Æ - FAKTA

Der er havudsigt i stort set alle retninger, når man kommer op på toppen af bakkerne på Ærø. Og bakker er der en del af på den aflange, krogede ø, der ellers normalt forbindes med sine stolte søfartstraditioner.


     
Højeste punkt: Synneshøj, 68 moh.   |  Største peak-factor: Synneshøj, 68 m.   |  Områdets størrelse: 88 km².

Geografi:
Der behøves ikke så lang en definition: Ærø er Ærø. Omkranset som den jo er af havet. Man kunne måske sige, at den østligste del af øen er temmelig flad, men eftersom der er et par stigninger sydvest for Marstal, tager vi det hele med under samme bakkelandskab. Se mere om Ærøs terræn nederst - eller tag et kig på kortet.

Der er kønt på Ærø sådan en sommerdag, hvor køerne græsser, og en enkelt knallert summer forbi. Dette er det flade midterparti af vejen Øster Bregningemark, som er den hårdeste asfalterede strækning på Ærø. Den stiger 3,75% i snit over 1,6 km.

Baggrund:
Det er svært at finde grundige analyser af Ærøs geologiske tilblivelse. Jo, det ligger fast, at et af istidens markante gletsjerfremstød, Bælthav-fremstødet, passerede området fra sydøst. Isen herfra har præget dannelsen af bakkerne. Men konkrete randmoræner og tunneldale, som har formet mange af de øvrige danske højdedrag, er der tilsyneladende ingen spor af på Ærø.

Mere sikker viden har man om Ærøs udvikling, efter at istidens gletsjere forsvandt. Man har nemlig fundet adskillige stenalderbopladser rundt omkring i Det sydfynske Øhav. Det viser, at området var tørlagt i en periode, og at der altså ikke var hav uden om det nuværende Ærø. Fænomenet må skyldes, at jorden, der havde været trykket ned af gletsjerne, hævede sig efter istiden.

En anden følge af istidens ophør var stigende havniveau. For efterhånden var også de store iskapper nord for Danmark begyndt at smelte, og det betød, at havspejlet igen indhentede landhævningen. Dermed blev stenalderens bopladser oversvømmet, og småøerne syd for Fyn fik deres nuværende kyststrækninger.

Voderup Klint er en utraditionel klint, fordi den har flere niveauer. Her ses det inderste klinteparti.
Kysterne er dog hele tiden under forandring. Især på en ø som Ærø, hvor det sandrige landskab rejser sig stejlt fra havet og dermed er udsat for bølgernes ihærdige gnaven. Tydeligst er dette ved Voderup Klint. Her sker erosionen endda ikke blot helt ude ved kysten, men også lige bagved klintekanten, hvor flager af sand ind imellem styrter sammen på grund af nedbør. Det skaber nogle specielle "terrasser" i terrænet, som er unikke for Voderup Klint.

Men mennesket har også selv været med til at præge Ærøs udseende. Flere steder er der sket inddæmninger. Det største inddæmmede område er Gråsten Nor, som blev tørlagt i 1856. Dette betød, at Marstal og omegn nu blev en egentlig del af Ærø, hvor det tidligere var en smal landstribe, Drejet, som var eneste forbindelsesled.

Ærøs højeste punkt skal nydes på afstand.
Terræn: Øens højeste punkt er Synneshøj, der ligger 68 moh. Toppen er ret iøjnefaldende fra distancen. Men desværre er der ikke umiddelbar adgang til stedet, hvilket kan undre lidt, når der samtidig "reklameres" for Synneshøj med skilte ved hovedvejen.

Synneshøj befinder sig på Ærøs "rygrad". Fra begge øens flanker stiger terrænet op i en højde af over 50 meter. Denne højt beliggende midterakse, der er godt 10 km lang, rækker fra Dunkær i sydøst til Søbygård i nordvest. Kulminationen er den nævnte Synneshøj, som også ligger nær Ærøs skrappeste stykke asfaltvej, Øster Bregningemark. Den stiger 3,75% i snit på en 1,6 km lang strækning, og på visse partier af vejen går det opad med næsten 10%. Også stigningerne op til Tranderup og Dunkær er ganske seje - begge starter cirka ved havniveau og har en højdeforskel på lidt over 50 meter.

Voderup Klint er klint, når det er bedst.
Øen er uden nævneværdige skovområder, og det indebærer både fordele og ulemper. Det positive er, at der er næsten ubegrænset udsigt til alle sider, og det gør Ærø til et af de æstetisk set fineste højdedrag overhovedet i Danmark. På negativsiden tæller, at der med den manglende skov også mangler en del af de sammenhængde systemer af stier og grusveje, der ofte kendetegner skove. Mountainbikere vil derfor have svært ved at finde egnet terræn på Ærø, mens løberne har visse muligheder ved øens nok smukkeste sted: Voderup Klint.

Klinten, der ligger på øens sydvestlige side og er over 5 km lang, byder på formidabel natur, men også nogle stejle skråninger og stier. Der er 41 meter fra havet og op til klinteområdets højeste sted - en god basis for udfordrende løbeture. Godt nok er flere af stierne ikke meget større end en fodbredde, og nede ved kysten er der generelt for stenet til løbesko. Men i kraft af de nævnte terrasser er der mulighed for at løbe langs med klinten og alligevel få nogle gode højdemeter op under neglene.

(Alle fotos: Danskebjerge.dk)