Det nyopsatte skilt på den op til 19% stejle Kiddesvej i Vejle.
EN SKRÅNING KAN VÆRE EN SEVÆRDIGHED

At en bakketop kan være en turistattraktion, er ingen nyhed, heller ikke i Danmark. Det nye er, at også vejen op til bakketoppen anses som en seværdighed.

Sådan er det i hvert fald i den østjyske by Vejle. Her har man i foråret 2013 valgt at sætte skilte op for foden af nogle af byens stejle gader.

Det drejer sig om seks veje, som alle er repræsenteret på Danskebjerge.dk's Top 20-liste over Danmarks stejleste gader, nemlig Christian Winthersvej, Gl. Kongevej, Uhrskovvej, Mølgårdsvej, Strandgaardsvej og Kiddesvej.

Landinspektører tilkaldt
Opsætningen af skiltene er et resultat af en længere proces, hvor man bl.a. har haft et landinspektørfirma, LIFA, til at opmåle vejenes hældninger og længder. Målingerne svarer nogenlunde til Danskebjerge.dk's målinger de samme steder.

Hvorfor er der forskel på stigningsprocenterne hos Danskebjerge.dk og på skiltene i Vejle?

De afvigelser, der er, hænger primært sammen med, at Danskebjerge.dk har valgt at måle stejlheden over "et skridts længde", dvs. 80 cm, mens landinspektørfirmaet er gået ud fra længden 2 meter. Jo længere en afstand, man måler over, desto lavere vil stigningsprocenten typisk være, og derfor er det forventeligt, at de maksimale stigningsprocenter, der står anført på skiltene, i nogle tilfælde ligger en anelse under de tal, man ser på Danskebjerge.dk's liste. Men forskellene er i promille-afdelingen.
Med skiltningen signalerer Vejle Kommune, at de usædvanligt stejle gader er unikke for Vejle, og at man tror på, at de er interessante for turister og andre, der måtte komme forbi. Samtidig repræsenterer de et generelt øget fokus på Vejle-egnens dramatiske landskab i markedsføringen af området.

Stigninger eksponeres
I Jylland er det ellers normalt Søhøjlandet, der forbindes med store bakker. Men den voksende interesse for cykelsport og ikke mindst eksponeringen af Kiddesvej gennem etapeløbet Post Danmark Rundt har skabt mere opmærksomhed om Vejles terræn, der godt nok er lidt lavere beliggende end Søhøjlandets, men til gengæld byder på mere markante skråninger, endda i tæt bebygget område.

Danskebjerge.dk har i flere år fremhævet Vejle Fjord og de omkringliggende stigninger som fascinerende lokaliteter, men især Troels Vesterlund Nielsen, der selv bor i Vejle, har arbejdet målrettet på at udbrede bakke-interessen til byråd og forvaltning. Det er nu lykkedes.

Danskebjerge.dk på skilte
Danskebjerge.dk er selvfølgelig tilfreds med - og lidt stolt af - at blive nævnt på de nye skilte i Vejle. Det er under "Kildeoplysninger", at nærværende website er anført (se billede).

I øvrigt nævnes Danskebjerge.dk også på den webside, som er oprettet hos VisitVejle. Der finder man en oversigt over og en kort beskrivelse af de seks veje, der er blevet forsynet med skilte, og desuden linkes der til Danskebjerge.dk's Top 20-liste. Billedet på siden viser Christian Winthersvej og er "udlånt" af Danskebjerge.dk. Besøg siden her.

VisitVejles side skal efter planen udbygges yderligere.

Skiltet på Gl. Kongevej med detaljeret beskrivelse af stigningens forløb.
Skiltene er forsynet med en lille boks, hvor der bl.a. henvises til Danskebjerge.dk

Alle fotos: Danskebjerge.dk

Se også:     |   Danmarks hårdeste stigninger   |   Alt om Christian Winthersvej   |   Historien om Kiddesvej