NYBYGGET BAKKE: BRUTALE BROSTEN VED HALD SØ

Syd for Viborg kan man nu opleve noget så sjældent som en nybygget dansk brostensbakke. Danskebjerge.dk har besøgt og testen den.

Sådan ser det ud, når asfalten går over i brosten på strækningen gennem Hald Hovedgård. Skilte og pæle vidner om, at området endnu er under ombygning. (Foto: Danskebjerge.dk)

Det er ikke hver dag, at der dukker nye stigninger op i Danmark. Men ved Hald Sø syd for Viborg er der i 2018 blevet lagt brosten på en eksisterende asfaltvej. Vel at mærke en vej, der skråner ned mod Hald Sø, og som derfor nu er optaget i den eksklusive klub af danske brostensbakker.

Der er tale om tilhuggede, men "ægte" brosten, dvs. på den ene side ikke de såkaldt toppede brosten, som man kender fra gamle gårdspladser, men på den anden side heller ikke terningeformede, tætliggende chaussésten, der ofte ses på torve. De nylagte brosten ved Hald er pæne, lidt aflange sten med let afrundede hjørner. De er til at cykle på, men det går hårdt ud over både fart og komfort. (Mere om brostenstyper her.)

I det skarpe venstresving ligger stigningsprocenten på ca. 4. (Foto: Danskebjerge.dk)

Formålet med det hele har ikke været at tilfredsstille fans af de berømte forårsklassikere. Nej, formålet er først og fremmest at styrke fornemmelsen af området som et herregårdsmiljø. Vejen, der hedder Ravnsbjergvej, går nemlig tværs igennem Hald Hovedgård, og brostenen passer visuelt bedre ind i dette miljø end den asfalt, der tidligere lå på vejstrækningen. Brostenene skal "accentuere opmærksomheden over for herregårdsanlægget hos alle passerende", som der står i en helhedsplan for arealet, offentliggjort i 2016. Samtidig skal belægningen virke fartdæmpende, kan man læse - og det må man sige, at den gør, ikke mindst for dem, der er på cykel!

Halds brosten er i sig selv besværlige nok at cykle på, men dertil kommer, at de som sagt ligger på et skrånende terræn. Det gør turen hen over dem til en dobbelt anstrengende omgang.

Hele stigningen er 370 meter lang og stiger i gennemsnit med 5,7%. Deraf er de midterste cirka 250 meter på brosten. Sammenlignet med de grummeste stigninger i f.eks. brostensklassikeren Flandern Rundt er det ikke så voldsomt, men i Danmark findes der kun få brostensstigninger, og her er Hald Hovedgård-stigningen nu med helt i toppen.

Kort, der viser vejen gennem Hald Hovedgård, med angivelse af målte stigningsprocenter på udvalgte steder. (Grafik: Danskebjerge.dk)

Og hvordan opleves opstigningen så?

Jo, når man kommer fra sydsiden, så har man typisk allerede været hen over et par af Dollerup Bakkers lede udfordringer, f.eks. vejen op gennem Dollerup by (660 meter, 6% i snit). Så man kan være godt mør i benene ved ankomsten til Hald Hovedgård. Her vil man opleve, at tempoet tager et gevaldigt dyk ved mødet med brostenene. Ikke kun pga. den puklede belægning og det opadgående terræn, men også fordi vejen slår et par gevaldige slag i starten.

Efter et 90 graders venstresving kommer man så ind på en strækning, der går ligeud, men man skal ikke glæde sig for tidligt. Det er nemlig også her, at stigningsprocenten får et nøk opad. Danskebjerge.dk har målt hældningen her til 7% som det højeste.

7% er faktisk meget, når det er på brosten, og Danskebjerge.dk erfarede på prøveturen, at farten her ved Hald Hovedgård var lavere end på f.eks. stigningen op gennem Dollerup, selvom sidstnævntes maksimale og gennemsnitlige stigningsprocent er højere. Brosten øger simpelthen den modstand, der skal overvindes for at komme fremad, og desuden er der noget sært passiviserende ved at blive rystet rundt, som man gør på brosten. Hjernen mister lysten til at skynde på benene, når underlaget i den grad straffer en øget kraftudladning.

Men som man siger: No pain, no gain. I sidste ende er den nye brostensbakke et spændende bekendtskab, og man får den tanke, at der andre steder i Danmark kunne søsættes lignende projekter. Indtil videre er det mest i byerne, at veje bliver belagt med brosten, men der kan vel også være lokaliteter ude omkring i landskabet, hvor brosten er at foretrække frem for det traditionelle valg, asfalt?

Ikke dermed sagt, at brostenene er cyklistvenlige. Det er de på ingen måde, i hvert fald ikke i ordets gængse forstand. Men som variation er det en forfriskende løsning, som tilmed har en kulturhistorisk berettigelse.


Det skrappe midterstykke. Hældningen er på 7%. Trods den flot udførte brolægning er det en skrumlende oplevelse at køre hen over stenene. (Foto: Danskebjerge.dk)

Har du i øvrigt hørt, at man i Vejle har bygget en helt ny vej med over 80 højdemeter? Læs om projektet her.

Alt billedmateriale på denne side: Danskebjerge.dk.Se også:     Danske brostensveje (inkl. kort)     Sønderjysk stigning smager af Flandern (inkl. video)    En brostensbakke i Nordjylland    Stejleste danske veje