HER SKAL DU IKKE VÆRE HVIS BODIL KOMMER TILBAGE

Oversvømmelser er blevet mere almindelige. Men ofte kan de forudsiges.
Stormfloder kan opleves som uoverskuelige katastrofer, især for dem, hvis hjem bliver berørt. Men i virkeligheden opfører en stormflod sig uhyre logisk. Og dens følger kan forudsiges ganske præcist.

Se Danskebjerge.dk's kort over Isefjorden nederst!

Vand har nemlig den elementære egenskab, at det hele tiden søger mod at holde sin overflade vandret. Selvfølgelig kan der i en storm også forekomme store bølger, men i Danmark er egentlige flodbølger i flere meters højde næppe mulige. Stormfloder på vore breddegradder er først og fremmest frygtede, fordi den dertil hørende forhøjede vandstand kan medføre oversvømmelse og dermed ødelæggelse af fast ejendom.

Men det betyder også, at man nærmest med centimeters nøjagtighed kan fastslå, hvor ødelæggelserne vil ramme, allerede inden de er indtruffet. Man skal blot studere topografiske kort og eventuelt supplere med viden om særlige lokale forhold. (Dette slog Danskebjerge.dk faktisk allerede fast i en større artikel i september 2013 - altså før årets to monsterstorme slog til.)

Danskebjerge.dk's opdatering under Bodils hærgen. Allerede på dette tidspunkt kunne man regne ud, hvilke ejendomme der var i farezonen.
Bodils forudsigelige følger
Da meteorologerne om eftermiddagen den 5. december 2013 varslede ca. 2 meters forhøjet vandstand i Isefjorden, kunne man således forudsige, hvor der ville blive oversvømmet om aftenen og den følgende dag. Nemlig alle de steder, som ligger ud til fjorden i 0 til 2 meters højde over havets overflade. Så simpelt var regnestykket. Ikke at myndigheder og beboere kunne have forhindret oversvømmelserne i de timer, der gik, før fjorden for alvor steg. Men en vandstand, der er to meter højere end normalt, er en mulighed i Danmark. Så det er noget, man må have forholdt sig til, da man i sin tid byggede de steder, der nu blev ramt. Eller hvad?

Mere info: Hvilke andre områder i Danmark er særligt udsatte for oversvømmelse? Læs her!
Grundlæggende er det vel sådan, at mennesket sjældent er på forkant med ulykker. Man handler først, når det er gået galt. Bodil efterlod skader for millioner - og en hel del overvejelser: Hvad nu? Myndigheder og beboere står over for et valg: Enten betragter man Bodil som en uhyre sjælden hændelse, der ikke gentager sig i århundreder. Eller også indretter man sig anderledes.

Det, der taler for at vælge sidstnævnte mulighed, er bl.a., at der de senere år er kommet mere "vildt vejr" i vores del af verden. Med andre ord er en ny Bodil mere sandsynlig nu, end den ville være for - lad os sige - en generation siden. Et andet argument: Forskerne forudsiger forhøjet vandstand pga. klimaforandringer. Om et par årtier behøver en stormflod altså ikke være helt så kraftig som Bodil for at kunne hæve vandstanden til et lige så ødelæggende niveau.

Løsninger der holder vand
Netop mens Bodil hærgede - men adskillige timer før oversvømmelserne -, henviste Danskebjerge.dk til en artikel tilbage fra 2007, hvor ingeniører luftede tanken om en dæmning mellem Rørvig og Hundested helt oppe i Isefjordens nordende. En uges tid efter Danskebjerge.dk's omtale blev sagen taget op af avisen Ingeniøren. Det affødte stor debat.

Mange støtter tanken om en dæmning. Mindst lige så mange er imod - heriblandt nogle af landets største rådgivningsvirksomheder, der vurderer, at udgifterne til en Rørvig-Hundested-dæmning ikke står mål med gevinsterne. Og så er der dem, der foreslår andre løsninger andre steder i Isefjorden. Og endelig dem, der mener, at problemet ikke er vandstanden og risikoen for oversvømmelse, men snarere, at man har bygget for tæt på kysten i stedet for at respektere naturens luner.

Undgå det røde
Hvorom alting er: Hvis du står og har planer om at flytte til Isefjorden, så kig lige først på Danskebjerge.dk's kort nedenfor. Det er lavet med udgangspunkt i et statsligt online-kort, der viser, hvor vandet vil stå i tilfælde af forskellige vandstandsstigninger. På Danskebjerge.dk's kort er illustreret med rødt, hvilke steder der vil blive hårdest ramt ved en vandstandsstigning på 2 meter, altså svarende til Bodil. (De mørkegrå områder er skov.)

Danskebjerge.dk's kort over Isefjorden, med markering af, hvilke områder der vil blive oversvømmet, hvis vandstanden kommer 2 meter over normalen. Det største område er den inddæmmede Sidinge Fjord, hvor dæmningen vil være for lav til at holde vandmasserne tilbage. Skaderne her vil dog være moderate, da der primært er tale om landbrugsjord. Det samme gælder eksempelvis området øst for Skibby i Hornsherred.
Alvorligere er situationen i de tre større byer Nykøbing Sjælland, Frederiksværk og Frederikssund, hvor der selvsagt er mange boliger. Men som oversvømmelserne efter Bodil i 2013 viste, er en del ejendomme ved Jyllinge og på Orø også meget sårbare. Roskilde er derimod ikke så udsat: Godt nok undgik Vikingeskibsmuseet kun med nød og næppe at blive oversvømmet af stormfloden, men museet ligger også ekstraordinært tæt på fjorden. Af samme grund er det blevet foreslået at flytte bygningen en smule længere ind i landet.

(Grafik: Danskebjerge.dk / Naturstyrelsen)Se også:     Vesteuropas laveste    Havets bjerge    Flygt op i bjergene    Klar til klammere klima? (blog)