Grønland 3.693 moh.    1979/nu Indførelse af delvis selvstændighed

Söderåsen var i århundreder et dansk højdedrag, men blev svensk efter en krig. (Foto: Danskebjerge.dk)
I Grønland er det ikke kun Gunnbjørns Fjeld, der er blevet mindre dansk, end det har været. Læs om Kvanefjeld her >>

Forbehold
Listen ovenfor er lavet ud fra en ren historisk og geologisk interesse, og når der her tales om "tabte bjerge", er det med et lille glimt i øjet.

Dette skal også ses i lyset af, at "tabet" samfundsmæssigt betragtet har været ret beskedent, da de på listen anførte bakke- og bjergtoppe ikke i sig selv har haft nogen væsentlig konkret værdi op igennem historien (læs om en slags undtagelse her!). I dag vil man dog nok tilskrive stederne en rekreativ og turistmæssig værdi.

Og hvad vil det egentlig sige, at et sted har hørt under Danmark? Hvad der er dansk, er selvsagt ikke entydigt. Begrebet Danmark har altid haft flere lag og har ændret sig over tid. Og endnu i dag er det relevant at skelne mellem Danmark som nationalstat og Danmark som rigsfællesskab.

Foragt for Norges bjerge
Krønikeskriveren Saxo ville ikke have begrædt tabet af Norge og dermed de høje norske fjelde. Omkring år 1200 skriver han: "Mod Norge har naturen været lidet gunstig, for det er et grimt og stenet land, der overalt er fyldt med øde fjelde og klipper, således at øjet i alle retninger kun skuer goldhed og uhyggelige bjerge."
Af de steder, der er med på listen, er Skåne, Halland og Blekinge nok dem, der har været 'mest danske'. De øvrige har haft løsere tilknytning. Men selv disse nu svenske områder har haft en lidt anden status indtil 1658, alene af den grund, at Danmark dengang ikke var en nation i moderne forstand.

Galdhøpiggen ser ikke særlig dansk ud. Men fjeldet hørte til det danske rige i århundreder. (Foto: Wikipedia)Se også:     Danmarks største toppe    Naboernes bjerge    Højeste danske punkter