FYNS GLEMTE HØJLAND

Det er det største bakkelandskab på Fyn. Alligevel lever det i skyggen af øens andre kuperede egne. Måske fordi området ikke har et navn?

Den kæmpemæssige Dammesten er en af Fyns største naturseværdigheder.
Når man taler om bakker på Fyn, så peger pilen ofte mod øens vestlige side. Svanninge Bjerge i sydvest er måske det mest kendte terræn, men mange vil også vide, at Frøbjerg Bavnehøj syd for Vissenbjerg er Fyns højeste punkt (131 moh.).

Det betyder imidlertid ikke, at det også er her, man finder de største bakkeområder.

Kort afslører størrelsen
Tværtimod viser et kort, som Danskebjerge.dk har lavet ud fra topografiske data, at Fyns klart største bakkelandskab ligger i øens sydøstlige hjørne. Dette landskab overgår de øvrige på to måder.

Det er størst, når man ser på, hvor stort et sammenhængende areal der ligger mere end 50 meter over havet - arealet er på ca. 500 kvadratkilometer.

Og det er størst, når man alene udvælger terræn i en højde af mindst 100 meter over havet. Her er arealet rundt regnet 20 kvadratkilometer stort. Tilsvarende områder er kun små prikker på landkortet ved Svanninge og Vissenbjerg.

Kortforklaring: På kortet er Fyn, Ærø mv. vist med lyseblåt. Inden for disse landområder ses en række forskellige blå arealer, der er arealer beliggende i en højde af mere end 50 meter over havet. De dybblå arealer indeni disse er arealer beliggende højere end 100 meter over havet.

Det sydøstfynske højland er det nærmest firkantede område til højre for midten. Umiddelbart til venstre herfor ses de såkaldte Sydfynske Alper, der, som det fremgår, har markant mindre udstrækning. Lidt længere oppe har vi bakkelandskabet ved Vissenbjerg, der er omtrent halvt så stort som det sydøstfynske højland.
Højlandet omfatter bl.a. bakkeområderne Dongs Bakker og Egebjerg Bakker. Dongs Bakker, der ligger nord for Svendborg, er ikke højere beliggende end det øvrige område, men har marginalt flere markante bakketoppe. Højeste top i Dongs Bakker er Højbjerg, 112 moh. (den vender vi tilbage til).

Egebjerg Bakker ligger lidt længere mod sydvest. De kulminerer i en højde af 110 moh.

Har Danskebjerge.dk selv overset det sydøstfynske højland?
Det bakkeområde, der er i fokus her i artiklen, er ikke blandt de 23 danske højdedrag, som på denne liste betegnes som de mest markante. Det hænger sammen med de kriterier, som Danskebjerge.dk har opstillet. Her er afgørende, om det pågældende landskab byder på "adskillige stigninger" - og dem har det sydøstfynske højland faktisk ikke ret mange af. I stedet stiger terrænet støt og roligt op til et niveau på mellem 50 og godt 100 meter over havet. Området er dog nævnt under overskriften "Andre bakkeområder".
Navnløs og uden trækplastre
Men hele områdets højeste punkt befinder sig faktisk nord for både Egebjerg Bakker og Dongs Bakker. Det hedder Grønbanke og rækker 119 meter i vejret. Grønbankes top syner af forholdsvis lidt, men opnår sin højde, fordi den netop er placeret inden for det område, der ligger mere end 100 meter over havet.

Grønbanke er dog ikke blandt Fyns absolutte højdespringere. Toppunktet er 12 meter lavere end toppen af Frøbjerg Bavnehøj og overgås også af Lerbjerg (126 moh.) og Trebjerg (128 moh.) på Sydvestfyn.

Måske er dette fravær af supertoppe medvirkende til, at landskabet på Sydøstfyn ikke helt får den opmærksomhed, det fortjener. En anden faktor kan være, at der tilsyneladende ikke er noget navn for det samlede område.

Men altså, det er jo aldrig for sent at blive døbt. Og det behøver ikke være fancy. Hvad med "Det sydøstfynske højland"?

Den hvide Egebjerg Mølle træder særligt smukt frem, når himlen er blå.
Noget for landskabsturister
Højlandet byder i sagens natur på mange fine udsigter. Men også for den mere kræsne landskabsturist, er der lokaliteter, som er værd at besøge.

Den vel mest kendte seværdighed, som godt nok ligger lidt i periferien af området, er Dammestenen. Det er for så vidt bare en stor sten, men den er så stor, at man engang troede, den var en klippe. Altså at den havde forbindelse til grundfjeldet. En udgravning viste dog, at det ikke var tilfældet. Dammestenen er en såkaldt vandreblok, dvs. den er bragt hertil af gletsjere i istiden. Den er ca. 12 meter høj og vejer 1.000 tons - den største af sin art i Danmark.

En helt ny attraktion rejser sig i højlandets sydlige ende. Det er Egebjerg Mølle, beliggende i 95 meters højde over havet. Der er tale om en klassisk 1800-tals vindmølle, der er bygget om i moderne stil, både indvendigt og i toppen. Indenfor får man i ord og billeder fortalt om istidslandskabets tilblivelse, og øverst oppe er der 360 graders udsigt ud over de smukke omgivelser.
Det ene Højbjerg er temmelig tilgroet...
... mens det andet Højbjerg ligger i åbent terræn og er forsynet med skilt, sti og endda postament.
Som noget ret specielt er der døgnåbent i møllen - man kan simpelthen komme, når det passer én bedst, lidt ligesom ude i naturen.

Navnesøskende i tæt strid
I hjertet af det sydøstfynske højland finder man to toppunkter, der er en kuriøs historie i sig selv.

Ikke nok med, at de ligger under fire kilometer fra hinanden og er næsten lige høje. De hedder også det samme: Højbjerg og Højbjerg.

Til gengæld ser de ret forskellige ud. Højbjerg på 113 moh. ligger i et buskads og skæmmes af tidligere tiders grusgravning. Højbjerg på 112 moh., som er højeste punkt i Dongs Bakker, ligger derimod i åbent terræn med flot udsigt og er forsynet med både et postament, en trappe og et skilt, der viser vej.

Sådan kan bakketoppe være så forskellige, men målt i meter over havet er det altså her den "grimme" top, der akkurat trækker det længste strå.

Fotos og grafik: Danskebjerge.dk.Se også:     Fyns højeste punkter    Vissenbjerg-højdedraget    Sydfynske Alper    Liste med højdedrag