LOLLAND-FALSTERS ALPE D'HUEZ

[Artiklen opdateret november 2010]
Danmark anklages under tiden for at være fladt som en pandekage. Oftest med urette. Men lige netop på Lolland-Falster er sammenligningen ikke helt skæv.

Ikke ét sted i den 1750 km² store landsdel når et jordpunkt mere end 50 meter op over havets overflade. Flere steder når højden endda ikke engang over 0 moh. - og man kan bevæge sig over ret store afstande på både Lolland og Falster, uden at landskabets højde ændrer sig mere end nogle få centimeter. Ja, faktisk er her lige så fladt som på bunden af en stegepande.
Lolland er den fjerdestørste ø i Danmark. Den er kun adskilt fra Falster af Guldborgsund. På Falster finder man i øvrigt Danmarks sydligst beliggende by, færgebyen Gedser.

To steder brydes det noget monotone mønster. Det er ved Nørre Alslev på Falster og ved Birket på Lolland.

En 15 meter dyb gryde
Ved Birket på Nordvestlolland finder man det særlige dødislandskab, der hedder Ravnsby Bakker. Mest iøjnefaldende er Møllelung - et klassisk dødishul. Det blev skabt ved, at en gletsjer efterlod en stor klump is, som gradvist blev omkranset af sand fra smeltevand. Da isen forsvandt, lå der en "gryde" tilbage med stejle sider af sand på op til 15 meters højde.

Som Ravnsby Bakkers - og hele Lollands - højeste punkt nævnes traditionelt Bavnehøj, hvis top ligger 30 moh. Geologisk set er dette dog misvisende, da ca. en fjerdedel af denne højde skyldes en gravhøj, der er anlagt på toppen i oldtiden.

Her ses en af de meget stejle skrænter, der karakteriserer Møllelung. (Foto: Danskebjerge.dk)
Bavnehøj ved Nr. Vedby grusgrav, set fra øst. Toppen ligger 44 moh. (Foto: Danskebjerge.dk)
Falsters forsvundne højdepunkt?
På Falster ligger der tilsvarende en Bavnehøj på det sted, der betegnes som øens højeste. Og også her er der tale om "snyd". Bavnehøj, der er lokaliseret mellem Nørre Alslev og Nørre Vedby, når op i 44 moh., men stedets naturligt højde er kun knap 40 moh., og det er med sikkerhed ikke rekord på Falster. Dels ligger der nemlig et lille område længere mod øst, nær adressen Nr. Vedbyvej 11, hvor højdekurven angiver, at terrænet akkurat overstiger 40 moh.
Bonusinfo:
En "høj" på Lolland-Falster er ikke nødvendigvis ret høj. Lige bag diget på det sydlige Lolland finder man lokaliteten Dannemare Høje. Her ligger en lille bebyggelse, som fungerer som ferieområde. Terrænet ligger mellem 0 og 3 meter over havet.
Og dels kan man på ældre kort se, at der et andet sted i nærheden har ligget et naturligt punkt, der lå 43 moh. Dette punkt er imidlertid forsvundet for tid og evighed. Læs her hvordan dét hænger sammen!

Ifølge geologien er landskabet ved Nørre Vedby en del af en israndslinje, der gennemskærer Nordfalster. Der er dog tale om svage konturer i landskabet, som ikke er så i øjnefaldende for menigmand.

Lolland-Falsters bedste og eneste bakke
I hvert fald er det også på disse kanter, at man finder landsdelens største niveauforskelle. Fra Bavnehøjs top og mod nordøst er der over en strækning på 1 km en højdedifference på 39 meter (eller 34,5 hvis man trækker gravhøjen fra), hvilket er den højeste peak-factor på Lolland-Falster.

Lolland-Falsters ledeste stigning: Vigvej i Nørre Vedby. Fortsætter man ad Storstrømsvej, når højdemeterne op på 28. (Foto: Danskebjerge.dk)
Ikke overraskende er det lige i nærheden, at man kan møde Lolland-Falsters mest udfordrende vejstrækning. Vigvej hedder den, og den løber lige igennem landsbyen Nørre Vedby. Frem til Storstrømsvej måler stigningen 730 meter i længden og 23 meter i højden. Det giver en gennemsnitlig stigningsprocent på 3,2. Dermed kvalificerer stigningen sig til at blive kaldt en bakke, også efter de kriterier, der gælder på Danskebjerge.dk. Det formår ingen anden vejstrækning på hverken Lolland eller Falster.

Det kræver dog godt 50 ture op ad Vigvej, hvis man skal tilbagelægge et antal højdemeter, der svarer til 1 gange Alpe d'Huez.

Læs mere om Lolland-Falsters toppunkter i denne artikel. Eller kommentér på bloggen.