Galleri:
FLERE FLOTTE DANSKE HULVEJE

Hulveje kan være store og små. På denne side har Danskebjerge.dk samlet nogle eksempler fra forskellige egne af landet.

For hvert sted er angivet højdeforskel på den pågældende vejstrækning (dvs. hvor stor en asfalteret bakke der er tale om) og den maksimale højde af de(n) skråning(er), som flankerer vejen, og som er gravet for at mindske højdeforskellen på vejen. Læs mere generelt om hulveje HER.

I nogle tilfælde er det svært at afgøre, om fordybningen i en hulvej er opstået ved slid, afgravning eller af smeltevand. Det kan være en kombination. Men udgangspunktet i nedenstående oversigt er de gravede hulveje. Se nærmere under beskrivelserne.
HULVEJSBANKE. Sted: Jorløsevej, nord for Tissø, Nordvestsjælland. Terrænform: Bakketop. Højdeforskel på vejstrækningen: ca. 6 m. Den indvendige skrånings højde: op til ca. 2 m.

Hulvejsbanke er et par meter højere end selve den gravede skråning. (Foto: Danskebjerge.dk)KOHAVEVEJ. Sted: Kohavevej, Roneklint, Sydøstsjælland. Terrænform: Bakketop. Højdeforskel på vejstrækningen: ca. 4 m. Den indvendige skrånings højde: op til ca. 3 m.

På et topografisk kort fra sidste del af 1800-tallet ses skråningerne ikke. Så måske er gennemgravningen af bakken et relativt nyt tiltag. (Foto: Danskebjerge.dk)SANDSKÅRET. Sted: Sandskårsvej, Frederiksværk, Nordøstsjælland. Terrænform: Gammel kystskråning. Højdeforskel på vejstrækningen: ca. 30 m. Den indvendige skrånings højde: op til ca. 14 m.

Hulvejen er en af de mest markante på Sjælland. Oprindeligt kan fordybningen, som vejen ligger i, være delvist naturskabt, men i sin nuværende form er skråningerne tydeligt afgravede. Som det fremgår af billedet, har man - trods den reducerede stejlhed, som man har opnået med hulvejen - anlagt et vigespor for tungere køretøjer. (Foto: Danskebjerge.dk)REBILDVEJ. Sted: Rebildvej, Skørping, Nordjylland. Terrænform: Smeltevandseroderet dalside. Højdeforskel på vejstrækningen: ca. 70 m. Den indvendige skrånings højde: op til ca. 5 m.

Vejen løber i en kløft mellem to meget høje bakker. Højdeforskellen fra vej til den højeste nærliggende bakketop er ca. 50 meter. Skråningerne synes sine steder påvirket af menneskeskabte afgravninger, men det eneste sted, hvor hulvejen er entydigt menneskeskabt, er ved toppen af bakken. (Foto: Danskebjerge.dk)VILLA GALLINA. Sted: Villa Gallinavej, Haslev, Sydøstsjælland. Terrænform: Puklet dødislandskab. Højdeforskel på vejstrækningen: ca. 60 m. Den indvendige skrånings højde: op til ca. 3 m.

På strækningen gennem skove møder man flere gravede hulvejspassager kombineret med naturskabte. Ved en af de naturskabte høje, der ligger direkte ud til vejen, er højdeforskellen ca. 6 meter. (Video: Danskebjerge.dk)Se også:     Hulveje i Danmark     Danske hårnålesving