KNOLDE I HAVET : DANMARKS MEST KUPEREDE SMÅØER

Der findes masser af små øer i Danmark. Mange af dem rager kun akkurat op over vandoverfladen, men en håndfuld er kuperede og gemmer på enestående naturoplevelser.

Livø i Limfjorden er den fjerdehøjeste blandt Danmarks mange småøer.
En ø er mere end bare et stykke land omgivet af sø eller hav. Terrænet inden for øens kystlinje udgør en del af dens "personlighed". Flade øer har deres charme, men en tur rundt på en ø er alligevel mest spændende, når landskabet veksler. Og på en ø kan bakkeoplevelsen blive ekstra intens, fordi det hele er så markant indrammet af det omgivende vand.

Denne artikel ser nærmere på topografien på nogle af Danmarks såkaldte småøer. Det er øer, som har under 1200 indbyggere - en maksimumgrænse, der bruges af Sammenslutningen af Danske Småøer. Men feltet kan hurtigt snævres yderligere ind, for de fleste af Danmarks ca. 400 navngivne øer er i lilleputstørrelse, både når det gælder højde og drøjde. Tilbage er en halv snes småøer med et terræn, der rækker mere end 30 meter op over havoverfladen.


(Teksten fortsætter under listen.)

DANMARKS HØJESTE SMÅØER
Liste med kuperede danske småøer, rangeret efter højeste punkt.
Øens navn Farvand Areal Øens top Højde
Fur Limfjorden 22 km² Stendal Høje 75 m over havet
Anholt Kattegat 22 km² Sønderbjerg 48 meter over havet
Hjelm Kattegat 0,5 km² Fyrbakken 45 meter over havet
Livø Limfjorden 3,5 km² Louisehøj 43 meter over havet
Nekselø Sejerø Bugt 2 km² Gadebjerg 41 meter over havet
Fænø Lillebælt 4 km² (Ved Fænøgård) 39 meter over havet
Barsø Lillebælt 2,5 km² Gyldenbjerg 39 meter over havet
Avernakø Sydfynske Øhav 5,5 km² Ravnebjerg 33 meter over havet
Sejerø Sejerø Bugt 12,5 km² Kongshøj 30 meter over havet
Listens data er indsamlet af Danskebjerge.dk ud fra Geodatastyrelsens officielle topografiske kort.

I molersgravene kan man studere de forskudte lerlag.
Leret hæver Fur
Den af småøerne, der har størst højdeforskel, er Fur. Fur ligger i Limfjorden og er berømt for sine forekomster af moler. Nej, ikke sådan nogle, der er anlagt ved en havn. Det handler om mo-ler, altså en særlig lerart. Moler er meget let og blev især før i tiden brugt til byggerier. Dermed opstod grundlaget for en omfattende molersindustri på Fur, og flere steder på øen finder man dybe molersgrave. Her kan man studere, hvordan jordlagene er sammensat på forunderlige måder.

Men du kan også tage ud til f.eks. klinten Store Knudshoved, hvor du med lidt held vil finde op til 50 mio. år gamle fossiler. Fossilerne har oprindeligt ligget på havbunden, men er sammen med leret blevet presset op af gletsjere under sidste istid.

Det er kun Furs nordlige halvdel, der er kuperet. Terrænet kulminerer i Stendal Høje, der ligger et stykke fra kysten. Her er man oppe i 75 meters højde over havet.

De store bakker er placeret i den vestlige ende af Anholt.
Højderne findes vest for Ørkenen
Andenpladsen på listen over de højeste småøer indtages af Anholt.

Anholt er nok mest kendt for "Ørkenen" - en såkaldt strandvoldsslette, der med sine klitter udgør ca. 4/5 af øen. Men det er ud mod vestsiden, at Anholt er mest bakket. Flere steder når terrænet op i over 30 meters højde. Højest er Sønderbjerg med 48 meter.

Den historiske Kattegatø Hjelm og Livø - en nabo til Fur - troner på listens tredje- og fjerdeplads. Og lige i hælene kommer den "sjællandske" ø Nekselø. 41 lodrette meter er der fra det omgivende havs overflade og til øens højeste bakketop Gadebjerg (41 moh.).

Mennesket er lille i forhold til de dramatiske højdeforskelle, man møder på Nekselø.
Bakker fra ende til anden
Nekselø har ikke sine højder fra fremmede. Lige ovre på den anden side af Nekselø Bugt ligger nemlig selveste Vejrhøj, en af Danmarks mest markante bakketoppe (121 moh. inkl. gravhøjen). I det hele taget byder den nordvestlige del af Sjælland på særdeles varierede istidslandskaber.

I modsætning til flere af de andre kuperede danske småøer har Nekselø et bakketerræn, der fylder langt det meste af øen. Skrænterne og klinterne på vestsiden er imponerende, men når man kommer sejlende fra Havnsø er højdeprofilen på den anden side af øen også meget iøjnefaldende.

Nekselø har en perfekt størrelse til en gåtur. Man kan nå rundt på ca. tre timer. Fra april til højsommer må man dog kun bevæge sig på veje og stier af hensyn til fuglelivet. Derfor kan en sensommertur anbefales: Det er netop ved at bevæge sig hen over de bakkede græsmarker, at man får det bedste indtryk af den betagende ø.

Video i HD: Øen Nekselø er ét stort bakkelandskab. Og med storslået udsigt til Vejrhøj. Produceret af Danskebjerge.dk

Klipper for lave
Man kunne måske tro, at øgruppen Ertholmene kunne blande sig i topstriden. Frederiksø, Christiansø m.fl. er trods alt funderet på klipper, der rager op af vandet, og klipper borger ofte for højder. Men Danmarks østligste småøer er nu alligevel et stykke fra Top 10. Højeste punkt er Møllebakken på 22 meter.

Naboøen Bornholm? Ja, Bornholm er gevaldig høj, men det er ikke en småø. Ligesom kuperede øer som Møn og Ærø heller ikke er det.


Fotos: Danskebjerge.dk. Kortgrafik: Danskebjerge.dk/Geodatastyrelsen.Se også:   Dansktoppen    Høje Møn    Ærø    Nordbornholm    De største bakketoppe    Dansk kæmpeø