Et hårnålesving er et hårnålesving, uanset hvor det ligger. Dette ligger f.eks. i Lemvig. (Foto: Danskebjerge.dk.)
DANMARK OVERGÅR ALPE D'HUEZ

Det nok mest berømte bjerg i Tour de France, Alpe d'Huez, har masser af hårnålesving. Men faktisk findes der endnu flere her i Danmark. Hvis man tæller alle med.

Det sker med få års mellemrum: Tour de France-rytterne bestiger den lange række af hårnålesving på legendariske Alpe d'Huez.

Hårnålesving er sving, der er så skarpe, at de drejer ca. 180 grader - ligesom en hårnål. Formålet med dem er trafikalt: de gør det nemmere at komme op ad en stigning, end hvis vejen var anlagt i en mere lige linje mod toppen.

Derfor er hårnålesving også et særligt kendetegn ved vejstrækninger, der ligger i alpint terræn, og som ofte bliver afgørende for udfaldet i løb som Tour de France.

Men selvom hårnålene primært forbindes med bjergrige egne som Alperne og de norske fjelde, så findes de også i Danmark. I rigt mål endda.

Kort over Alpe d'Huez-stigningen med alle de berømte hårnålesving.
12 flere i Danmark
Hjemmesiden Danskebjerge.dk har kortlagt Danmarks hårnålesving. Og resultatet vil overraske dem, der tror, at de danske veje er lige og pandekageflade. Der findes nemlig flere hårnålesving i Danmark end på Alpe d'Huez. Mere præcist: Der er 33 af dem her i landet. På Alpe d'Huez er der "kun" 21.

Analysen viser desuden, at der er både forskelle og ligheder mellem hårnålesvingene på danske veje og dem på Alpe d'Huez.

En forskel er, at de danske hårnålesving som regel optræder enkeltvis, mens de franske kommer i stimer. To steder i Danmark kan man dog med lidt god vilje tale om en serie af hårnålesving. Det er på Munkebjerg-stigningen ved Vejle og på vejen Nørresand ved Gudhjem på Bornholm. Begge steder møder man to på hinanden følgende hårnålesving.

Lige så stejle
Så er der stigningsprocenten. Belægningen skal jo have en vis hældning, hvis man skal kunne tale om et hårnålesving. Ellers er det bare et skarpt sving.

Danskebjerge.dk's beregning viser, at de mest markante danske vejstrækninger med hårnålesving har en gennemsnitlig stigningsprocent på mellem 5,1 (Munkebjerg) og 12,4 (Teglkåsvej). Ser man på stigningsprocenten på Alpe d'Huez, så svinger den mellem ca. 6 og 11. På dette punkt holder de danske hårnålesving altså hjul på de franske. Det indebærer, at hvis man f.eks. kører op ad den bornholmske Nørresand-stigning 10 gange, så vil man have tilbagelagt en strækning med lige så mange hårnålesving og stort set samme stigningsprocent.

De ægte og de uægte
Men har de danske sving så også samme udseende som dem ved den franske alpetop?

Her bør man skelne. For der er hårnålesving - og så er der "ægte" hårnålesving. De ægte er kendetegnet ved, at vinklen på indgangen og udgangen af svinget er mindst 180 grader. Eller sagt på en anden måde: Når du kører ind i svinget i én retning, så kører du ud af det igen i den stik modsatte retning. Andre hårnålesving når ikke helt op på 180, men er taget med i denne opgørelse, først og fremmest fordi intentionen med disse sving har været at begrænse hældningen på en stigning. Til denne type hører f.eks. Udmarksvej på Bornholm (ca. 170 grader) og Kongebakken i Svendborg (ca. 130 grader). Svingene på Munkebjerg og Nørresand er alle ægte hårnålesving - nogle af dem har endda en vinkel på ca. 190 grader.

Hvad angår svingene på Alpe d'Huez, så er enkelte af dem "uægte" hårnålesving. Men hvis man endelig skulle anlægge en rigid definition på begreberne, ville Alpe d'Huez rende af med sejren, da der her - trods alt - findes flere ægte hårnålesving end de 9 stk., vi har i Danmark.

Fransk berømthed
Man må nok også indse, at Alpe d'Huez-svingene vinder, når man sammenligner graden af international berømthed. Der er formentlig et stykke vej igen, før eksempelvis hårnålesvinget på Vesterbjerg i nordvestjyske Lemvig opnår samme status. Men det ændrer ikke ved, at det er et meget flot hårnålesving. Og netop fordi Danmark ikke er kendt for at huse høje bjerge, kan mødet med sådan et sving være en fin oplevelse.

Fordelt på landsdele ser den danske svingstatistik således ud:

  • Jylland: 22 (5 - deraf 2 på Munkebjerg)
  • Bornholm: 8 (3 - deraf 2 på Nørresand)
  • Sjælland: 2 (1)
  • Fyn: 1 (0)

  • Det første tal angiver sving med stigende terræn og vinkel på over 90 grader. Tallet i den efterfølgende parentes angiver, hvor mange af disse sving der er "ægte" hårnålesving.

    Du kan finde mange flere data om hårnålesving via nedenstående links eller siden med Temaer.    Se også:   Danmarks vildeste hårnålesving    Flere danske hårnålesving (med kort)    Galleri: Se svingene