SE HVORDAN DANMARKS STØRSTE KLINT SKRUMPER

Skred ved Møns Klint er et af de mest dramatiske naturfænomener i Danmark. Og samtidig er der noget bedrøveligt ved dem, for de minder om, at klinten er under nedbrydning og med tiden helt vil forsvinde. Men hvor hurtigt skrumper klinten?

Det kan man nu studere - oppefra. Danskebjerge.dk har sammenlignet kort og luftfotos fra tre århundreder, og sammenligningen giver et præcist indblik i, hvor kraftig nedbrydningen er over tid. (Læs også uddybende artikel her.)

STØRRE SKRED SIDEN 1950
Årstal Sted
1952 Røde udfald
1970 Store Stejlebjerg
1979 Gavl af sommerspiret
1988 Sommerspiret
1994 Del af Dronningestolen
1998 Freuchens Pynt
2003 Stejlebjerg
2007 Store Taler
2013 Freuchens Pynt / Græderen
Kilde: Skude & Jacobsen
Den overordnede konklusion er, at der ikke er den store grund til melankoli. Hverken de pludselige skred eller den langsommelige konstante erosion sætter noget markant præg på klintens forløb. Faktisk er det over lange stræk svært at se nogen forskelle overhovedet, når man lægger fotos fra hhv. 1954 og 2012 oven i hinanden. Selv de steder, hvor kæmpe klintepartier er styrtet i havet, er klintens forskydning over en 100 års periode ikke større, end at den svarer til et solidt stenkast.

Dette betyder også, at der vil gå en rum tid, før der er livsfare forbundet med et besøg i Geocenter Møns Klint. Centeret ligger beskedne 152 meter fra afgrunden, men tidligst om 300 år er der ædt så meget af klinten, at bygningen dratter ned i Østersøen.

I øvrigt viser fotosammenligningen, at ikke bare selve klinten, men Høje Møn i sin helhed har været stort set uændret i mindst 58 år. Marker og skove har næsten præcis de samme afgrænsninger i dag som dengang.

Ud fra to historiske kort sammenlignes her Møns Klint, som den så ud ved slutningen af sidste århundrede og 100 år før da.
Se filmen i stor version på YouTube.
Danskebjerge.dk's lille film, der viser, hvordan klinten så ud i hhv. 1954 og 2012. Baseret på kort fra Kortal.dk.
Se filmen i stor version på YouTube.

Jordskred forekommer mange steder i landet. Ikke i så voldsomt et omfang som på Møn, men stadig med risiko for store ødelæggelser. Stormen Bodil rev godt i den jyske Vestkyst og skar gevaldigt i levetiden for en lang række sommerhuse. Se artikel og indslag fra 2015 om problematikken her.

Men også på f.eks. Sydsjælland, der ellers ikke forbindes med høje klinter, kan erosionen skabe farlige situationer. Danskebjerge.dk beskrev i marts 2015 et dramatisk skred ved Faxe Ladeplads.


Alle fotos og videoer: Danskebjerge.dk
Se også:     Mere om klint på skrump    Højdedraget Høje Møn   Aborrebjerg størst    Stejleste terræn