MÅ MAN KOPIERE FRA DANSKEBJERGE.DK?

Der ligger uendeligt mange timers arbejde bag det stof, der offentliggøres på Danskebjerge.dk. Derfor må man ikke bare hapse billeder og informationer fra sitet.

På det punkt adskiller Danskebjerge.dk sig ikke fra andre sites, der formidler fakta og nyheder.

Nedenfor uddybes, hvad dette indebærer.

Brug af billeder
Billederne er omfattet af almindelig ophavsret. Det vil sige, at de tilhører Danskebjerge.dk, og andre må ikke uden videre kopiere dem og bruge dem. Heller ikke på f.eks. internetfora eller i andre nok så "uformelle" sammenhænge.

Der kan dog være tilfælde, hvor det alligevel vil være okay at bringe et billede herfra. Det vil typisk være på et site, der har et alment og ikke-kommercielt sigte. Danskebjerge.dk skal dog stadig spørges inden, og der vil være krav om kreditering. Det vil som udgangspunkt sige, at der i tilknytning til billedet skal stå "Foto: Danskebjerge.dk", hvor "Danskebjerge.dk" er udformet som et link.

Hvis der er tale om en kommerciel kontekst, hvor f.eks. en virksomhed vil bruge et billede fra Danskebjerge.dk på sit site, vil det være forbundet med betaling eller anden konkret modydelse. Det gælder også, hvis en avis el.lign. ønsker at bruge et billede af en bestemt lokalitet til at ledsage en artikel. Danskebjerge.dk ligger ofte inde med billedversioner, der har en højere opløsning end dem, der er vist. Kontakt Danskebjerge.dk for nærmere aftale.

Tre eksempler på god kreditering af Danskebjerge.dk.

Brug af fakta
Man må naturligvis godt citere fra Danskebjerge.dk. Men det skal ske med måde.

Hvis du gengiver et par sætninger eller tal og skriver, at de stammer fra Danskebjerge.dk, kan du gøre det uden videre. Det vil være god stil at linke til Danskebjerge.dk i samme ombæring.

Retten til at citere indebærer, at man kun gengiver uddrag af stoffet fra Danskebjerge.dk. Man må ikke tage længere tekststykker eller hele lister og sætte ind på sin side eller i en artikel. (Det ville i for høj grad forringe værdien af den originale side på Danskebjerge.dk.)

Undtagelser
I visse sammenhænge samarbejder Danskebjerge.dk med andre aktører. I de tilfælde kan der laves særskilte aftaler om brug af stof. Kontakt gerne Danskebjerge.dk, hvis du har en idé til et interessant projekt.

Hvis du kun bruger billeder og tekster i privat sammenhæng og ikke videreformidler dem, skal du normalt ikke bekymre dig om ophavsretten.Se også:   Om idéen   Om formålet