VESTEUROPAS LAVPUNKT LIGGER PÅ EN MARK PÅ SJÆLLAND

Det kan godt være, at Danmark ikke råder over rekordhøje bjerge. Men én rekord har vi: Vesteuropas laveste punkt! Takket være nogle markarealer i Nordvestsjælland.
Og det stoppede ikke her...
Spørgsmålet om Danmarks laveste punkt blev taget op af andre og udviklede sig til en større mediesag. Læs fortsættelsen på Danskebjerge.dk og på bloggen.

FORTSAT FRA SIDE 1:

Hvilket af de to lande har så det absolutte lavpunkt?

Ét sted på nettet kan man læse, at det er Holland, der er indehaver af det laveste punkt i Europa. Andre steder står der, at Danmark og Holland deler førstepladsen (eller skulle man sige sidstepladsen?), idet det laveste punkt i hhv. Lammefjorden og Zuidplaspolder angives til at være -7 meter. Dette fremgår eksempelvis af hjemmesiden About.com, der med sit slægtskab til bl.a. New York Times er et anerkendt opslagsværk på nettet.

Men lad os se lidt nærmere på tallene. Ud fra en generel kildesøgning, som Danskebjerge.dk har foretaget, kan det konstateres, at de forskellige angivelser af Zuidplaspolders højde ligger inden for et interval mellem 6,7 og 7,0 meter under havets overflade. En af de mest troværdige kilder er hjemmesiden Hotspotholland.nl, hvor angivelsen er -6,74 meter. Intet sted hævdes Zuidplaspolder at ligge lavere end -7,0.

Pumpestationen i Audebo blev opført i 1873. Læs mere om dens historie her.
Kigger man derimod på landkort over Lammefjorden, så er det nemt at finde punkter, der ligger endnu lavere end -7. På Kort- og Matrikelstyrelsens digitale kort ses f.eks. punkter i nærheden af Audebo - dvs. tæt ved dæmningen -, hvor terrænet ligger i -7,8. Altså nærmere 8 meter under havet end 7. Det kan virke lidt overraskende, al den stund at det nærmest er børnelærdom, at Lammefjordens laveste punkt ligger 7 meter under havets overflade.

Men kortdata kan jo i princippet også være unøjagtige, og derfor tog Danskebjerge.dk kontakt til Kort- og Matrikelstyrelsen. Det gav følgende svar (i uddrag):

"Højdemodellens nøjagtighed/unøjagtighed er meget afhængig af overflade og vegetation. Korn og højt græs giver en unøjagtighed på +/- ½ m.

På kort25 er der vist kurver med værdien -7½ m, men det er med en unøjagtighed på ½ m.

Laveste punkter under vand
 • Hald Sø syd for Viborg er 31 meter dyb, og dens dybeste sted befinder sig 22 meter under havets overflade. Furesø ved København er med 37,7 meter Danmarks dybeste sø, men her når bunden "kun" ned i ca. -18 meter.
 • Ude i de danske farvande er datagrundlaget mere spinkelt. Men ifølge Geodatastyrelsen er der et punkt i Skagerrak, der ligger 480 meter under overfladen. (Mere her.)
 • Jeg kan hverken bekræfte eller afkræfte, at der i Lammefjorden findes punkter, der ligger op mod 7,8 m under havets overflade."


  Herefter henvises til Audebo Pumpestation. Det korte og kontante svar fra pumpestationen lyder:

  "Jeg kan bekræfte, at der er punkter, som er ca. 7,5 meter under vandniveau."

  Nærmere kommer vi næppe sandheden nu og her. Men det må være tilladt at konkludere.

  Altså: Der er ingen kilder, der angiver Hollands laveste punkt til at være lavere end 7 meter under havets overflade. Derimod er der troværdige kilder, der angiver Danmarks laveste punkt til at være lavere end -7 meter. Det er centimeter, vi taler om - ja. Men forskellen er tydelig nok til, at man med sindsro kan kåre området vest for Audebo til at være ikke blot Danmarks, men Vesteuropas lavest beliggende areal. Det er da en ære, der er værd at tage med. Og måske skulle man gøre lidt mere reklame for dette lave sted, end man har gjort hidtil.

  Disse køer befinder sig ikke blot på det laveste sted i Lammefjorden (ca. 1 km fra dæmningen i Audebo). De har også klovene plantet i det lavest beliggende muld i hele Vesteuropa. Dette opsigtsvækkende faktum lader dog ikke til at påvirke dem synderligt.
  Man må så - i et lokalpatriotisk perspektiv - ærgre sig lidt over, at Det Kaspiske Havs vestlige kyststrækning regnes med til Europa. Her er der nemlig et punkt, der ligger hele 28 meter under 0. Ellers ville Lammefjorden have kunnet byde på det laveste punkt på hele det europæiske kontinent.

  Og nu hvor vi er ved forbeholdene: For en geolog er det landskabernes naturlige højder, der har interesse. Derfor synes han, det er "snyd", hvis et punkts højde f.eks. inkluderer en gravhøj på toppen - den er jo ikke naturlig, men menneskeskabt. Geologen vil sikkert også ryste lidt på hovedet af diskussionen om de laveste punkter, for de er jo (når det gælder Europa) tilvirket af mennesker.
  Mere om lavest og højest
  På hjemmesiden Worldatlas.com er der en lang liste over verdens lande med angivelse af deres højeste og laveste punkter. Som det fremgår, er det bredden af Det Døde Hav, der med -408 meter er det lavest beliggende sted på kloden.

  Men hvis vi holder fast i, at det alene er jordpunkter, vi sammenligner her, så skulle vi være dækket ind.

  TILBAGE TIL ARTIKLENS SIDE 1.

  Alle fotos: Danskebjerge.dk