Flere hundrede meter anlagt:
NY DANSK BJERGVEJ GODT UNDERVEJS

Se de vilde billeder fra byggeriet af Danmarks største bjergvej!

Kort over den kommende vej og tidligere omtaler af projektet finder du HER.

Foto fra det tidlige forår 2021.

Det er sin sag at bestige en bakke med næsten 90 meter i højdeforskel, men det er dog for intet at regne mod at skulle bygge en asfaltvej op ad den. Det ved man alt om hos M.J. Eriksson, som er det entreprenørfirma, der skal udføre opgaven. Der er tale om en bred vej, der har til formål at lede trafik vest om Vejle. Byggeriet begyndte i oktober 2020 og ventes - trods indsættelse af masser af mandskab og maskiner - at vare helt frem til sommeren 2023.

Enorme jordmasser
Den første og største udfordring er jordmasserne. Det er så ufattelige mængder af jord, der skal graves ud af skråningen og flyttes væk. Bare til de første 300 meter vej, som nu er anlagt, har man skullet flytte 95.000 kubikmeter jord. Det svarer til 257 gange Danmarks største sten, Dammestenen (som er på 370 kubikmeter).

Et kig mod nord, hvor man fornemmer det sving mod højre, som vejen slår ind igennem Uhre Skov. Den store bue på linjeføringen foretages primært for at jævne vejens hældningsprocent ud.

Samtidig er den jord, der graves i, meget afvekslende. "Der er både sand, blåler og moræneler, og det har krævet meget samarbejde med rådgiver at sørge for, at der er ikke kommer vand ud af skråningsanlæggene," udtaler projektleder André Hentze Johansen til magasinet Entreprenøren. Han siger også, at man prøver at lægge det tunge gravearbejde i årets varmere måneder (hvor der er knap så meget mudder), mens bundopbygning o.l. er placeret senere i kalenderen.

Størst siden Munkebjergvej
Når forbindelsesvejen står færdig, vil der være tale om den hårdeste nyetablerede stigning, siden at Munkebjergvej på den modsatte side af Vejle blev åbnet for biltrafik i 1967. Forbindelsesvejen vil på bilernes kørebane være ca. 1400 meter lang og stige med ca. 6 procent i gennemsnit. Cyklisterne vil faktisk få et par ekstra højdemeter at slås med, idet cykelstien i bunden af bakken føres under vejen i en tunnel.

Op langs østsiden af vejen vil der så løbe en dobbeltrettet cykelsti.

Blik henover arbejdsområdet fra nordvest, med Vejle by og Vejle Fjord tydelige i horisonten.

Af andre faciliteter, som skal indgå i vejbyggeriet, kan nævnes tre faunapassager, fem regnvandsbassiner samt belysning langs vej og cykelsti. Prisen for det hele er 133 millioner kroner.

Dronebillederne på denne side er fra forsommeren 2021, bortset fra det øverste, som er fra først på året. Billederne er venligst stillet til rådighed af M.J. Eriksson. Man kan se flere fotos af byggeriet i sommernummeret af magasinet Entreprenøren (side 10).

På dette billede ses hovedparten af det, der skal blive den nye forbindelsesvej ved Vejle. Man er nået langt (pr. juni 2021), men der er endnu længere til færdiggørelsen.Se mere her:     Kommende stigning ved Vejle (Danskebjerge.dk's artikel om forbindelsesvejen, længe før den endelige linjeføring blev valgt, og projektet blev igangsat.)    |    Vejbyggeriet igangsat    |    Danmarks 10 hårdeste stigninger