Navnløst landskab rager godt i vejret:
HØJT AT FLYVE VED LINDEBALLE

Hvis du er i Billund og vil højt til vejrs, ja, så er der ikke langt hen til nærmeste fly. Men der findes en anden og billigere måde at bevæge sig op i de højere luftlag på. Blot et par kilometer fra lufthavnen ligger nemlig et bakkeområde, der har noget af Danmarks højeste terræn.

Kig fra dalen over mod den langstrakte skråning med Møllebjerg (137 moh.). Masten til højre i billedet står på toppen af Møllebjerg.
Området har ikke rigtig noget officielt navn, og det er selvfølgelig lidt trist. Jeg har gennemtrawlet en lang række landkort uden at støde på en samlebetegnelse for bakkerne, og Billund Kommunes turisthjemmeside var heller ingen hjælp. Faktisk nævner hjemmesiden vist slet ikke bakkelandskabet med et ord, hvilket siger lidt om, hvor anonym en tilværelse det lever.

Blandt Danmarks højeste
Ikke desto mindre vrimler det deroppe med punkter, der rækker mere end 120 meter i vejret. Højest er Møllebjerg, der måler 137 meter over havet. Det rækker til en delt 15. plads på Danskebjerge.dk's liste over de højeste danske punkter. Men flere andre lokaliteter i området befinder sig næsten i samme højde. Mindst tre toppe når således op i en højde af 133 meter.

Kort over landskabet øst for Billund. Terrænforskelle er fremhævet med skyggeeffekt. Tre punkter, der alle befinder sig 133 moh., er vist med røde prikker. Områdets højeste punkt er markeret med lidt større rød prik: Møllebjerg - 137 moh. Bemærk, hvor fladt terrænet er i Billund og sydfor.
Fra Billund begynder terrænet at stige lige øst for lufthavnen. Det er omtrent i den lille bebyggelse Åst. Herfra går bakkekammen lidt mod nord gennem Åst Skov og Amlund Skov for så at dreje mod øst gennem Lindeballe Skov og herfra videre hen til Smidstrup Krat. Hele denne bue, hvis terrænhøjde ikke kommer under 100 moh., er til sammen ca. 7 kilometer lang.

På buens sydside løber Vandel Bæk og den fladbundede dal omkring denne. På modsatte side af dalen - i bakkeområdets sydøstlige hjørne - rejser Grydedals Banker sig i en næsten tilsvarende højde, med 125 moh. som det maksimale.

Og barnet skal hedde...
Mod nord ebber bakkerne ud omkring Lindeballe. Lindeballe er egnens største landsby, beliggende i ca. 100-110 meters højde over havet. Og så slog det mig: Hvorfor ikke opkalde bakkelandskabet efter denne by? Lindeballe Bjerge - det lyder da fint, ikke? Vedtaget. Lindeballe Bjerge er det nye navn for området - i hvert fald indtil afslutningen af denne artikel.

Terrænet i Lindeballe Bjerge er overvejende skovbevokset, men ind imellem ser man nøgne skråninger.
Terrænet i hele området er generelt kuperet. Mest iøjnefaldende er det fra bunden af dalen, hvorfra bakkerne rejser sig markant til begge sider. For så vidt ligner Lindeballe Bjerge noget, man kender fra mange andre steder i Jylland: En bred, fladbundet dal med stejle skråninger afbrudt af kløfter. Dalen må være udgravet af gletsjeris og smeltevand, og så er dalsiderne blevet gennemskåret oppefra af yderligere smeltevand. Et klassisk eksempel på fænomenet kendes fra Lindenborg Ådal (Rebild Bakker), hvor dimensionerne dog er større. Mens højdeforskellen mellem dal og højdedrag er ca. 50 meter i Lindeballe Bjerge, så er den næsten 100 meter i Rebild Bakker.

Heri ligger selvfølgelig også lidt af forklaringen på, hvorfor Lindeballe Bjerge ikke er et specielt berømt stykke dansk natur. Trods en del stejle bakker udebliver de svimlende udsigter og de rigtigt fascinerende toppe. Tag f.eks. Møllebjerg, der med sine 137 moh. kunne have været en attraktion. Bakken er øverst udstyret med en stor mast bag et uoverstigeligt trådhegn. Og udenom sørger granskoven for, at man som gæst ikke har den fjerneste chance for et kig ud over det omkringliggende landskab.

Man forstår på en måde godt, at Billunds turistkontor ikke gør sig anstrengelser for at lokke horder af besøgende lige netop hertil.

Alternativ til Legoklodserne
Omvendt er det vel ukontroversielt at mene, at byen Billund kun har et spinkelt udbud af natur-oplevelser. Så som kontrast til lufthavn, Lalandia og Legoland har Lindeballe Bjerge bestemt noget at byde på. Som den norske forfatter Roger Pihl skriver i sin omtale af området: "Hvorfor ikke tilbyde lidt ensomhed til dem, der har ventet i timevis i folkehavet for at sejle tre minutter i en plastikbalje?"

Til venstre: Stærkt skrånende terræn ved Brudkær Banke.
Til højre: Ved Møllebjergs top bydes man velkommen af indtil flere skilte, der minder om, at området bag hegnet er militært. Afvisningen ville måske være nemmere at bære, hvis der til gengæld var en flot udsigt fra Møllebjerg, men det er på ingen måde tilfældet.
Men kontrasten mellem Billund og bakkerne er jo altså ikke kun kulturel. Den er i høj grad også geologisk:

Mens Lindeballe Bjerge ligger på toppen af den jyske højderyg, så er Billund placeret på den side, der skråner ud mod Vesterhavet. Terrænet er efter dansk målestok stadig ganske højt beliggende - ca. 60 meter over havet. Men herfra falder det støt og roligt mod vest. Samtidig ligger Billund nede i en smeltevandsdal. Det indebærer, at jordoverfladen er udglattet og næsten bakkeløs.

I den modsatte retning møder man et ganske andet landskab. Vejle Ådals inderste forgreninger begynder få kilometer fra Lindeballe Bjerge, og jo længere østover man kommer, desto mere dramatiske bliver højdeforskellene. Det er i Vejle by, at man finder Danmarks stejleste veje.

Til gengæld falder den absolutte terrænhøjde også en smule ud mod Vejle. Så ser man alene på statistikken over højeste punkter, vinder Lindeballe Bjerge over Vejle-landskabet.

Varieret landskab i hjertet af Lindeballe Bjerge. Her er der fine muligheder for naturoplevelser og god motion. Se f.eks. nogle turforslag her.

Foto og grafik: Danskebjerge.dk.Se også:     Danmarks bakkelandskaber    Landets højeste punkter    Terrænet ved Vejle    Tunneldale og åse