LUFTHAVN FLYTTER RUNDT PÅ AMAGERS TOP

Det kan godt være, at Amager ikke byder på Danmarks mest kuperede landskab. Men det skiller sig alligevel ud. Øens højeste terrænpunkt har nemlig den særlige egenskab, at det flytter sig, alt afhængigt af aktiviteterne ved Københavns Lufthavn.

Det afslører Danskebjerge.dk's granskning af Amagers topografi.

I den sydlige ende af lufthavnen ligger et område, som både bruges til at prøvekøre flymotorer og deponere jord. Det indebærer, at man her ikke blot finder høje støjvolde, som når op i en højde af 19 meter over havet, men til tider også store bunker af overskudsjord fra anlægsarbejder.

De højeste terrænpunkter i Københavns Lufthavn set fra oven, med angivelse af maksimal højde af de forskellige volde. Pilen i midten peger på en del af en jordvold, der på det tidspunkt, hvor kortets data blev indhentet, havde en anselig højde. Dette har ændret sig siden.
Ifølge højdedata fra Geodatastyrelsen har en af disse jordbunker indtil for nylig haft en samlet højde af 20 meter over havet. Det gjorde toppen af bunken til Amagers højeste terrænpunkt.

Andre toppe på Amager:
Lige uden for medaljerækkerne finder vi de forter, der blev anlagt som led i befæstningen af København for 100-130 år siden. Kastrup Forts skanser rejser sig godt 15 meter over Øresunds overflade, mens terrænoverfladen på Dragør Fort rager lidt over 13 meter i vejret. Læs mere i dette blogindlæg.
Men lufthavnen har nu over for Danskebjerge.dk oplyst, at man for kort tid siden har fjernet hovedparten af materialet (som var asfalt fra banerenoveringer). Dermed er det den ringformede støjvold ved prøvekøringsarealet, der rager højest op. Ikke bare i lufthavnsområdet, men altså på hele Amager.

Med 19 meter over havet er støjvolden 1 meter højere end "Mount Anna" - en kunstigt anlagt bakke ved Ørestaden. Yderligere 1 meter nede i luftlaget støder man i samme område på den vold, der omkranser Kolonihaveforeningen Sønderbro.

Landskabet i det nordvestlige Amager er egentlig fladt som en pandekage, men flere steder er terrænet kunstigt forhøjet. Nede til venstre viser pile hen på volden ved Kolonihaveforeningen Sønderbro, hvor der mindst to steder er 17 meter højt. Oppe i højre hjørne ses den ovale bakketop "Mount Anna", der er en meter højere.
Men verden står ikke stille, og når der næste gang iværksættes store byggerier på Amager - i lufthavnen eller på en byggeplads andetsteds -, kan det være, at gravemaskinerne igen griber ind i topstriden.

Hvis man ikke har nerver til den form for omskiftelighed, kan man vælge en anden tilgang til begrebet højeste punkt. Den går ud på, at man koncentrerer sig om de punkter, der er naturligt skabt. I så fald er det et punkt i Store Magleby, der tager førstepladsen. Her befinder jordoverfladen sig 8 meter over havniveau, og den ligger ret så fast.

Luftfotos (med "hillshade"): Kortforsyningen/Danskebjerge.dk.Se også:     Hovedstadens skrappeste stigninger    Landsdel mistede sin top     Højeste punkter ved København