HVILKEN DANSK BAKKE KRÆVER DE BEDSTE CYKELBEN?

I løbet af foråret 2009 har Danskebjerge.dk kåret de hårdeste og bedste bakker i Danmark.

Danskebjerge.dk har fundet frem til de 12 bedste og hårdeste stigninger på danske veje. Og i forårets løb er det blevet afsløret, hvilke bakker der er tale om. Nu er listen komplet - se den HER.


Blandt især cykelfolket diskuteres det ofte, hvilke bakker der er mest udfordrende. Og det er typisk ret subjektivt, hvad man oplever som mest anstrengende. Er det den lange, seje bakke, der bare ingen ende vil tage? Eller er det den kortere, men ekstremt stejle bakke, som truer med at smide dig af cyklen? Den debat vil fortsætte - også efter Danskebjerge.dk's kåring. Men tanken er, at der opstilles nogle parametre, og så må læseren selv vurdere, om han eller hun er enig. Man kan selvfølgelig også blot se på kåringen som et lille katalog med inspiration til egne motionsture i det danske landskab.

Målingen af bakkernes højde bygger på nye, mere præcise informationer hentet hos Kort- og Matrikelstyrelsen. Disse gør det muligt at angive en bakkes bund og top med ca. en halv højdemeters præcision. Derfor er de data, som Danskebjerge.dk baserer sine vurderinger på, meget nøjagtige sammenlignet med de data, man finder på andre sites.

Da de danske bakker trods alt har en begrænset størrelse, er der stor jævnbyrdighed imellem dem, ikke mindst blandt de 3-4 øverste. Faktisk er det kun et par højdemeter, der adskiller nr. 1 fra nr. 2. Og det endda selvom disse to bakker nærmest ligger i hver sin ende af landet.

Gå til Top 12

Foto: Danskebjerge.dk