Ny tvivl om Danmarks laveste punkt:

BLIVER LAMMEFJORDEN SLÅET AF GRANITBRUD PÅ BORNHOLM?

Vesteuropas laveste punkt, Lammefjorden, er måske alligevel ikke Vesteuropas laveste. Faktisk er den inddæmmede fjord ikke engang det lavest beliggende sted i Danmark. Eller hvad? Geodatastyrelsen har gravet dybere i den problemstilling, som Danskebjerge.dk tog op sidste år.

Pumpestationen i Audebo sørger for, at Lammefjorden forbliver tør.
I den tidligere artikel slog Danskebjerge.dk tre ting fast:

1. Det laveste sted i Lammefjorden ligger ca. 7,5 meter under havets overflade, måske lidt lavere.
2. Dermed ligger Lammefjorden lavere end det laveste sted i Holland, som ligger omtrent 7,0 meter under havets overflade, og...
3. dermed huser Lammefjorden det laveste punkt i Vesteuropa.

Denne form for analyse er imidlertid sårbar, fordi den afhænger af faktorer, der har indbyggede usikkerhedsmomenter. Som det blev beskrevet i artiklen, kan selve definitionen af "et punkt" diskuteres. Men man kan også altid diskutere, hvor præcis en højdeangivelse skal være for at være troværdig. Og så er der spørgsmålet om sammenligningsgrundlaget: Kunne der eventuelt findes steder, som har levet en stille tilværelse, men som ikke desto mindre kan vende op og ned på ranglisterne?

Nu er Danskebjerge.dk's undersøgelse af de laveste punkter i hvert fald blevet udfordret.

Ny kandidat fundet
Geodatastyrelsen (før: Kort- og Matrikelstyrelsen) har nemlig i sin husavis Stedsans kigget nærmere på samme tema. Og her har de fundet frem til en kandidat, som ikke indgik i Danskebjerge.dk's granskning.

Det drejer sig om et sted på Bornholm, der kaldes et "stenbrud", og som skal ligge ved Rønne.

Stubbeløkken Granitbrud.
Danskebjerge.dk har efterfølgende fundet frem til, at det må handle om Stubbeløkken Granitbrud i Knudsker lidt nordøst for Rønne - i daglig tale også kaldt Rønne Granitbrud. Her viser Geodatastyrelsens eget digitale kort, at den sø, der er dukket frem i bunden af granitbrudet, ligger 39,5 meter under havets overflade, hvilket i Stedsans afrundes til 40 meter.

Dette er jo - som forfatteren konstaterer - flere hundrede procent dybere end det dybeste sted i Lammefjorden.

Er det så en fejl, at hullet i Rønne ikke var med i Danskebjerge.dk's oprindelige artikel? Det kommer jo igen-igen an på.

LÆS SVARET I TEMAETS KAPITEL 4, hvor vi ser nærmere på en håndfuld definitioner ...