LISTER OVER DE LAVESTE FJELDTOPPE I DANMARK:

De laveste danske bjerge
De laveste danske høje

Andre lave punkter:
- Bakken, ved Aggersund: 3,5 moh.
- Fyrbakken, ved Skagen: 9 moh.
- Svenskeknolde, ved Esbjerg: 12 moh.
- Højeknolde, ved Esbjerg: 13 moh.
HØJENE DER ER ALT ANDET END HØJE

Hvis du tror, at Dannemare Høje byder på kuperet terræn, så bliver du slemt skuffet. Eller også fascineres du af det parketgulvsflade lavland, der venter dig.

Forventningerne skyder ellers i vejret allerede ved vejskiltet. "Højevej", står der. Den vej må føre hen til én eller flere høje, tænker man.

Og det gør den. På en måde. For lige øst for Højevej åbenbares en stor mark, og det er her, de ligger: Dannemare Høje. De er tydeligt navngivet på både det ene og det andet landkort. Ved et par vindmøller, blot et stenkast fra kysten ud mod Femern Bælt - det er dér, de ligger.

Fører denne vej mon hen til en høj?
Så langt, så godt. Når det gælder selve terrænet, begynder logikken at halte. For Dannemare Høje er på ingen måde høje. Man fristes tværtimod til at sige, at de er helt og aldeles flade. Ikke en eneste bakketop eller det, der ligner, er i sigte.

På højde med havet
Snyder landskabet? Et optisk bedrag?

Nej, et topografisk kort bekræfter, at vi er helt nede på jorden. Faktisk så langt nede som i ca. 0 meter over havets overflade, gennemsnitligt betragtet.

Med lidt god vilje kan ejendommen, der ligger helt ud til Højevej, regnes med til området, og så passerer vi lige akkurat den højdekurve, som viser 2,5 meter over havet. Men hjertet af Dannemare Høje ligger en smule lavere, med et punkt lige syd for vindmøllerne på lidt under 0.

Dermed er Dannemare Høje også den lokalitet i Danmark, hvor man finder de laveste navngivne "høje".

Hjertet af Dannemare Høje. Den fulde udsigt ud over området kan ses som YouTube-film her.

Værn mod bølgerne
Nu er der jo noget lidt naturstridigt ved sådan en mark, hvis overflade befinder sig på højde med havets. Og ser man sig omkring, får man øje på forklaringen: Sydsiden af Dannemare Høje er flankeret af et ca. to meter højt dige. Uden diget ville bølgerne fra Femern Bælt dække det meste af Dannemare Høje. I stedet kan man gå oppe på diget (der er en nydelig grussti) og nyde udsigten: "Højene" til den ene side og havets blå til den anden.

Under besøget talte Danskebjerge.dk med en håndfuld lokale borgere. Ingen af dem kunne give nogen forklaring på, hvorfor det ca. 250.000 kvadratmeter store område hedder, som det hedder. Ingen af dem havde hørt om gravhøje, der var jævnet med jorden. Eller om vittige hoveder, der engang havde givet stedet et bevidst misvisende navn.

Nej, sagen er den enkle, at Dannemare Høje er en række høje, som ikke findes. Og det faktum lader ikke til at genere nogen.

Det topografiske kort viser, at Dannemare Høje delvist ligger under havets overflade. Et par lokale beboere står på diget og skuer ud over de ikke ret høje Dannemare Høje.

DANMARKS MINDSTE HØJE
Liste med danske punkter, der er op til 20 meter høje, og som bærer ordet "høj" i sig
Navn Sted Højde
Dannemare Høje Syd for Dannemare, Lolland 0-3 meter over havet
Harehøj*) Saltholm, Øresund 1-3 meter over havet
Lundehøje Øst for Rødbyhavn, Lolland 1-4 meter over havet
Elkær Høj Vest for Varde, Vestjylland 1,5 meter over havet
Længstehøj Vest for Søvang, Amager 4 meter over havet
Orehøj Nordvest for Vålse, Falster 8 meter over havet
Oleshøj Nord for Jegum, Vestjylland 11 meter over havet
Maglehøj Sydvest for Dannemare, Lolland 14 meter over havet
*) Kunstigt tilvirket høj. Der er flere harehøje på Saltholm.

Bemærk: Kun terrænpunkter, hvis navne er angivet på officielle kort, er regnet med. Se også listen over mindste bjerge.

Alle fotos: Danskebjerge.dk. Kreditér venligst Danskebjerge.dk ved gengivelse af data.


MERE OM REKORDHOLDERNE HER:
  • Bjerglandskab på Lolland slår rekorder >>
  • Verdens (måske) mindste bjerg >>
  • Galleri: Det fladeste bjerglandskab >>

    OG TJEK UD PÅ YOUTUBE:     |     TV: "Det er bag pælen!"   |   Radio: "Vi har godt bemærket det!"   |   TV: De mindste høje