VESTEUROPAS LAVPUNKT LIGGER PÅ EN MARK PÅ SJÆLLAND

Det kan godt være, at Danmark ikke råder over rekordhøje bjerge. Men én rekord har vi: Vesteuropas laveste punkt! Takket være nogle markarealer i Nordvestsjælland.

Læs evt. også den kortere version af denne artikel på Nordvestnyt.dk (baseret på pressemeddelelse).

Ved at inddæmme Lammefjorden skaffede man tusinder af hektar ny landbrugsjord. I de senere år er man også begyndt at opstille vindmøller på den gamle havbund.
Når man ser på alverdens bjergtinder, varierer de meget i højde. For godt nok er de forskydninger i jordskorpen, der skaber bjergene, et resultat af enorme fysiske processer. Men om en top i Himalaya rager hundrede meter mere eller mindre op i luften, må i høj grad tillægges tilfældigheder.

Så vidt de højeste jordpunkter. Hvis vi tager de laveste, forholder det sig omvendt. Her er der meget lidt variation. Én faktor er bestemmende for de laveste punkter over alt på kloden: Havets overflade. For på trods af, at alverdens landskaber går meget op og ned, så kommer terrænet - med få undtagelser - ikke ned i en højde, der ligger under havniveau. For en stor gruppe af lande gælder, at deres laveste jordpunkter befinder sig ved kysten. Her vil højden i vandkanten være et mulehår over 0 moh.

Alligevel er der steder, hvor jordoverfladen går i minus. Det skyldes - i vores del af verden - menneskelig indgriben. Da befolkningerne voksede, og kravene til produktivitet steg, begyndte mennesket at se sig om efter flere dyrkningsarealer. Og én af løsningerne var at forvandle hav til land. Metoden hedder inddæmning. Det indebærer, at man bygger en dæmning og tømmer det område, der ligger inde bag den, for vand. Den jord, som ligger tilbage, befinder sig dermed på niveau med den gamle havbund, hvilket altså vil sige under havets overflade.

To steder i Europa har man gjort dette i særlig grad, nemlig i Holland og i Danmark. Holland er nok mest kendt for det - på grund af de lange diger og de store kanaler, der sørger for at holde de indvundne arealer tørre. Men Lammefjorden i det nordvestlige Sjælland er også et tørlægningsprojekt af store dimensioner.
Og det stoppede ikke her...
Spørgsmålet om Danmarks laveste punkt blev taget op af andre og udviklede sig til en større mediesag. Læs fortsættelsen på Danskebjerge.dk og på bloggen.
Inddæmningen gik i gang i 1874, men først omkring Anden verdenskrig fik man vandstanden ned på det niveau, det har i dag.

Hvilket af de to lande har så det absolutte lavpunkt?

FORTSÆT TIL SVARET PÅ SIDE 2!

Denne dæmning skærer Lammefjorden over. Til højre ligger den ikke inddæmmede del af fjorden. Til venstre ses Nykøbingvej, der er hovedfærdselsåren mellem Midtsjælland og det nordligste Odsherred.

Alle fotos: Danskebjerge.dk